Kecárna Playlisty
Reklama

End Has Only Begun - text, překlad

playlist Playlist
We walk in your footsteps
Though I've had my ups and downs
and I'll stand in the silence
Until I figure it out
Kráčíme v tvých stopách
Ačkoli měl jsem své vzestupy a pády
A budu stát v tichu
Dokud to nevyřeším
One might fall and the other will stand
and one might give where the other won't bend
The night is bright as the sun
Jeden možná spadne a další bude stát
A jeden by mohl dávat, kde se jiný nebude sklánět
Noc je jasná jako slunce
I'm never gonna know
Never gonna look back
Never gonna know where we would have ended up at
The end has only begun
Nikdy nebudu vědět
Nikdy se neohlédnu zpět
Nikdy nebudu vědět, kde jsme měli skončit
Konec jen začal
So stop counting the hours
Live out in the world
Cause I've been chasing the answers
and they don't want to be found
Tak přestaň počítat hodiny
Přežij ve světě
Protože já jsem pronásledoval odpovědi
A ony nechtějí být nalezeny
One might fall and the other will stand
and one might give where the other won't bend
The night is as bright as the sun
Jeden možná spadne a další bude stát
A jeden by mohl dávat, kde se jiný nebude sklánět
Noc je jasná jako slunce
I'm never gonna know
Never gonna look back
Never gonna know where we would have ended up at
The end has only begun
Nikdy nebudu vědět
Nikdy se neohlédnu zpět
Nikdy nebudu vědět, kde jsme měli skončit
Konec jen začal
Well the day
Tonight feels like a million miles away
and these times just won't change
Life just stays the same
I'd give anything to see the light of day
No, ten den
Dnešní večer je jako milion mil vzdálený
A tyto časy se zkrátka nezmění
Život prostě zůstává stejný
Dal bych cokoliv za vidění světla dne
Cause I've been too far away
To hear you whispering
Protože jsem byl tak daleko
Abych tě slyšel šeptat
They say one might fall and the other will stand
and one might give where the other won't bend
The night is as bright as the sun
Jeden možná spadne a další bude stát
A jeden by mohl dávat, kde se jiný nebudou sklánět
Noc je jasná jako slunce
I'm never gonna know
Never gonna look back
Never gonna know where we would have ended up at
The end has only begun
Nikdy nebudu vědět
Nikdy se neohlédnu zpět
Nikdy nebudu vědět, kde jsme měli skončit
Konec jen začal
Well the day
Tonight feels like a million miles away
and these times just won't change
Life just stays the same
I'd give anything to see the light of day
No, ten den
Dnešní večer je jako milion mil vzdálený
A tyto časy se zkrátka nezmění
Život prostě zůstává stejný
Dal bych cokoliv za vidění světla dne
What you do
No one can decide it's up to you
and who you are is what you choose
These times when the world falls apart
Make us who we are
Co děláš
Nikdo nemůže rozhodovat, je to na tobě
A kdo jsi, je co sis zvolil
Tyto časy, kdy se svět rozpadá
Nás dělají tím, kým jsme

Text přidala nikkki

Videa přidali Andre88, JeanneJ

Překlad přidala Beornottobe

Je zde něco špatně?
Reklama

Lifehouse

Reklama

Lifehouse texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.