Kecárna Playlisty
Reklama

Like That (feat. King Von) - text, překlad

[Intro: Lil Durk]
A nigga talkin' 'bout a motherfucker can't use no tune
Like a motherfucker ain't in these streets, on God
[Intro: Lil Durk]
Negr mluví o zmrdech, co neumí použít žádnou melodii
Jako zmrdi nejsou v těhle ulicích, přísahám Bohu
[Verse 1: Lil Durk]
Why you playin' with my shorty like he won't come up out that cut?
Why you talkin' out your neck like he won't turn your ass to Runtz?
They say why we ain't kill his ass? We was on his ass for a couple months
You know Blow, his ass a smoker, he put three grams in a blunt
Got a booster, she'll do it, I don't pay for Saint Laurent
Ain't no peace treaty with the opps, don't call my phone 'cause I ain't the one
How they give him 39 and he ain't get caught up with no gun?
Ain't no pass, we on your ass, don't get caught up with your son
It's one opp that we ain't blast, after him, it ain't no fun
How you say your ass the man and you ain't give your block no guns?
Man, you know his ass a rat, how he get out in a month?
Why you actin' like a bitch? Nigga, you should've been a punk
We gon' catch you lackin', off them pills, wearin' them glasses
We gon' hit your blindside, foenem hit you nine times
I send hits through Cash App, I'm on the 6 with Badazz
On that car if he back back, fuck my opps, I'm Die Y
[Sloka 1: Lil Durk]
Proč si hraješ s mou maličkostí jakože on nepřijde ven to říznout?
Proč mluvíš venku tvým krkem jakože on obrátí tvou prdel na Runtz?
Oni říkají proč nezabijeme jeho prdel? Byli jsme na jeho prdeli na pár měsíců
Ty znáš Blow, jeho prdel je kuřák, on dá tři gramy v bluntu
Dostal jsem posilovač, ona to udělá, já neplatím za Saint Laurent
Není žádná mírová smlouva s členem gangu, nevolej na můj telefon, protože já nejsem ten jeden
Jak oni mu dali 39 a on není chycen s žádnou zbraní?
Není žádný průsmyk, my jsme na tvé prdeli, nechytíme tě s tvým synem
To je jeden člen gangu, my nejsme vyřazeni, po něm, to není žádná zábava
Jak říkáš tvoje prdel chlape a nedáš tvému bloku žádné zbraně?
Chlape, ty znáš jeho prdel, tu krysu, jak vypadnul v měsíci?
Proč to hraješ jako děvka? Negře, měl jsi být pankáčem
Budem tě chytat nedostatečně, z jejich pilulek, nosit jejich brýle
Trefíme tvou slepou stranu, gang tě trefí devětkrát
Posílám hity přes Cash App, jsem na 6 s Badazzem
Na to auto jestli on stojí zpátky, mrdat mý gangstery, jsem Die Y
[Chorus: King Von & Lil Durk]
Why you walk like that? (He told)
Why you talk like that? (He told)
Why you move like that? (Let's get it)
Why you shoot like that? (He old)
Why you lack like that? (Yeah)
Why you act like that? (Let's get it)
Why you fu' like that? (Why you fu'?)
You make the news like that (Yeah)
See, I ain't built like that (Let's go)
Bitch, you get killed like that (Let's go)
My pockets gettin' big (Let's get it)
Like Uncle Phil in there (Uncle Phil in there)
Who got the pills in there? (Who got them pills in there?)
Take off your heels in here (Take off your heels in here)
It's gon' get real in here (On God)
So don't get killed in here (Let's get it)
[Refrén: King Von & Lil Durk]
Proč chodíš jako tamten? (On to řekl)
Proč mluvíš jako tamten? (On to řekl)
Proč se pohybuješ jako tamten? (Pojďme na to)
Proč střílíš jako tamten? (On je starý)
Proč postrádáš jako tamten? (Yeah)
Proč hraješ jako tamten? (Pojďme na to)
Proč jsi falešný jako tamten? (Proč jsi falešný?)
Děláš novinky jako tamten (Yeah)
Viidíš, nejsem stavěný jako tamten (Pojďme)
Děvko, budeš zabit jako tamten (Pojďme)
Moje kapsy se zvětšují (Pojďme na to)
Jako Uncle Phil tamhle (Uncle Phil tamhle)
Kdo dostal ty pilulky tamhle? (Kdo dostal ty pilulky tamhle?)
Sundej svoje podpatky tady (Sundej svoje podpatky tady)
To se vážně dostane sem (Přísahám Bohu)
Takže nebudeš zabit tady (Pojďme na to)
[Verse 2: King Von]
I got my pipe in here, I won't think twice in here
I'm shootin' everybody, even the...
OT, I fly you here, what size shoe you wear?
Must be the pills talkin', can't lie, I'm high as hell
Where I'm from, you better not tell, where I'm from, it's dead or jail
Where I'm from, it's on that car, and watch out, there go 12
Where I'm from, it's hit or miss, and he got hit, he quit
Where I'm from, you lookin' stiff, then put him in a zip
Where I'm from, we smokin' him, that Tooka, man, be chokin' him
These hoes ain't shit, gang, I'm fuckin' her, she posting him
She made a paragraph, she talkin' 'bout she was close to him
Hoes ain't shit, her baby daddy, she killed both of them
[Sloka 2: King Von]
Dostal jsem mou dýmku sem, nebudu tady přemýšlet dvakrát
Střelím každého, dokonce i ...
OT, řídím tě tady, jakou velikost boty nosíš?
Musí to být ty mluvící pilulky, neumíš lhát, jsem zkažený jako peklo
Tam odkud jsem, je lepší nic neříkat, tam odkud jsem, to je smrt nebo vězení
Tam odkud jsem, to je na tom autě, a dávej pozor, tam chodí 12
Tam odkud jsem, to je úder nebo vedle, a on se trefil, on odešel
Tam odkud jsem, vypadáš tvrdě, pak dám mu unci trávy
Tam odkud jsem, kouříme ho, ten Tooka, chlape, udusíme ho
Ona udělala paragraf, mluvila o tom, jak mu byla blízká
Hoes nejsou hovna, jejích dětí otcové, ona zabila oba z nich
[Chorus: King Von & Lil Durk]
Why you walk like that?
Why you talk like that? (He told)
Why you move like that? (Let's get it)
Why you shoot like that? (He old)
Why you lack like that? (Yeah)
Why you act like that? (Let's get it)
Why you fu' like that? (Why you fu'?)
You make the news like that (Yeah)
See, I ain't built like that (Let's go)
Bitch, you get killed like that (Let's go)
My pockets gettin' big (Let's get it)
Like Uncle Phil in there (Uncle Phil in there)
Who got the pills in there? (Who got them pills in there?)
Take off your heels in here (Take off your heels in here)
It's gon' get real in here (On God)
So don't get killed in here (Let's get it)
[Refrén: King Von & Lil Durk]
Proč chodíš jako tamten? (On to řekl)
Proč mluvíš jako tamten? (On to řekl)
Proč se pohybuješ jako tamten? (Pojďme na to)
Proč střílíš jako tamten? (On je starý)
Proč postrádáš jako tamten? (Yeah)
Proč hraješ jako tamten? (Pojďme na to)
Proč jsi falešný jako tamten? (Proč jsi falešný?)
Děláš novinky jako tamten (Yeah)
Viidíš, nejsem stavěný jako tamten (Pojďme)
Děvko, budeš zabit jako tamten (Pojďme)
Moje kapsy se zvětšují (Pojďme na to)
Jako Uncle Phil tamhle (Uncle Phil tamhle)
Kdo dostal ty pilulky tamhle? (Kdo dostal ty pilulky tamhle?)
Sundej svoje podpatky tady (Sundej svoje podpatky tady)
To se vážně dostane sem (Přísahám Bohu)
Takže nebudeš zabit tady (Pojďme na to)

Text přidal MLJRP

Video přidal MLJRP

Překlad přidal MLJRP

Je zde něco špatně?
Reklama

Love Songs 4 The Streets 2

Reklama

Lil Durk texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.