Playlisty Akce
Reklama

Oceans - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I learnt to let go when I was younger,
Scared of growing old,
I would swim far into the ocean,
And Try to stay afloat,
Until my lungs would cough up water,
and Sand would coat my bones, & I hope,
That someday I'll open up the floodgates,
and Let the lyrics flow,
Someday I'll understand the dry taste,
When the words are trapped below,
Some days I wonder if my airway,
Is clogged with all the quotes, that I wrote...
Naučil jsem se nechat jít, když jsem byl mladší,
Vystrašený ze stárnutí,
Plaval bych daleko za oceán,
A zkusil zůstat nad hladinou,
Dokud by se moje plíce nenaplnily vodou
a písek neobalil moje kosti, & já doufám,
Že jednoho dne otevřu stavidla,
a nechám text proudit,
Jednoho dne porozumím té suché chuti,
kdy jsou slova uvězněna dole,
Některé dny přemýšlím, jestli má dýchací cesta,
Je ucpaná všemi těmi citáty, které jsem napsal...
I feel worthless,
Maybe I should open the drawer,
Burn the pages,
Write poems with the ash on the floor,
Pour the ink, into the sink,
and Watch it drain from the shore...
Připadám si bezcenný,
Možná bych měl otevřít šuplík,
spálit stránky,
Napsat citáty z prachu na zemi,
Vylít inkoust do dřezu,
a sledovat jej odtékat z povrchu...
I don't want love no more,
Though it's the one thing I've been searching for,
Though it's the one thing that I miss the most,
Now I'm afraid to be alone...
Už nechci milovat,
Ačkoliv je to ta věc, po které jsem pátral,
Ačkoliv je to ta věc, která mi nejvíc chybí
Teď se bojím toho, být sám...
I learnt to grow old when I was younger,
Scared of staying young,
Afraid of the thoughts that I had conjured,
That sat atop my tongue,
Knowing I'd change the worlds opinion,
If they would just, listen up...
But they won’t, now...
Naučil jsem se zestárnout, když jsem byl mladší,
Vystrašený z toho, že bych měl zůstat mladý
Bál jsem se myšlenek, které jsem vytvořil,
které seděly na špičce mého jazyka,
Vědíc že bych změnil názor světa,
Kdyby jen poslouchali
Ale teď, nebudou...
I feel worthless,
Maybe I should open the drawer,
Burn the pages,
Write poems with the ash on the floor,
Pour the ink, into the sink,
and Watch it drain from the shore

Připadám si bezcenný,
Možná bych měl otevřít šuplík,
spálit stránky,
Napsat citáty z prachu na zemi,
Vylít inkoust do dřezu,
a sledovat jej odtékat z povrchu
I don't want love no more,
Though it's the one thing I've been searching for,
Though it's the one thing that I miss the most,
Oh, I'm afraid to be alone...
Už nechci milovat,
Ačkoliv je to ta věc, po které jsem pátral,
Ačkoliv je to ta věc, která mi nejvíc chybí
Oh, bojím se toho, být sám...
Looking in the mirror like,
Maybe I will find myself tonight,
I ask for a better mind,
Then tap into the site through my third eye
I had never realized,
I thought I had a chosen my design,
I thought I was broken all this time
Dívám se do zrcadla,
Možná v tuhle noc najdu sám sebe,
Žádám lepší mysl,
Poté se napíchnu na síť skrz mé třetí oko,
Nikdy jsem si neuvědomil,
Myslel jsem si, že jsem si vybral můj záměr
Myslel jsem si, že jsem byl zlomený, celou tuhle dobu
I don't want love no more,
Though it's the one thing I've been searching for,
Though it's the one thing that I miss the most,
Oh, I'm afraid to be alone
Už nechci milovat,
Ačkoliv je to ta věc, po které jsem pátral,
Ačkoliv je to ta věc, která mi nejvíc chybí
Oh, bojím se toho, být sám

Text přidala Tanula998

Video přidala Tanula998

Překlad přidala foewa

Překlad opravil JanickCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Philosophy

Reklama

Jacob Lee texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.