Kecárna Playlisty
Reklama
I’m bringing my life back! Přináším se znova k zivotu!
We were meant to be the kings,
of our lonely thrones and honesty.
Building the empire of rigid stones,
stick to the words you hear and follow them.
To those whose hearts never beat,
to those who can’t sense what we feel.
The time is now to raise the ceilings,
the real life’s no longer real,
the coming backs in our ways,
and now you’re recognizing the deep of this bottom.
Měli jsme být králové,
našich osamocených trůnů a uprimnosti.
Budujeme říši nehybnych kamenů,
držte se slov, které uslyšíte a následujte je.
Teď těm, kterým srdce nebije.
Teď těm, který nemohou cítit co my.
Teď je náš cas zvednout stropy,
opravdovy život už není opravdový,
úniky v našich cestách,
a teď znova rozpoznáváš hloubku toho dna.
Hiding, not saving the life of ours.
Only coming back down and feeling low.
I’m not containing yourself,
but please let’s stand up and shine.
You’re my riddance!
Schovávající se, nezachraňující náš život.
Jen se vrací k zemi a cítí to dno.
Nezahrnuju tě do toho,
ale prosim povstaň a zazáři.
Jsi mým výsměchem!
How they treat you is what forms you,
these good old days must overcome,
and the dreaming, yeah,
well that stands for nothing.
Feeling the beat in my feet,
Running nowhere, seeking for your head.
But there you won’t ever hide, so.
Jak s tebou zachází je to, co tě vytváří,
ty stejne dny to musí překonat,
a snění, jo,
No, to nestoji za nic.
Cítím úder ve svých mohou,
Nikam neutikas, hledáme tvou hlavu.
Ale tam se nikdy neskryješ, takze.
Hiding, not saving the life of ours.
Only coming back down and feeling low.
I’m not containing yourself,
but please let’s stand up and shine.
You’re my riddance!
Schovávající se, nezachraňující náš život.
Jen se vrací k zemi a cítí to dno.
Nezahrnuju tě do toho,
ale prosim povstaň a zazáři.
Jsi mým výsměchem!
Take now all possibilities,
running races for our only dreams.
But where do we go after the end?
Scared of the same feeling of being empty,
but keep in mind that we’re coming home this time!
Vem všechny ty možnosti,
běhámé závody našich jediných snů.
A kam půjdeme po tomhle konci?
Bojíme se pocitu samoty,
ale pamatuj si, ze se tentokrat vracíme domu!
Hiding, not saving the life of ours.
Only coming back down and feeling low.
I’m not containing yourself,
but please let’s stand up and shine.
You’re my riddance!
Schovávající se, nezachraňující náš život.
Jen se vrací k zemi a cítí to dno.
Nezahrnuju tě do toho,
ale prosim povstaň a zazáři.
Jsi mým výsměchem!

Text přidal Red_ENG

Text opravil Red_ENG

Překlad přidal Red_ENG

Překlad opravil Red_ENG

Je zde něco špatně?
Reklama

THE ANTAGONIST (NEW SIDE-PROJECT)

Reklama

Last Words Of Atlantis texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.