Kecárna Playlisty
Reklama

Cool Me Down - text, překlad

Distracting me, so irresistable
Walk alone but he's crossing my way
Should I remember him from the concert hall?
The night was paler than the maple leafs during the fall
Rozptyluje mě, tak neodolatelně
Jde sám, ale kříží mou cestu
Měla bych si ho pamatovat z koncertní haly?
Noc byla bledší než javorové listy během podzimu
Ain't me so bright
In your sharp spotlight?
My life's a ride
Wanna go inside?
Nejsem tak jasná
Ve tvém ostrém reflektoru?
Můj život je jízda
Chceš vejít?
Well, I need some breath
Crazy life's ahead
So wait a while I said
I want memories instead
No, potřebuji se nadechnout
Šílený život je přede mnou
Tak počkej chvíli, řekla jsem
Chci místo toho vzpomínky
I've found my pace now
You stay out of my way, stay out of my way
Don't try to fight my battles
I'll come back but not today
Našla jsem si své tempo
Stojíš mimo mou cestu, stůj mimo mou cestu
Nesnaž se bojovat mé bitvy
Vrátím se, ale ne dneska
Soon when it's over, I will tell you
All excitements, happening to me now
Boy we can meet up, but now I'm heated
Pour the water on me to cool me down
Brzy až to skončí, ti řeknu
Všechna vzrušení co se mi teď dějí
Kluku, můžeme se potkat, ale teď jsem nažhavená
Polij mě vodou, ať mě zchladíš
You wrote a page that I can't read for now
Like a book, that I need to postpone
Tho you're kinda special, not just one in a row
I'm on a mission and I need to make it all alone
Napsal jsi stránku kterou teď nemůžu číst
Jako knihu, kterou musím odložit
Jsi trochu zvláštní, ne jen jeden z davu
Jsem na misi a potřebuju to zvládnou sama
That's what it takes
So please take a break
No more mistakes
Now that I'm awake
Tohle to stojí
Tak si dej prosím přestávku
Už žádné chyby
Teď jsem vzhůru
No need to clarify
What I can't sacrifice
So wait a little while
'Fore I cross the thousand miles
Nemám potřebu objasňovat
Co nemůžu obětovat
Tak počkej chvíli
Než projdu tisíc mil
I've found my pace now
You stay out of my way, stay out of my way
Don't try to fight my battles
I'll come back but not today
Našla jsem si své tempo
Stojíš mimo mou cestu, stůj mimo mou cestu
Nesnaž se bojovat mé bitvy
Vrátím se, ale ne dneska
Soon when it's over, I will tell you
All excitements, happening to me now
Boy we can meet up, but now I'm heated
Pour the water on me to cool me down
Brzy až to skončí, ti řeknu
Všechna vzrušení co se mi teď dějí
Kluku, můžeme se potkat, ale teď jsem nažhavená
Polij mě vodou, ať mě zchladíš
So take it to extremes, come and chase your dreams
And don't you forget me, coz I'll be right back home
Boy we can meet up, but now I'm heated
Pour the water on me to cool me...
Tak to dáme do extrémů, pojď a hoň se za svými sny
A nezapomeň na mě, protože budu zpátky doma
Kluku, můžeme se potkat, ale teď jsem nažhavená
Polij mě vodou, ať mě zchladíš...
It's complicated stuff
Not convinced enough
Must be kind of bluff
(That I...)
Je to komplikovaná věc
Nejsem zcela přesvědčena
Musím to být nějaký blaf
(Že já...)
Might just been hypnotized
Looking to your eyes
Through the water glass
Možná jsem byla zhypnotizována
Dívám se do tvých očí
Skrz sklenici s vodou
Soon when it's over, I will tell you
All excitements, happening to me now
Boy we can meet up, but now I'm heated
Pour the water on me to cool me down
Brzy až to skončí, ti řeknu
Všechna vzrušení co se mi teď dějí
Kluku, můžeme se potkat, ale teď jsem nažhavená
Polij mě vodou, ať mě zchladíš
So take it to extremes, come and chase your dreams
And don't you forget me, coz I'll be right back home
Boy we can meet up, but now I'm heated
Pour the water on me to cool me down
Tak to dáme do extrémů, pojď a hoň se za svými sny
A nezapomeň na mě, protože budu zpátky doma
Kluku, můžeme se potkat, ale teď jsem nažhavená
Polij mě vodou, ať mě zchladíš

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Cool Me Down (Single)

Reklama

LinaKaro texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.