Playlisty Kecárna
Reklama

Don't cry - text, překlad

playlist Playlist
XXXTENTACION
Don't cry, don’t go
Won't lie, I fuckin' love you, whoa!
XXXTENTACION:
Nebreč, nechoď pryč
Nebudu lhát, zku*veně tě miluju!
Lil Wayne
Staring into the clouds
Am I rising or they comin’ down?
I see death around the corner
And the U-turn sign's lookin' like a smile
What do I do now? Who gon' find me, how?
Nowhere to turn but around and round
Just another nigga that done lost his head
No, a fucking king that forgot his crown
I am not number one, it's true
I'm number 9-27-82
Color blind even if I may be blue
A lot on my plate, ain't my favorite food
But I'm hungry, so hungry
Need my family tree next to a money tree
With a bunch of leaves in the Garden of Eden
With a bunch of Eves, no fruit punch for me
I sip from the Fountain of Youth
So if I die young, blame the juice
Bury me in New Orleans
Tombstone reads: "Don’t cry, stay tuned."
Bring me back to life
Got to lose a life just to have a life
But if heaven’s as good as advertised
I want a triple extension on my motherfuckin' afterlife
Rest in paradise
Lil Wayne:
Zírám do oblak.
Rostu nebo jdou níž?
Vidím smrt na křižovatce
a značka otočení, vypadá jako úsměv
Co mám teď dělat? Kdo mě najde, jak?
Není kde se otočit, jen pořád jezdit dokola
Jen další černoch co ztratil hlavu
Ne, jen král co si zapomněl svou korunu
Nejsem číslo jedno, to je pravda
Jsem číslo 9-27-82 (datum narození)
Slepá barva, i když jsem možná modrá (krev)
Mám hodně na talíři, není to moje oblíbené jídlo
Ale jsem hladovej, tak hladovej
Potřebuji stromy rodiny a peněz hned vedle sebe
Se spoustou listů v Edenské zahradě,
Bez zakázaného ovoce (jablko)
Popíjím z fontány mládí,
Takže jestli umřu mladý, dejte jí to za vinu
Pohřběte mě v New Orleans
Na náhrobku čtěte: "Nebreč, zůstaň naladěn"
Přiveď mě zpět k životu
Musím ztratit život, abych nějaký život měl
Ale jestli nebe nebude takové, jak ho prezentují
Chci 3 X prodloužit svůj posmrtný život
Odpočívej v ráji
XXXTENTACION
Don’t cry (Don't cry, don't cry), don't go (Why, oh why?)
Won’t lie, I fuckin' love you
Don't cry (Don't cry, don't cry, don't cry)
Don't go (Why, oh why, oh why, oh why?)
Won't lie (Don't cry, don't cry)
I fuckin' love you (Don't cry, don't cry)
3 X TENTACION:
Nebreč, (nebreč, nebreč), nechoď pryč (proč, proč?)
Nebudu lhát, zku*veně tě miluju
Nebreč (nebreč, nebreč, nebreč)
Nechoď pryč (proč, proč, proč?
Nebudu lhát (nebreč, nebreč)
Zku*veně tě miluju (nebreč, nebreč)
Lil Wayne
Talent is God-given, be grateful
Fame is not a given, be humble
And conceit is self-driven, drive carefully
Stay in your own lane, seat buckled
And sometimes when there is no music
We toot our own horns, rum-bum-bum-bum
That woman carried the future
And Tunechi was born like, "dun-dun-dun-dun-dun"
Don't call it a comeback
It was dark, now the sun back
Hit me hard, but I punched back
The wheels fell off, I rode the hubcap
Is it suicide or it's do or die?
It's newer days and it's bluer skies
I told myself, "It's just you and I"
Then the breeze came and it blew my mind
Lord knows who I'm there for
I give my last breath of air for
Mama tell me to be careful
Voice in my head give me an earful
But I got mind control over my control
I lost control but knew I'd find control
I let God control what I cannot control
Can't control the tears, let 'em drop and roll
Lil Wayne:
XXXTENTACION
Don't cry (Don't cry, don't cry)
Don't go (Why, oh why, oh why?)
Won't lie (Don't cry), I fuckin' love you
(Triple extension on my motherfuckin' afterlife, rest in paradise)
Don't cry (Don't cry, don't cry)
Don't go (Why, oh why, oh why?)
Won't lie, I fuckin' love you (Don't cry)
Talent je dán od boha, buď vděčný
Sláva není dána, buď skromný
A uvažování si řídíš sám, řiď opatrně
Zůstaň ve svém pruhu se zapnutými pásy
A někdy, když to není žádná písnička
Si my sami zatroubíme, rum-bum-bum-bum
Ta žena se stará o budoucnost
A Tunechi (Wayne) se narodil jakože
dun-dun-dun-dun-dun (odkaz na dramatickou hudbu před nástupem hrdiny v akčních filmech)
Neříkej tomu comeback
Byla tma a teď je zpět Slunce
Uhoď mě pořádně, ale vrátím ti to
Kola mi sice upadly, ale jedu na diskách
Je to sebevražda nebo žít nebo umřít?
Jsou to nové dny a jejich modrá obloha
Řekl jsem sám sobě "Je to jen ty a já"
Poté přišel vánek a odvál mou mysl
Pán ví, proč tu jsem
Dávám tomu svůj poslední dech
Máma mi říká buď opatrný
Hlas v mojí hlavě mě však navádí
Ale mám kontrolu mysli pod svojí kontrolou
Ztratil jsem kontrolu, ale vím kde ji najít
Nechám Boha kontrolovat, co já nemůžu
Nemůžu kontrolovat slzy, nechám je téct a spadnout
Lil Wayne
Don't cry, stay tuned
And triple extension on my motherfuckin' afterlife
Rest in paradise
3 X TENTACION
Nebreč, (nebreč, nebreč)
Nechoď pryč (proč, proč)
Nebudu lhát (nebreč), zku*veně tě miluju

Text přidala PolluxTroy

Video přidala PolluxTroy

Překlad přidal SonDanny

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Carter V

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.