Playlisty Akce
Reklama

Guilty All The Same - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Tell us all again
What you think we should be
What the answers are
What it is we can't see
Znovu nám všem řekněte
Jacísi myslíte, že bychom měli být
Jaké jsou odpovědi
Co je to, co nemůžeme vidět
Tell us all again
How to do what you say
How to fall in line
How there's no other way
But oh, we all know
Znovu nám všem řekněte
Jak udělat, co říkáte
Jak zapadnout do řady
Že tu není jiné cesty
Ale ó, my všichni víme
You're guilty all the same
Too sick to be ashamed
You want to point your finger
But there's no one else to blame
Že všichni jste stejně vinni
Příliš zkažení se hanbit
Chcete ukazovat prstem
Ale tady není koho vinit
You're guilty all the same
Too sick to be ashamed
You want to point your finger
But there's no one else to blame
Všichni nesete vinu
Příliš zkažení se hanbit
Chcete ukazovat prstem
Ale tady není koho vinit
You're guilty all the same! Všichni jste stejně vinni!
Show us all again
That our hands are unclean
That we're unprepared
That you have what we need
Všem nám znovu ukažte
Že naše ruce jsou nečisté
Že nejsme připraveni
Že máte to, co my potřebujeme
Show us all again
'Cause we cannot be saved
'Cause the end is near
Now there's no other way
And oh, you will know
Všem nám znovu ukažte
Protože my nemůžeme být zachráněni
Protože konec se blíží
Teď už není jiné cesty
Ale ó, vy zjistíte
You're guilty all the same
Too sick to be ashamed
You want to point your finger
But there's no one else to blame
Že všichni jste stejně vinni
Příliš zkažení se hanbit
Chcete ukazovat prstem
Ale tady není koho vinit
You're guilty all the same
Too sick to be ashamed
You want to point your finger
But there's no one else to blame
Všichni nesete vinu
Příliš zkažení se hanbit
Chcete ukazovat prstem
Ale tady není koho vinit
There's no one else to blame
Guilty all the same
Tady není koho vinit
Všichni nesete vinu
Guilty all the same
You're guilty all the same
Všichni nesete vinu
Vy všichni nesete vinu
Yeah, you already know what it is
Can y'all explain, what kind of land is this
When a man has plans of being rich
But the boss's plan is wealthy
Jo, už dávno víš, jak to je
Můžeš všem vysvětlit, co je tohle za zemi
Když má člověk plány zbohatnout
Ale je to šéfův projekt, co je majetný
Dirty money scheme, a clean split,
Nonsense it's insane,
Even corporate hands is filthy
They talk team and take the paper route
All they think about is bank accounts
Assets and realty
Schéma špinavých peněz, čistý předěl
Nesmysl, je to šílený
I firemní ruce jsou špinavé
Mluví jako tým a pak jdou po penězích
Jediné, na co myslí, jsou jen bankovní účty
Jmění a nemovitost
At anybody's expense, no shame
With a clear conscience
No regrets and guilt free
They claim that ain't the way that they built me
The smoke screen, before the flame
Na jakýkoli výdaj, žádná hanba
S čistým svědomím
Bez výčitek a bez pocitu viny
Oni tvrdí, že není cesta, jak mě postavili
Kouřová clona před ohněm
Knowin' as soon as the dough,
Or the deal peak
They say it's time for things to change
Rearrange like good product rebuilt cheap
Vědí stejně brzo jako prachy,
Nebo vrchol dohody
Říkají, že je čas. aby se věci změnily
Přeskupily jako změnit dobrý produkt na levný
Anything if it's more to gain,
Drained, manipulated like artists,
It's real deep
Until no more remains, but I'm still me
Cokoliv, jestli lze více získat,
Vysátí, zmanipulovaní jako umělci,
Je to pravá hloubka
Dokud nic nezbude, ale já jsem pořád já
Like authentic hip-hop and rock
Till pop and radio and record companies killed me
Try to force me to stray and obey
And got the gall to say
Jako autentický hip-hop a rock
Dokud mě pop, rádio a nahrávací společnosti nezabili
Zkus mě přinutit bloudit a poslechnout
A mám žaludek na to, abych řekl
How real can real be
You feel me, we'll see
The green could be to blame,
Or greedy for the fame, TV or a name
Jak pravé může pravé být
Ty mě cítíš, uvidíme
Nováčci by mohli být viněni
Nebo nenasytní po slávě, televizi nebo jméně
The media, the game, to me you're all the same
You're guilty!
Média, hra, pro mě jste všichni stejní
Jste vinni!
You're guilty all the same
Too sick to be ashamed
You want to point your finger
But there's no one else to blame
Všichni nesete vinu
Příliš zkažení na to se stydět
Chcete ukazovat prstem
Ale už není koho vinit
You're guilty all the same
Too sick to be ashamed
You want to point your finger
But there's no one else to blame
There's no one else to blame.
Všichni nesete vinu
Příliš zkažení na to se stydět
Chcete ukazovat prstem
Ale už není koho vinit
Už není koho vinit
Guilty all the same
Guilty all the same
Guilty all the same!!!!
Všichni nesete vinu
Všichni nesete vinu
Všichni nesete vinu!!!!

Text přidal Jarosh23

Text opravila SHinata

Videa přidali Sarah10, Naty69

Překlad přidala hejhulla

Překlad opravila SHinata

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Nová písnička na nově chystané album The Hunting Party vycházející v létě 2014.Oficiálně vydaná byla 6.března. (LINKINPARK37)
Reklama

The Hunting Party

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.