Kecárna Playlisty
Reklama

Welcome to amerika - text, překlad

playlist Playlist
[Intro:]
Ladies and gentlemen
Good afternoon from the flight deck
Were cruising at 37,000 ft and we just passed over the coast
We will be beginning our descent in about a 30 minutes
Like to take this opportunity to welcome you to America
Ta na na na muchawa
Ta na na na muchawa
Ta na na na muchawa ta na na na na
[Úvodní Znělka:]
Dámy a pánové
Dobré odpoledne z letové paluby
Byly nadávat na 37000ft a my jsme přešli na pobřeží
Budeme se začíná sestup do asi 30 minut
Rád využil této příležitosti a přivítat vás do Ameriky
Ta na na na muchawa
Ta na na na muchawa
Ta na na na muchawa ta na na na na
[Verse 1:]
Uh,
I was made in America land of the free, home of the brave
And right up under your nose you might see a sex slave being traded
And will do anything for the money
Boy, a mamma might sell her babies
Sell porn, sell pills, anything to pay the bills
Anything to bring that pay
Gotta scratch that itch
Gotta scratch them ticks
Ain’t rich but I might be
And I'mma shoot these flicks
I'mma turn these tricks
Anything for a slight fee
Yeah, made in America
Mamma told me that I belong here
Had to earn our stripes
Had to learn our rights
Had to fight for a home here
But I wouldn't know a thing about that
All I know is drugs and rap
I probably could have been some kind of doctor
Instead of holding guns and crack
I was born in the mainland
Great-grandpa from a strange land
He was stripped away and given bricks to lay
I guess you could say he a slave here
But I was made in America
So I don’t know a thing about that
All I know is Uncle Sam looking for me, working on his corner so I know I gotta pay tax
[Verse 1:]
Uh jsem byl v Americe zemi volné, domov statečných
Přímo pod nosem můžete vidět sexuální otrok
v trade And udělá cokoliv pro peníze
Chlapec, máma by mohl prodat své děti
Prodáváme porno prodat prášky nic platit účty
Cokoliv, aby tento mzdy
Musím poškrábání,
že svědění musím poškrábat ně klíšťata
Není bohatý,
ale já bych mohl být
A I'mma střílet tyto šlehne
I'mma přeměnit tyto triky
vše pro mírné poplatek
Ano v Americe
Máma mi řekla, že sem patřím
Kdyby vydělat všechny pruhy
se musel naučit všechna práva
musel bojovat o domov zde
Ale nechtěl jsem vědět něco o tom
Jediné, co vím, je, léky a rap
Asi jsem mohl být nějaký trochu lékař
Místo toho, aby držení zbraně a trhliny
Narodil jsem se v pevnině
Pradědeček z cizí země
On byl odhozená, a vzhledem k tomu cihly položit
Myslím, že byste mohl říct otroka zde
Ale já jsem byl v Americe
Takže nevím nic o tom
Jediné, co vím, je, strýc sam look-in pro mě pracovat na jeho rohu, takže vím, že musím zaplatit daň
Začínáme platit v Americe
Byl jsem vychován v Americe
A to je vše, co jsem kdy poznal
Pokud se mýlím, pak byste měl jít zachránit mě Ameriku
Getting paid in America
I was raised in America
And this is all I ever known
If I’m wrong then you better come save me America
[Hook:]
Ta na na na muchawa muchawa [4x ]
Vítejte v Americe [x5]
[Hook:]
Ta na na na muchawa muchawa [4x]
Welcome to America [5x]
[Verse 2:]
Muž zemřel bych pro Ameriku
Já jsem sloužil svůj čas pro Ameriku
Postřelili odsekl s válkou
Se vrátil, a není nikdo ani jack v Americe
Mohl bych ztratil svůj život, chlapce, ztratit mou ženu
Nemůžu ani dostat přímo v mé rodné zemi
Stahovací pocení držet klíšťata paranoia
Dávejte si pozor na hrozbu vlastním pozemku
Trénoval jsem v Americe
Jak se dostat do roviny v Americe?
Lidé běží do budov
Vezmeme jim budovy
Lidé se zabijí v Americe?
A já jsem pořád v Americe
Ačkoli Amerika se mě pocit,
Šel jsem do války pro tuto zemi
Otočit se vrátit se domů a vy mě „zastřelíte“?
Když vy všichni svobodní tady říct, že tu nechci být
No, asi by se přitom mohl dýchat,
Pokud jsem se nahrát pár časopisů zde
Všichni si jen stěžujou v Americe
Já jsem vyskočil z vojenských letadel pro Ameriku
Ano, byl jsem v Americe
To je důvod, proč tady zachraňuji Ameriku
Mám bratra, na hřbitově se
Protože chtěl vám všem v bezpečí
A všichni chtějí svobodu, ale nikdo nechce, aby zde o obličej
Krváceli jsme pro Ameriku
Chcete-li zachovat všem krmení v Americe
Ale co je bod mluví hodně vám všem to opravdu ani jedno Ameriku
[Verse 2:]
Man, I’d die for America
I served my time for America
Got shot, shot back, went to war,
got back and ain’t nobody give a jack in America
I could've lost my life, boy, I lost my wife
I can’t even get right in my home land
Cold sweats, hold tecs, paranoid looking out for a threat in my own land
I was trained in America
How'd they get up in them planes in America?
Flew them right into the buildings
Taking out civilians
People getting killed in America?
And I’m still in America
Though America ain’t feeling me
I went to war for this Country
Turned around came home and you drillin' me?
When y’all free here saying you don’t wanna be here
Well, you probably could breathe here
If I didn’t load a couple magazines here
Y’all just complain in America
I’m jumping out of military planes from America
Aye I was made in America
That's why I’m out here saving America
I got a brother in the cemetery now
Cause he wanted y’all safe
And everybody want the freedom but nobody want to hear about face!
We bled for America
To keep y’all fed in America
But whats the point of talking a lot of y’all don’t really even care America
[Hook:]
Ta na na na muchawa muchawa ta na na na
Ta na na na muchawa muchawa ta na na na
Vítejte v Americe [x5]
Ta na na na muchawa
Ta na na na muchawa
Ta na na na muchawa ta na na na na
[Hook:]
Ta na na na muchawa muchawa ta na na na
Ta na na na muchawa muchawa ta na na na
Welcome to America [5x]
Ta na na na muchawa
Ta na na na muchawa
Ta na na na muchawa ta na na na na
[Verse 3:]
Uh
Kéž bych žil v Americe
Chci vychovávat své děti v Americe
Slyšel jsem, že všichni bohatí všechno, co musíme udělat, je spustit skok a kop
Mohl bych hit ve vašem okolí
Takže prosím, vyberte mi Ameriku
Vím, že jste pravděpodobně nikdy nemilovali
Nikdy se nedozví o mně ve zprávách
A vy jste asi nikdy nebyl v mé zemi
Slyším vás prodávat vzdělání a dostal oblečení, které vám zahodit
Mám spoustu jídla ve vaší zemi
Mohu vám říci, způsobit hodně vám všem přes váhu
Už jsem pracovat pro vás všechny
Já jsem na manufakturách dělat tyto košile pro vám všem
Teď nejsou peníze k dostání
Jděte spát o hladu, ale udělám nějaké expoints k vás všechny
Všichni o tom nic neví
Nacházíte se v Americe
Snažím se najít lístek
V případě, že nebe je limit stihnout letadlo do Ameriky
To by mělo být letadlo do Ameriky
Vy všichni požehnaní lidé dostali to dělalo
Slyšel jsem, že vám všem nehrají nic víc
Všichni nejsou zachráněni
Všichni hledají jiným způsobem
No já doufám, že to není pravda
Ale já jsem sbalil můj oblek
Rozloučení s mou matkou zemi
Řekl čau na mé milované
Osud přišel,
a já jsem šel pryč do jiné země
to jsem udělal Americe
Jsem ohromen Amerikou
Ale nemohl jsem dostat souhlas k pobytu, takže mě poslali pryč z Ameriky.
[Verse 3:]
Uh,
I wish I lived in America
Wanna raise my kids in America
Heard everybody rich all I gotta do is run, jump, kick
I'm a hit in your area
So please pick me, America
I know you'll probably never love me
You never hear about me on the news
And you’ve probably never been to my Country
I hear you selling education and got clothes that you throw away
Got plenty food in your nation
I can tell cause a lot of y’all are overweight
I already work for y’all
I’m in the sweatshops making these shirts for y’all
Now I ain’t getting money,
go to bed hungry,
But I make some exports for y’all
And y’all don’t know a thing about that
You was made in America
I’m trying to find me a ticket
Where the sky is the limit catch a plane to America
It should be plain to America
Y’all blessed and you got it made
Heard y’all don’t pray no more
Y’all ain’t saved no more
Y’all looking for another way
Well, I hope it ain’t true
But I’m packing my suit
Farewell to my motherland
Said bye to my loved ones
Fate here I come,
I’m going to another land
I done made it to America
I’m amazed at America
But I couldn’t get approval to stay so they sent me away from America.

Text přidala fajtga

Text opravila fajtga

Video přidala kajamifkova

Překlad přidala fajtga

Překlad opravila fajtga

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Lecrae texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.