Playlisty Kecárna
Reklama

Stairway to Heaven - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
There's a lady who's sure
all that glitters is gold
And she's buying a stairway to heaven
When she gets there she knows,
if the stores are all closed
With a word she can get what she came for
Ooh, ooh, and she's buying a stairway to heaven
Je dívka, která si je jistá,
že všechno co se třpytí je zlato
A ona si kupuje cestu do nebe
Když se dostane tam, kde to zná,
a i když jsou všechny obchody zavřené
Může si říct o to, pro co si přišla
Úuuh, úuuh, a ona si kupuje cestu do nebe
There's a sign on the wall but she wants to be sure
'Cause you know sometimes
words have two meanings
In a tree by the brook,
there's a songbird who sings
Sometimes all of our thoughts are misgiven
Je tam nápis na zdi, ale chce si být jistá
Jak víš, občas
mají slova dva významy
Na stromě u potoka
sedí zpěváček a zpívá
Že každý náš sen se nemusí vyplnit
Ooh, it makes me wonder
Ooh, it makes me wonder
Úuuh, to mě to udivuje
Úuuh, to mě to udivuje
There's a feeling I get when I look to the west
And my spirit is crying for leaving
In my thoughts I have seen rings of smoke
through the trees
And the voices of those who stand looking.
Tenhle pocit mám, když se na západ podívám
A má duše volá po odchodu
V snech vidím kroužky kouře
skrze stromy
A hlasy těch, kteří přihlížejí
Ooh, it makes me wonder
Ooh, it really makes me wonder
Úuuh, to mě udivuje
Úuuh, to mě opravdu udivuje
And it's whispered that soon,
if we all call the tune
Then the piper will lead us to reason
And a new day will dawn for those who stand long
And the forests will echo with laughter
Šušká se, že brzy,
až všichni zazpíváme tu melodii
Pak pištec nás přivede k rozumu
A nový den začne pro ty kdo vydrží
A lesy to budou opakovat se smíchem
If there's a bustle in your hedgerow,
don't be alarmed now
It's just a spring clean for the May queen
Yes, there are two paths you can go by,
but in the long run
There's still time to change the road you're on
And it makes me wonder
Máš-li rušno v živém plotu,
nelekej se
Je to jen jarní úklid Královny máje
Ano, jsou dvě cesty, kterými můžeš jít,
ale nakonec
Je stále čas změnit směr tvé cesty
A to mě udivuje
Your head is humming and it won't go,
in case you don't know
The piper's calling you to join him
Dear lady, can you hear the wind blow?
And did you know,
your stairway lies on the whispering wind?
V hlavě ti hučí a nezmizí to,
pokud si neuvědomíš
Že pištec tě volá, aby ses k němu přidal
Milá dívko, slyšíš vítr vát?
A věděla jsi,
že tvá cesta leží na šeptajícím větru?
And as we wind on down the road
Our shadows taller than our soul
There walks a lady we all know
Who shines white light and wants to show
How everything still turns to gold
And if you listen very hard
The tune will come to you at last
When all are one and one is all
To be a rock and not to roll
A jak scházíme dolů po cestě
Naše stíny převyšují naše duše
Tam kráčí dívka, kterou všichni známe
Září bílým světlem a chce nám ukázat
Jak se stále všechno mění ve zlato
A když se zaposloucháš
Nakonec melodie k tobě doletí
Když všichni budeme držet pospolu
Tak budeme jak skála a nepohneme se
And she's buying a stairway to heaven A ona si kupuje cestu do nebe

Text přidala danulka

Text opravil Hewson

Videa přidali fopavel, obladi

Překlad přidala AnGeLiK-xx

Překlad opravil Hewson

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Taurus je: a- a-gis, gis, gis-g, g-, g-fis, fis- fis- f. In Stairway to heaven: a-gis- g- fis- f. Akordy a vyzvednutí strun v písních nejsou stejné. V "Taurusu" slyšíme sestupnou basovou linii, ve Stairway slyšíme také sestupnou basovou linii, ale nyní se vzestupnou melodií, která je úplně jiná; a to dělá "Starway to Heaven" tak zvláštní.  (IneM)
  • Led Zeppelin absolvovali v roce 1969 několik koncertů s Americkou kapelou Spirit, která na svých koncertech hrála akustickou píseň Taurus. Kytarový riff z této písně je nyní důvodem k soudnímu sporu, který se táhne i nadále, přesto že soud již jednou rozhodl, že se nejedná o "krádež". Jistá podobnost tady sice je, ale rozhodně se nejedná o schodu. (IneM)
  • Led Zeppelin záměrně nikdy nevydali píseň Stairway to Heaven na singlové desce proto, aby donutili své fanoušky si koupit celé album. (Lubomiir302)
  • Mnoho hudebních kritiků označuje tuto píseň za nejlepší rockovou píseň historie a pravidelně se objevuje na špičce hudebních žebříčků. Píseň dokonce vyhrála anketu amerických rádiových stanic o nejlepší píseň posledních 50 let. (riam172)
  • Podle fanoušků můžete při přehrání skladby pozpátku slyšet nezřetelný text se satanským sdělením. Členové skupiny však toto tvrzení oficiálně odmítají a tvrdí, že jde pouze o náhodu.  (riam172)
  • Úvodní riff je také nejhranějším riffem na kytaru, proto některé americké prodejny kytar prý zákazníky, kteří při zkoušení zahrají “Schody do nebe”, pokutují pěti dolary. (sisinka010)
  • - je název písničky anglické rockové skupiny Led Zeppelin. Je obecně považována za jednu z nejúspěšnějších skladeb v rockové historii ! Hudbu napsal Jimmy Page. Text písničky složil Robert Plant „Stairway to Heaven“ patří k nejprodávanějším. Od roku 1971 se prodává průměrně 15 000 kopií. Celkem bylo prodáno více než 1,2 milionu výtisků. Tato píseň získala také první místo v žebříčku kytarových sól 100 Greatest Rock Guitar Solos.. (cenacimi)
  • Mezi posluchači rádií patří stále mezi nejoblíbenější skladby. V roce 2006 a 2013 potvrdila své prvenství i v českém rockovém rádiu Rádio Beat. (cenacimi)
  • Nejznámější rocková píseň Stairway to Heaven se neumístila v žebříčku, protože nebyla nikdy vydána jako singl. Je také jedinou písní, jejíž text je vytištěn na vnitřní straně obalu čtvrtého alba.. (sisinka010)
  • Skladba „Stairway to heaven “ je považovaná za klasiku britského rocku spolu se Child in Time od Deep Purple a July morning od Uriah Heep .. (cenacimi)
Reklama

Led Zeppelin IV

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.