Kecárna Playlisty
Reklama
[Intro: RondoNumbaNine]
Yeah, man, it's Nine, man, live from the trenches, man
Happenin'  with my boy Durkio, man
He  the soul of the streets, man, I'm the voice of the streets, man
I'll be back out there going crazy
Bro was there when wasn't nobody there, man
You  know, payin' lawyer fees, you know, sending bread, whatever, on bro
Holding  a motherfucker down, man, doing his thing for me
All you fu' ass niggas out there snaked out, man, on some fake shit, man
Remember  all the real niggas
Showed love, man, stayed down, shout out to real niggas, man
Y'all know I'm on my OTF shit, man, on go
[Intro: RondoNumbaNine]
Jo, chlape, tohle je Nine, chlape, život z příkopů, chlape
Události s mým klukem Durkio, chlape
On je duší z ulic, chlape, já jsem hlas z ulic, chlape
Vrátím se tam a zblázním se
Bro byl tam když tam nebyl nikdo, chlape
Znáš to, platit právníkům poplatky, znáš to, posílání chleba, cokoliv, na brácho
Držet se kurva dole, chlape, dělat jeho věc pro mě
Všichni vy podrazácký negři tam venku, táhněte, chlape, na nějaké falešné hovno, chlape
Pamatuju všechny ty pravý negry
Ukázali lásku, chlape, zůstali dole, uznání všem pravým negrům, chlape
Vy všichni víte, že jsem na mém OTF hovně, chlape, pojďme na to
[Chorus]
They told me don't die young because I'm talented
You  really for me, you been around and you ain't asked for shit
Voice of the streets, and if I say it, Varney stand on it
I speak my soul through my music, I'm so passionate
And if you thinkin' 'bout taking my chain, just know you would die with it
When them niggas count your pockets, you gotta watch that shit
I ain't have a pot to piss in, you did
You say this brother shit fell off, it did (Turn up)
[Refrén]
Řekli mi, ať neumírám mladý, protože jsem talentovaný
Ti praví pro mě, byli jste okolo a neptali se na hovno
Hlas z ulic, a jestli to řeknu, Varney na tom stojí
Mluvím svou duší přes svou hudbu, jsem tak vášnivý
A jestli přemýšlíš, že vezmeš můj řetěz, prostě víš, že s tím zemřeš
Když těm negrům prohledáš kapsy, musíš sledovat to hovno
Nepodělávám, tys to dělal
Říkáš tomu bratrovi, že hovno není, to ano (Zesílit)
[Verse 1]
I'm the brains and you the muscle, that's Varney still
And niggas really speak they mind off them Perky pills
They left me hanging and left me abandoned, that shit hurt me still
We fell off and it was a shootout, and I think they'll murk me still
In the studio smoking exotic, comin' up with new bars
I tried to stop it, I tried to stop it, that shit too far
Been around with my brothers, you give me endurance, I ride with two Glocks
And I'm thinking 'bout getting insurance, tryna do me like 2Pac
Ooh, it hurt my soul
Who gon' ride with you 'til the end?
Then again, you gotta watch out for your friends
They disrespect me on the 'net, don't pay it no 'ttention
[Sloka 1]
Jsem hlava a ty sval, to je Varney pořád
A negři vážně mluví, oni myslí z jejich Perky pilulek
Nechali mě viset a nechali mě opuštěným, to hovno mě raní stále
My nemáme a to byl rozstřel, a myslím, že mě budou srát pořád
Ve studiu kouřím exotiku, přicházím s novými bary
Zkoušel jsem to zastavit, zkoušel jsem to zastavit, to hovno je příliš daleko
Byli okolo s mými bratry, dali jste mi vytrvalost, jezdím s dvěmi Glocky
A přemýšlím, jak dostat pojistku, zkuste mě jako 2Paca
Ooh, to ranilo mou duši
Kdo chce jet s tebou až do konce?
Pak znovu, ty se chceš omluvit za své přátele
Oni mě nerespektují na internetu, neplatí žádnou pozornost
[Chorus]
They told me don't die young because I'm talented
You really for me, you been around and you ain't asked for shit
Voice of the streets, and if I say it, Varney stand on it
I speak my soul through my music, I'm so passionate
And if you thinkin' 'bout taking my chain, just know you would die with it
When them niggas count your pockets, you gotta watch that shit
I ain't have a pot to piss in, you did
You say this brother shit fell off, it did (Turn up)
[Refrén]
Řekli mi, ať neumírám mladý, protože jsem talentovaný
Ti praví pro mě, byli jste okolo a neptali se na hovno
Hlas z ulic, a jestli to řeknu, Varney na tom stojí
Mluvím svou duší přes svou hudbu, jsem tak vášnivý
A jestli přemýšlíš, že vezmeš můj řetěz, prostě víš, že s tím zemřeš
Když těm negrům prohledáš kapsy, musíš sledovat to hovno
Nepodělávám, tys to dělal
Říkáš tomu bratrovi, že hovno není, to ano (Zesílit)
[Verse 2]
Gotta be a snake to hang around you snakes
Boona gon' be straight, you know that's my lil' ace
If you play with my name, the streets gon' give you a taste
Just signed my deal with Bel-Air, fuck around and give you a case
Niggas low-key Chuck E. Cheese, tryna give you a case
A lot of pussies in these streets and I'll never embrace
You talking like you an OG and you can't get replaced
They wanna see your face in the casket, I told 'em leave your face
And I be thinkin' about my dawg until them Runtz gone
Until a nigga shoot that dome, it won't be much long
It's not a letter to the streets, it's just a love song
Lost Baby D to these streets, can't believe my cuz gone
[Sloka 2]
Musí být had, který pověsí ty hady okolo
Boona bude přesný, ty víš, že to je moje malé eso
Jestli si hraješ s mým jménem, ulice ti dají chuť
Prostě jsem podepsal můj obchod s Bel-Air, jsou kurva okolo a dají ti bednu
Negři maličcí Chuck E. Cheese, zkusí ti dát bednu
Několik z píč v těhle ulicích a já je nikdy nepřijmu
Mluvíš jak ti OG a nemůžeš je vyměnit
Oni chtějí vidět tvou tvář v rakvi, řekl jsem jim, že nechám tvou tvář
A přemýšlím o svých nejbližších, dokud se jejich Runtz nevyčerpá
Dokud negr střílí ty hlavy, nebude to moc dlouho
To není dopis do ulic, to je prostě milostná píseň
Ztracený Baby D do těch ulic, nemůžu uvěřit, že můj odešel
[Chorus]
They told me don't die young because I'm talented
You really for me, you been around and you ain't asked for shit
Voice of the streets, and if I say it, Varney stand on it
I speak my soul through my music, I'm so passionate
And if you thinkin' 'bout taking my chain, just know you would die with it
When them niggas count your pockets, you gotta watch that shit
I ain't have a pot to piss in, you did
You say this brother shit fell off, it did (Turn up)
[Refrén]
Řekli mi, ať neumírám mladý, protože jsem talentovaný
Ti praví pro mě, byli jste okolo a neptali se na hovno
Hlas z ulic, a jestli to řeknu, Varney na tom stojí
Mluvím svou duší přes svou hudbu, jsem tak vášnivý
A jestli přemýšlíš, že vezmeš můj řetěz, prostě víš, že s tím zemřeš
Když těm negrům prohledáš kapsy, musíš sledovat to hovno
Nepodělávám, tys to dělal
Říkáš tomu bratrovi, že hovno není, to ano (Zesílit)
[Outro]
Let's get it
DJ on the beat, so it's a banger
[Outro]
Pojďme na to
DJ na beatu, takže tohle je banger

Text přidal MLJRP

Video přidal MLJRP

Překlad přidal MLJRP

Je zde něco špatně?
Reklama

Love Songs 4 The Streets 2

Reklama

Lil Durk texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.