Kecárna Playlisty
Reklama

This Is The Time! This Is The Place! - text, překlad

playlist Playlist
My shine is white I ride the light
I let my wings decide where I go
I fly around and see the town and
watch the people go with the flow
Má záře je bílá, jedu ve světle
Nechám na svých křídlech, kam poletím
Létám kolem a dívám se na město a
Pozoruju lidi, jak jdou s proudem
I single out just one by one
And follow them an hour or so
But when I saw you baby
I just knew I couldn't let you go
Oddělím si je, jednoho od druhého
A sleduju je, třeba hodinu
A když jsem zahlédl tebe
Věděl jsem, že tě nemůžu nechat jít
Cos this is the time
This is the place
I'm just an angel
But you'll never stay
So I lie alone
Scared to the bone
So cold and I'm far away from home
Cos this is the time
This is the place
Protože tohle je ta chvíle
Tohle je to místo
Jsem prostě anděl
Ale ty se nikdy nezdržíš
Tak tu ležím sám
Třesu se strachem
Je tu taková zima a já jsem daleko od domova
Protože tohle je ta chvíle
Tohle je to místo
I followed you a week or two
I never let you out of my sight
I slept right next beside you
And i kept an eye on you through the night
Sledoval jsem tě týden nebo dva
Nikdy jsem tě nespustil z očí
Spal jsem hned vedle tebe
A v noci jsem na tebe dával pozor
If you could see things from my view
I'm sure you'd understand what I mean
I would cut my strings I would clip my wings
If only you could see what I've seen
Kdybys mohla vidět věci z mého pohledu
Jsem si jistý, že bys chápala, jak to myslím
Ustřihnul bych si provázky, zastřihl křídla
Kdybys jen mohla vidět to, co jsem viděl já
Cos this is the time
This is the place
I'll always love you
But you'll never stay
So I lie alone
Scared to the bone
So cold and I'm far away from home
Cos this is the time
This is the place
Protože tohle je ta chvíle
Tohle je to místo
Jsem prostě anděl
Ale ty se nikdy nezdržíš
Tak tu ležím sám
Třesu se strachem
Je tu taková zima a já jsem daleko od domova
Protože tohle je ta chvíle
Tohle je to místo
Time flies by so fast when you have fun
Like silver bullets from a gun
So tired of being on the run
Nice angels have no fun
Čas letí tak rychle, když se dobře bavíš
Jako stříbrné kulky vystřelené z pistole
Už mě unavuje neustále utíkat
Krásní andělé se nikdy nebaví
Cos this is the time
This is the place
I'll always love you
But you'll never stay
So I lie alone
Scared to the bone
So cold and I'm far away from home
Cos this is the time
This is the place
There are no angels
Where I gotta stay
So I lie alone
Scared to the bone
So cold and I'm far away from home
And this is the time
This is the place
Protože tohle je ta chvíle
Tohle je to místo
Jsem prostě anděl
Ale ty se nikdy nezdržíš
Tak tu ležím sám
Třesu se strachem
Je tu taková zima a já jsem daleko od domova
Protože tohle je ta chvíle
Tohle je to místo
Nejsou tu žádní andělé
Kde mám zůstat?
Tak tu ležím sám
A třesu se strachem
Je tu taková zima a já jsem daleko od domova
A tohle je ta chvíle
Tohle je to místo

Text přidala Ashlee7

Video přidala Marthas

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama

This Is Pop Music

Reklama

Espen Lind texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.