Kecárna Playlisty
Reklama

One for my baby - text, překlad

playlist Playlist
It's quarter to three, there's no one in the place
'xcept you and me.
So set 'em up, Joe, I got a little story,
I think you should know.
Je tři čtvrtě na tři a nikdo tu není,
jen my dva.
Tak se připrav, Joe, mám takovej příběh,
myslím, že bys ho měl znát.
Were drinking, my friend, to the end
of a brief episode.
So make it one for my baby-
and one more for the road.
Budeme pít, příteli, až do konce
týhle krátký příhody.
Tak jednoho na mou holku-
a druhého na cestu.
I know the routine put another dollar
in the machine.
I'm feeling so bad, won't you make the music
easy and sad?
Vím, co je rutina- hoď jeden dolar
do té bedny,
cítím se tak zle, nezahrála bys mi hudbu,
jednoduchou a smutnou?
I could tell you a lot, but that's not
in the gentleman's code...
So make it one for my baby-
and one more for the road.
Mohl bych ti toho napovídat moc, ale to nepatří
do kodexu džentlmena...
Takže přiťukněme si jednoho na mou holku-
a dalšího na cestu.
You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet
and I've got a lot of things I wanna say.
And if I'm gloomy, please listen to me
till it's all talked away...
Nikdy bys to neřekl, ale kamaráde, jsem tak trochu básník,
a mám toho hodně, co bych chtěl říct.
A jestli jsem sklíčenej, prosím naslouchej mi,
dokud bude čemu...
Well, that's how it goes, and Joe I know you're gettin
anxious to close,
so, thanks for the cheer, I hope you didn't mind
my bending your ear.
No, tak takhle to chodí, a Joe, vím, že se začínáš
trochu bát přiblížit,
takže díky za přípitek, doufám, že ti tolik
to moje žvanění nevadilo.
But this torch that I found, it's gotta be drowned
or it soon might explode.
So make it one for my baby-
and one more for the road.
So make it one for my baby-
and one more for the road.
Ale tahleta pochodeň, co jsem našel, by se měla udusit,
nebo by brzy mohla shořet.
Tak si připijme na mou holku-
a taky na cestu.
Jednoho na mou holku-
a druhého na cestu.
Hmm... bad long live road... [?] Hmm... zlou, dlouhou cestu...
["Oh, and one for yourself, of course..."]
Hmm...
["Oh, a taky na nás, samozřejmě..."]
Hmm...

Text přidala Simus-12

Text opravila DoubleBread

Video přidala Simus-12

Překlad přidala DoubleBread

Překlad opravila DoubleBread

Je zde něco špatně?
Reklama

Didn't it Rain

Reklama

Hugh Laurie texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.