Playlisty Kecárna
Reklama

Say yeah - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

Run
Every day, every time you got to run
Too much fuss, to much stress, where is the fun?
We want peace and unity so put down your gun
So many cloudy days we need more sun
A brighter day
The Sadness and sorrow, you got to let them go
Běh
Každý den, pokaždé, když se dostal až k běh
Příliš mnoho povyku, na hodně stresu, Kde je zábava?
Chceme mír a jednotu, aby odložil zbraň
Tolik zamračených dnů potřebujeme více slunce
Jasnější den
Smutek a žal, musíš nechat je jít
Chorus:
When people say (No no no)
I really want to say (Yeah yeah yeah)
When you feel lone (lone lone lone)
Wait for a better day (Day day day)
Chorus:
Když lidé říkají (ne ne ne)
Opravdu chci říct (Jo jo jo)
Když se cítíte osamělý (osamělý osamělý osamělý)
Čekat na lepší den (den den den)

No no no
Yeah yeah yeah
Low low low

NE NE NE
Jo jo jo
Nízká Nízká Nízká
Run life is short my friend so why we run
If you hurry to much there is no fun
Stop the violence people put down your gun
If your face is shining like the sun
A better day
The sadness and sorrow you got to let them go
Běh života je krátký můj přítel, takže proč bychom spustit
Pokud máte naspěch, aby moc není žádná legrace
Stop násilí lid odložil zbraň
Pokud je váš obličej zářil jako slunce
Lepší den
Smutek a žal, co musíš nechat jít
Chorus:
When people say (No no no)
I really want to say (Yeah yeah yeah)
When you feel lone (lone lone lone)
Wait for a better day (Day day day)
Chorus:
Když lidé říkají (ne ne ne)
Opravdu chci říct (Jo jo jo)
Když se cítíte osamělý (osamělý osamělý osamělý)
Čekat na lepší den (den den den)
no no no
yeah yea yea
low low low
NE NE NE
jo ano ano
nízká Nízká Nízká
If you're feeling lone
Or people tell you no no no
Don't be afraid to show
and sing with
me just wow-wow-wo
Pokud máte pocit, osamělý
Nebo lidé říct NE NE NE
Nebojte se ukázat
a zpívat s
mě prostě senzace-senzace-ka

When people say (No no no)
I really want to say (Yeah yeah yeah)
When you feel lone (Lone lone lone)
Wait for a better day (Day day day)

Když lidé říkají (ne ne ne)
Opravdu chci říct (Jo jo jo)
Když se cítíte osamělý (Lone osamělé osamělé)
Čekat na lepší den (den den den)
When people say (No no no)
I really want to say (Yeah yeah yeah)
When you feel lone (Lone lone lone)
Wait for a brighter day (Day day day)
Když lidé říkají (ne ne ne)
Opravdu chci říct (Jo jo jo)
Když se cítíte osamělý (Lone osamělé osamělé)
Čekat na jasnější den (den den den)
no no no
yeah yea yea
day day day
NE NE NE
jo ano ano
den den den

Text přidala Queen

Video přidala Queen

Překlad přidala Queen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.