Kecárna Playlisty
Reklama

Celebration Day (Alternative Mix) - text, překlad

playlist Playlist
Her face is cracked from smiling,
All the fears that she's been hiding,
And it seems pretty soon ev'rybody's gonna know.
And her voice is sore from shouting,
Cheering winners who are losing,
And she worries if their days are few
And soon they'll have to go.
Její tvář je vrásčitá z usmívání,
Veškerý strach z toho, že se schovává,
A zdá se, že dost brzo to bude každý vědět.
A hlas ji z křiku bolí,
Jásající vítězové, kteří se ztrácejí
A strachuje se, jestli jejich dní není málo,
A brzy budou muset jít.
My, my, my, I'm so happy,
I'm gonna join the band,
We are gonna dance and sing and celebration,
We are in the promised land.
Má, má, má, jsem tak šťastný,
Přidám se ke kapele,
Budeme tančit a zpívat a oslavovat,
Jsme v zemi zaslíbené.
She hears them talk of new ways
To protect the home she lives in,
Then she wonders what it's all about
When they break down the door.
Uslyší je mluvit o nových způsobech
Jak ochránit domov, kde žije,
Pak se diví, o čem to celé je
Když rozkopnou dveře.
Her name is Brown or White or Black,
You know her very well,
You hear her cries of mercy
As the winners toll the bell.
Její jméno je Hnědá nebo Bílá, nebo Černá,
Znáš jí až moc dobře,
Slyšíš její nářky o milost
Zní jako vítězný mítný zvon.
My, my, my, I'm so happy,
I'm gonna join the band,
We are gonna dance and sing and celebration,
We are in the promised land.
Má, má, má, jsem tak šťastný,
Přidám se ke kapele,
Budeme tančit a zpívat a oslavovat,
Jsme v zemi zaslíbené.
There is a train that leaves the station
Heading for your destination,
But the price you pay has increased a dollar more.
Yes, it has!
And if you walk you're gonna get there
Though it takes a little longer,
And when you see it in the distance
You will wring your hands and moan.
Tady je ten vlak, který opouští stanici
Míří k tvému cíli,
Ale cena, kterou zaplatíš, se o dolar zvýšila.
Ano, zvýšila!
A pokud půjdeš pěšky, dostaneš se tam
I když to potrvá trochu déle,
A když ho vidíš v dálce
Budeš lomit rukama a naříkat.

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Led Zeppelin III

Reklama

Led Zeppelin texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.