Playlisty Akce
Reklama

I Belong to You - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

If I could be honest, here in this moment
I've been so nervous to stand here with you
They're all here for us and I feel their aura
But just for a moment I'll pretend it's just you
Kdybych mohl být upřímný, tady v tuto chvíli
Byl bych velmi nervózní stát tady s tebou
Všichni jsou tu pro nás a já cítím jejich auru
Ale jen na chvíli budu předstírat že jsi jen ty
Yes they can hear us but they don't understand
I have set all of my vows behind the curtain
I know they see us but they don't stand a chance
I have kissed those lips a thousand times before this
Ano mohou nás slyšet, ale nerozumí
Dal jsem všechny mé sliby za oponu
Vím že nás vidí, ale nemají šanci
Už jsem tyto rty políbil tisíckrát předtím
Tomorrow I'll open in my eyes
And I will whisper to my wife
"I belong to you"
And I will wait to hear you say
As a tear rolls down your face
"I belong to you"
Zítra otevřu své oči
A pošeptám své manželce
"Patřím tobě"
A počkám až tě uslyším říkat
Se slzami tekoucími po tvé tváři
"Patřím tobě"
If I could be honest, here at the altar
I refuse to grow older unless it's with you
I fell in love and made you a promise
Though I never noticed how much it meant to you
Kdybych mohl být upřímný, tady u oltáře
Odmítám zestárnout pokud u toho nebudeš
Zamiloval jsem se a dal ti slib
I když jsem si nikdy nevšiml jak moc pro tebe znamená
Yes they can hear us but they misunderstand
There is more behind these words that they have spoken
I know they see us but only at a glance
Only you know the man that I am beyond the surface
Ano mohou nás slyšet, ale nepochopí
Za těmito slovy je více než řekli
Vím že nás vidí ale jen na první pohled
Jen ty znáš toho muže kterým jsem pod povrchem
Tomorrow I'll open in my eyes
And I will whisper to my wife
"I belong to you"
And I will wait to hear you say
As a tear rolls down your face
"I belong to you"
Zítra otevřu své oči
A pošeptám své manželce
"Patřím tobě"
A počkám až tě uslyším říkat
Se slzami tekoucími po tvé tváři
"Patřím tobě"
I belong with you
When they let us choose
I will say I do
I belong with you
When they let us choose
I will say I do
Patříme k sobě
Až nám dají na vybranou
Řeknu ano
Patříme k sobě
Až nám dají na vybranou
Řeknu ano
Tomorrow I'll open in my eyes
And I will whisper to my wife
"I belong to you"
And I will wait to hear you say
As a tear rolls down your face
"I belong to you"
Zítra otevřu své oči
A pošeptám své manželce
"Patřím tobě"
A počkám až tě uslyším říkat
Se slzami tekoucími po tvé tváři
"Patřím tobě"

Text přidala Tanula998

Text opravil Pasztikhane2

Video přidala Tanula998

Překlad přidala Paya_01

Překlad opravil Pasztikhane2

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Philosophy

Reklama

Jacob Lee texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.