Playlisty Kecárna
Reklama

Faster Than The Sound - text, překlad

playlist Playlist
Faster than the sound, now the bloody hound caught the pray.
You thought you had it all, but they came and took it right away.
Poison in your veins, hope remains, that is what they say.
But deep inside your mind, you would rather find a different way.
Rychleji než zvuk, teď zatracení lovečtí psi chytili modlitby.
Myslel jsi, že máš vše, ale oni přišli a hned to vzali.
Jed v tvých žilách, naděje zůstává, že je to ono, co říkají.
Ale hluboko uvnitř tvé mysli, raději bys našel jinou cestu.
Life is not for rent
And even though you're innocent
Maybe you're not close enough to see.
Words may heal the pain
But broken dreams and hearts remain
Now life is not the way it used to be,
and you're still blind to see this misery.
Život není k pronájmu
A i když jsi nevinný
Možná, že nejsi dost blízko, abys viděl.
Slova mohou léčit bolest
Ale zničené sny a srdce zůstávají
Teď život není stejný, jako byl,
a ty stále nevidíš toto utrpení.
Unexpected words that I've heard, they were always true.
Fortune days are gone, I can't see the sun and neither can you.
Nothing more to lose than your shoes, but what will you walk the world with baby?
I wish that I knew but I don't, and it's making me crazy.
Yes I'm crazy cause this
Neočekávaná slova, o kterých jsem slyšela, že jsou vždy pravdivá.
Šťastné dny jsou pryč, nevidím slunce, ale ty také ne.
Nic víc nemohu ztratit než tvé boty, ale jak pak prochodíš svět s dívkou?
Přála bych si, abych to věděla, ale nevěděla jsem a to mě dohání k šílenství.
Ano, blázním kvůli tomu
Life is not for rent
And even though you're innocent
Maybe you're not close enough to see.
Words may heal the pain
But broken dreams and hearts remain
Now life is not the way it used to be,
and you're too blind to see this misery.
Život není k pronájmu
A i když jsi nevinný
Možná, že nejsi dost blízko, abys viděl.
Slova mohou léčit bolest
Ale zničené sny a srdce zůstávají
Teď život není stejný, jako byl,
a ty stále nevidíš toto utrpení.
Now! You've got to capture the moment
You've got to capture the moment!

Teď! Musíš zachytit okamžik
Musíš zachytit okamžik!
So well done dirty deeds
You crush our souls, neglect our needs
You push us back, you steal away our dreams
Now words may heal the pain
But broken dreams and hearts remain
Now life is not the way it used to be
And you're too blind to see this misery... is changing hopefully.
Tak dobře jsi udělal špinavé skutky
Rozdrtil jsi naše duše, zanedbával naše potřeby
Natlačil jsi nás zpět, ukradl naše sny
Nyní slova mohou léčit bolest
Ale zničené sny a srdce zůstávají
Teď život není stejný, jako byl
A ty stále nevidíš toto utrpení..., co se snad mění.

Text přidala Slimie

Text opravila annydoll

Překlad přidala EmLaSkOrAd3

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

All My Love

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.