Playlisty Kecárna
Reklama

Kill Me (Feat. Rory Rodriguez of Dayseeker) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I know I gave up things
And even fucked up dreams
But you’ve been here and I ain’t ready to change
Vím, že jsem se vzdal věcí
A dokonce si posral sny
Ale ty jsi byla tady a já nejsem připraven se změnit
Cus when the weight I pull
Begins to tear my rope
I know you’ll carry me the rest of the way
Protože když ta váha, kterou táhnu
Mi začne trhat lano
Vím, že mě poneseš po zbytek cesty
You’ve left me bruised and scathed
I love we mess you made
Even the things we try to hide every day
Opustila jsi mě pohmožděného a poškrábaného
Miluju ten nepořádek, co jsme udělali
I ty věci, které se snažíme skrývat každý den
It’s like I fall so short
But you just still want more
So I will give until you take everything
Je to, jak kdybych byl krátký
Ale ty stejně chceš víc
Takže ti dám, než si vezmeš vše
I don’t think I will ever get enough Nemyslím si, že nikdy budu mít dost
So kill me, I won’t even feel it if you’re with me
All that I can say is it’s the worst I’ve had
But fallin deeper yeah I’m falling deeper in it
Takže mě zabij, nebudu ani cítit, že jsi semnou
Všechno co můžu říct je tohle je to nejhorší, co jsem kdy měl
Ale padám hlouběji, ano padám do toho hlouběji
I woke to bloody hands
Another mark on me
You left me vacant and I’m starting to think
Probudil jsem se do krvavých rukou
Další značka na mně
Nechala jsi mě volného a začínám si myslet
That if I sold my soul
And gave you all control
I think I’ve paid with all the struggle for peace
Že kdybych prodal svou duši
A dal ti všechnu moc
Myslím, že bych zaplatil veškerým bojem pro mír
I gave it one last chance
To let my sickness pass
I ran a mile just to fall to your feet
Dávám tomu poslední šanci
Nechat mou nemoc projít
Uběhl jsem míli jen proto, abych padl k tvým nohám
So take my everything
Just let my last words sing
So they can see I’m not worth remembering
Takže si vezmi vše
Jen mě nech dozpívat poslední slova
Aby viděli, že nestojím za to být pamatován
So kill me, I won’t even feel it if you’re with me
All that I can say is it’s the worst I’ve had
But fallin deeper yeah I’m falling deeper in it
Takže mě zabij, nebudu ani cítit, že jsi semnou
Všechno co můžu říct je tohle je to nejhorší, co jsem kdy měl
Ale padám hlouběji, ano padám do toho hlouběji
I’m saying oh, it’s the worst thing I’ve ever had A říkám oh, je to nejhorší věc, kterou jsem kdy měl
Pacing, all alone
Chase me, I’m below
Crave me, from the soul, or none at all
Procházím se úplně sám
Pronásleduj mě jsem dole
Tuž po mé duši, nebo po vůbec žádné

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidala el0un

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Frontal Lobe Submission (EP)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.