Playlisty Akce
Reklama

You Are My Everything - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Can you hear me?
I'll say what's been said before
A million times and even more
Slyšíš mě?
Řeknu, co bylo již řečeno předtím
Milionkrát a více
You see me
That look on your face
And your eyes sign the grace
Vidíš mě?
Tvůj výraz ve tváři
A tvé oči značí milost
And that's when I come to realize
Forever wanna see myself in your eyes
A tak přicházím ke zjištění
Chci se navždy vidět v tvých očích
I've known you
So long can't even count the years
The days the nights and all those tears
Znám tě
Tak dlouho, ani nemohu spočítat všechny ty roky
Dny, noci a všechny ty slzy
I need you
Just incase I've never said these pretty words before
Potřebuju tě
Jen pro případ, že jsem nikdy předtím tato krásná slova
neřekla
Because every time you're closer than near
Things become so clear
Protože vždy, když jsi mi nablízku
Věci se stávají jasnými
You're my everything
You are my everything
It's easy to show but I want you to know
It's easy to say so but you have to know
You're my everything.
Jsi mé všechno
Jsi mé všechno
Je snadné to ukázat, ale já chci, abys věděl,
Je snadné to říci, ale musíš to vědět,
Jsi mé všechno
Please forgive me
I think I stole your heart
But I just want to be a part of you
Prosím, odpusť mi
Myslím, že jsem ukradla tvé srdce
Ale chci prostě být tvou součástí
Don't leave me
Together it's forever
There's no never, so I say
Neopouštěj mě
Společně navěky
Žádné nikdy, tak říkám
If you'd only want to be mine
I could tell you one more time
Kdybys tak chtěl být můj
Mohla bych ti říci ještě jednou
You're my everything
You're my everything
It's easy to show but I want you to know
Yes it's easy to say so but you have to know
Jsi mé všechno
Jsi mé všechno
Je snadné to ukázat, ale já chci, abys věděl,
Ano, je snadné to řící, ale musíš to vědět
You're my everything
You are my everything
My love is so strong I know where I belong
And I never knew how but I guess I know now
Jsi mé všechno
Jsi mé všechno
Má láska je silná, vím, kam patřím
A nikdy jsem nevěděla jak, ale hádám, že teď už vím
You're my everything
You're my everything
You're my everything
Jsi mé všechno
Jsi mé všechno
Jsi mé všechno
Please believe me
You're my light and I can't see without you anymore.
Prosím, věř mi
Jsi mé světlo a já bez tebe už více
nevidím...

Text přidala Slimie

Video přidala Slimie

Překlad přidala BlackBerry25

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Píseň "You Are My Everything" byla vybrána Richardem Krajčem, aby byla použita ve filmu Křídla Vánoc. (Slimie)
Reklama

All My Love

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.