Playlisty Akce
Reklama

Out Of Control - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

It takes one strike to light the match
It takes one match to light the flame
And it takes one flame to light the fire
Defy, and set the world on fire
Light it!
Žádá si to jediný škrtnutí k zažehnutí jiskry
Žádá si to jedinou jiskru k zažehnutí plamene
A žádá si to jedinej plamen k zažehnutí ohně
Vzdoruj, a zapal svět
Zapal to!
In your father's eyes I'm nothing
In your mother's I am gone
In this world I'm unforgiven for
The things that I have done
Things that I have done
V očích tvého otce jsem nic
V matčiných jsem ztracenej
V tomhle světě nemám odpuštění
Za věci, co jsem udělal
Věci, co jsem udělal
Tonight I'm gonna set the world on fire
Tonight I'm going to live before I die
Light the sky and watch it fall
(I'll take it all)
Tuto noc zapálím svět
Tuto noc začnu žít předtím než zemřu
Zapal nebesa a dívej se, jak padají
(Vezmu si to všechno)
Out of control (Whoa-oh)
Out of control (Whoa-oh)
I'm out of control (Whoa-oh)
And I'm taking it all
Defy, set the world on fire
Light it!
Mimo kontrolu (Whoa-oh)
Mimo kontrolu (Whoa-oh)
Jsem mimo kontrolu (Whoa-oh)
A vezmu si to všechno
Vzdoruj, a zapal svět
Zapal to!
And I'll bite the hand that feeds me
When the hand is just a fist
I won't suffer for a broken world
That never gave a shit (about me)
A já pokoušu ruce, které mě krmí
Když ty ruce jsou zatnuté v pěst
Nechci trpět za zlomenej svět
Kterej neudělal ani hovno (pro mě)
Tonight I'm gonna set the world on fire
Tonight I'm gonna live before I die
Light the sky and watch it fall
Tuto noc zapálím svět
Tuto noc začnu žít předtím než zemřu
Zapal nebesa a dívej se, jak padají
I'm out of control (Whoa-oh)
Out of control (Whoa-oh)
I'm out of control (Whoa-oh)
And I'm taking it all
Defy, set the world on fire
Mimo kontrolu (Whoa-oh)
Mimo kontrolu (Whoa-oh)
Jsem mimo kontrolu (Whoa-oh)
A vezmu si to všechno
Vzdoruj, a zapal svět
Am I supposed to drown
The voice inside my head?
Am I suppose to bow
Until I break my neck?
Step back in line?
Just fade in time?
In my heart I'm already dead
Čeká se ode mě, že se utopím
Tím hlasem uvnitř mý hlavy?
Čeká se ode mě, že se ukloním
Dokud si nezlomím krk?
Kráčejíc zpátky ve stopě?
Prostě mizejíc v čase?
Ve svém srdci jsem navždy mrtvej
One strike to light the match
One match to light the flame
One flame to light the fire
And set the world ablaze
(Let it burn!) One strike to light the match
(Let it burn!) One match to light the flame
(Let it burn!) One flame to light the fire
Set this fucking world ablaze!
Žádá si to jediný škrtnutí k zažehnutí jiskry
Žádá si to jedinou jiskru k zažehnutí plamene
Žádá si to jedinej plamen k zažehnutí ohně
Nech svět hořet
(Nech ho hořet!) Jediný škrtnutí k zažehnutí jiskry
(Nech ho hořet!) Jedinou jiskru k zažehnutí plamene
(Nech ho hořet!) Jedinej plamen k zažehnutí ohně
Nech tenhle zkurvenej svět hořet!
Out of control (Whoa-oh)
Out of control (Whoa-oh)
I'm out of control (Whoa-oh)
And I'm taking it all
Defy, set the world on fire
Let it burn!
Mimo kontrolu (Whoa-oh)
Mimo kontrolu (Whoa-oh)
Jsem mimo kontrolu (Whoa-oh)
A vezmu si to všechno
Vzdoruj, a zapal svět
Nech ho hořet!

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal Pennywise

Překlad opravil Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Catacombs (Deluxe Album)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.