Playlisty Kecárna
Reklama

If You Could Read My Mind - text, překlad

If you could read my mind love
What a tale my thoughts could tell
Just like an old time movie
'Bout a ghost from a wishin' well.
Kdybys mohla číst mé myšlenky, lásko,
jaký příběh by vyprávěly.
Stejně jako film ze starých časů
o duchovi ze studny přání.
In a castle dark or a fortress strong
With chains upon my feet
You know that ghost is me.
V temném zámku a nebo v silné pevnosti
s řetězy na mých nohou
víš, že ten duch jsem já.
And I will never be set free
As long as I'm a ghost you can't see.
A já nikdy nebudu volný,
dokud budu duchem, kterého Ty nevidíš.
If I could read your mind love
What a tale your thoughts could tell
Just like a paperback novel
The kind the drugstores sell
Kdybych mohl číst Tvé myšlenky, lásko,
jaký příběh by vyprávěly.
Stejně jako laciný román,
prodávaný v trafikách.
When you reach the part where the heartaches come
The hero would be me
But heroes often fail.
Až byses dočetla na místo, kde srdce zabolí,
tím hrdinou bych byl já,
ale hrdinové často selhávají.
And you won't read that book again
Because the ending's just to hard to take.
A Ty nebudeš číst tuhle knihu znova,
protože je příliš těžké přijmout konec.
I'd walk away just like a movie star
Who gets burned in a three way script
Enter number two...
Odešel bych stejně jako filmová hvězda,
která shoří v trojcestném scénáři.
Otoč na druhou stránku...
A movie queen to play the scene
of bringing all the good things out in me
But for now love, let's be real.
Je tam filmová královna hrající ve scéně,
kde vnáší do mě všechny dobré věci zvenčí
Ale teď, lásko, buďme skuteční.
I never thought I could act this way
And I've got to say that I just don't get it
I don't know where we went wrong
But the feeling's gone and I just can't get it back.
Nikdy by mě nenapadlo, že se budu chovat takhle,
a musím říct, že to prostě nechápu,
nevím, kde jsme udělali chybu,
ale ten pocit je pryč a já to prostě neumím vrátit zpět.

If you could read my mind love
What a tale my thoughts could tell
Just like an old time movie
'Bout a ghost from a wishin' well

Kdybys mohla číst mé myšlenky, lásko,
jaký příběh by vyprávěly.
Stejně jako film ze starých časů
o duchovi ze studny přání.
In a castle dark or a fortress strong
With chains upon my feet
But stories always end.
V temném zámku a nebo v silné pevnosti
s řetězy na mých nohou,
ale příběhy vždy končí.
And if you read between the lines
You'll know that I'm just trying to understand
The feelin's that you lack.
A pokud čteš mezi řádky,
budeš vědět, že se jen snažím pochopit
ty pocity, které Ty postrádáš.
I never thought I could feel this way
And I've got to say that I just don't get it
I don't know where we went wrong
But the feeling's gone and I just can't get it back
Nikdy jsem si nemyslel, že bych se mohl cítit takhle
a musím říct, že to prostě nechápu,
nevím, kde jsme udělali chybu,
ale ten pocit je pryč a já to prostě neumím vrátit zpět.

Text přidal pajapaja

Text opravil ninja369

Video přidala JanaB

Překlad přidala JanaB

Překlad opravil ninja369

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Complete Greatest Hits

Reklama

Lightfoot Gordon texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.