Playlisty Akce
Reklama

Give You Something Too - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I woke to blood on my fingertips, the blade was starin’ at me like we go back
I got a girl sleepin’ next to me and when she wakes I know it’s time to attack
Ain’t got excuses
I ain’t got a plan, backtracking progress with a vengeance
I can’t get how you manage to get through everyday with such a frantic f*cking demon so sane
But you stay true, and you come through
So if you try and just survive it I can give you something to
Just get through
Probudil jsem se s krví na prstech, ostří na mě zíralo, jako bychom se vraceli
Mám holku, co vedle mě spí a když se probouzí, vím, že je čas zaútočit
Neomlouvám to
Nemám plán, pronásledování s pomstou
Nedokážu pochopit, jak zvládáš každý den s takovým zuřivým zasraným démonem, tak při smyslech
Ale zůstáváš upřímná a procházíš
Takže pokud to zkusíš a prostě přežiješ, můžu ti dát něco
Jen projdi
We bought a bag and talked it out
Like true adults, we should be proud
There’s still pain seepin’ through your skull
I got some worries of my own
Like why your words don’t match your tone
I just forget you’re not the b*tch I once knew
Koupili jsme tašku a promluvili si
Jako praví dospělí, měli bychom být hrdí
Stále je tu bolest, která protéká tvou lebkou
Mám své vlastní starosti
Jakože proč tvá slova neladí s tónem
Prostě jsem zapomněl, že nejsi ta děvka, kterou jsem znal
There’s something about you that I crave
I’ve got this feeling in my bones
And I swear it’s as pure as my soul will let
I’d take a body for your plate, just watch you eat and wait for crumbs
If it meant you’re shackled to me for life
Je na tobě něco, po čem toužím
Mám tenhle pocit v kostech
A přísahám, že je tak čistý, jak to má duše dovolí
Vzal bych tělo z tvého talíře, jen tě sledovat jíst a čekat na drobky
Pokud to znamená, že mě poutáš k životu
(So listen to this)
The way you take away my pain
How you can kindly just explain
How you can fight your way through anything
(Tak poslouchej tohle)
To jak odnášíš mou bolest
Jak to můžeš laskavě vysvětlit?
Jak se můžeš vším probojovat svým způsobem?
I’ve got some worries of my own
Like what if one day you explode
And jab a knife into me for words I’ve sang?
Mám svoje starosti
Jakože co když jednoho dne exploduješ
A píchneš do mě nůž za slova, co jsem zpíval?
I promise you’ll get the best of me
I swear you won’t get away from me
Slibuji, že získáš ze mě to nejlepší
Přísahám, že se ode mě nedostaneš

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Give You Something Too - Single

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.