Kecárna Playlisty
Reklama

Obituary - text, překlad

playlist Playlist
When night seems to wrap me in exhaustion,
and I keep wishing I could start the day again,
sleep takes its sweet time finding me;
it's always bittersweet, it used to come so easily.
Když mě noc zabalí do vyčerpání,
a já si stále přeji, abych mohla znovu začít den,
spánek si mě nachází, přináší sladké časy;
je vždy hořkosladký, přicházel tak snadno.
For when I'm discovered, the fever starts all over.
And death leaves dreams to be desired
What could be more enticing than a painless ending?
You don't need to rock me so fast;
I know the tremors haven't passed.
I's not the fear that makes me tremble,
but the sweat on my face you keep trying to wipe away.
I've never been this cold.
If you could just lend me your eyes,
then I might find the strength to see a different light.
Or maybe I could close my lids without seeing the words burned onto the back of them:
"You'll never find it, you'll never be found"
Když jsem objevena, horečka začíná.
A smrt opouští sny vytoužené
Co může být lákavější jak bezbolestný konec?
Nemusíš se mnou třást tak rychle;
Vím, že záchvěvy nepřešly.
Není to strachem, že se třeseš,
ale potem na mé tváři, jež se snažíš utřít.
Nikdy jsem nebyla tak chladná.
Kdybys mi tak mohl vypůjčit své oči,
pak bych měla sílu vidět jiné světlo.
Nebo bych zavřela víčka aniž bych spatřila slova vypálená na nich:
"Nikdy to nenajdeš, nikdy nebudeš nalezena"

Text přidala MissH

Video přidala MissH

Překlad přidala MissH

Je zde něco špatně?
Reklama

Remains of the Gods

Reklama

Light This City texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.