Playlisty Kecárna
Reklama

The Love Of Your Love - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Yes, I lied
Thought I could protect you from the truth
Deliver you from evil
Spare your innocence and youth
That I could simply will it
Was the real untruth
Ano, lhala jsem
Myslela jsem, že tě ochráním před pravdou
Zbavím tě všeho zlého
Ušetřím tvou nevinnost a mládí
Že to prostě zvládnu
To byla skutečná nepravda
I was wrong
I wore a mask to cover my deceit
But underneath it all
I couldn't keep away my doubt
Now I'm left without a mask
With one question left to ask
Mýlila jsem se
Nosila jsem masku, abych zakryla svůj klam
Ale pod tím vším
Jsem se nedokázala ubránit pochybnostem
Teď už masku nemám
A zbývá mi jen jediná otázka
I'm sorry, please help me, forgive me
Don't hate me, don't leave me, forgive me
Forgive me, my debt as only you could
Forgive me the hate
Replace evil with good
Forgive me and find out that you will be able to
Forgive yourself too
Omlouvám se, prosím, pomoz mi, odpusť mi
Nepociťuj ke mně nenávist, neopouštěj mě, odpusť mi
Odpusť mi mé dluhy, pokud můžeš
Odpusť mi nenávist
Nahraď zlo dobrem
Odpusť mi a uvidíš, že dokážeš
Odpustit i sám sobě
My dear Solan,
I never told you that you were my son
I didn't know the days we had left were so few
If I only knew I'd have been with you
I'm so sorry
I couldn't be the mother you deserved
And I regret that I missed your first step
Your first word
That I never heard - now it seems absurd
Můj drahý Solane
Nikdy jsem ti neřekla, že jsi můj syn
Nevěděla jsem, že nám zbývá tak málo dní
Kdybych to jen věděla, byla bych s tebou
Je mi to moc líto
Nedokázala jsem být matkou, kterou by sis zasloužil
A lituji toho, že jsem neviděla tvé první kroky
Tvé první slovo
Jsem neslyšela - teď mi to připadá absurdní
Can you forgive me
Open up your heart and let me in
No matter if the fates against us turn
There's on thing through all of this I've learned
That what I need from you is to ...
Dokážeš mi odpustit?
Otevři své srdce a pusť mě dovnitř
Nezáleží na tom, že je osud proti nám
Jednu věc jsem během toho zjistila
To, co od tebe potřebuju, je...
Forgive me, I'm sorry, believe me
Stop hating, stop hurting, forgive me
Forgive those who harm you
Do good for those who hate
Forgive, if not forget
I know it's not too late
Forgive me and you'll discover too
That the love of your love is you
Odpusť mi, omlouvám se, věř mi
Přestaň mě nenávidět, přestaň mi ubližovat, odpusť mi
Odpusť těm, co tě ranili
Buď milý k těm, co tě nenávidí
Alespoň odpusť, když už nedokážeš zapomenout
Vím, že ještě není příliš pozdě
Odpusť mi a zjistíš
Že láska tvé lásky jsi ty

Text přidala LittleWolfie

Video přidala LittleWolfie

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.