Playlisty Kecárna
Reklama

Tired Of It All - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'm tired of it allVšechno mě unavuje
How can I feel complete
If I can't even fill the void inside myself?
Jak se můžu cítit kompletní
Když nedokážu zaplnit tu prázdnotu uvnitř?
How do I feel my skin
When every day I feel like somebody else
Jak se mám cítit svůj
Když se každý den cítím jako někdo jiný?
I don't know how to fix this
Did I even try?
Nevím, jak to napravit
Zkoušel jsem to vůbec?
How can I hear my voice
When every voice in here is trying to pull me down...
Jak můžu slyšet svůj hlas
Když se mě každý hlas v okolí snaží stáhnout na dno...
Everything seems quieter
How can you feel better
Všechno se zdá tišší
Jak se můžeš cítit líp?
I can't escape, my body's frozen to the bone
(It feels so wrong)
I see your face and now I feel all alone
(It all goes down)
Feelings and weakness I'm tired of it all
I see your face and I see pictures on the wall
Those pictures on the wall
Nemůžu utéct, mé tělo je zamrzlé na kost
(Zdá se to tak špatné)
Vidím tvou tvář a cítím se úplně sám
(Všechno se hroutí)
Pocity a slabiny, všechno mě to unavuje
Vidím tvou tvář a vidím fotky na zdi
Ty fotky na zdi
I'm tired of it all Všechno mě to unavuje
How would I know my face if I don't even face you
The way you are
How can I find my way
When the ground is covered with all your lies
I'm walking down the red line
Did I cross it once?
My head is in overdrive
And it keeps knocking at the front door
Jak bych mohl znát svou tvář, když jsem se ti nepostavil tváří tvář
Takové, jaká jsi
Jak můžu najít svou cestu
Když je země pokrytá tvými lži
Překračuju linii, odkud není návratu
Nepřekročil jsem ji už?
Mé srdce bije jako splašené
A neustále klepe na přední dveře
Sorrow Smutek
How to escape?
I wonder how to escape from this sorrow
Jak mu uniknout?
Přemýšlím, jak uniknout před tím smutkem
I can't get out of this world
My brain is about to explode
I can no longer bear the weight
Of all the things I've left undone
Nemůžu se dostat z tohohle světa
Můj mozek brzy exploduje
Už nedokážu snést tíhu
Všech věcí, které jsem nedokončil
It's bringing me down Sráží mě to na kolena
I wonder how to escape
From all the things I've left undone
Přemýšlím, jak uniknout
Před všemi věci, které jsem nedokončil
I can't escape, my body's frozen to the bone
(It feels so wrong)
I see your face and now I'm feeling all alone
(It all goes down)
Feelings and weakness I'm tired of it all
I see your face and I see pictures on the wall
Nemůžu utéct, mé tělo je zamrzlé na kost
(Zdá se to tak špatné)
Vidím tvou tvář a cítím se úplně sám
(Všechno se hroutí)
Pocity a slabiny, všechno mě to unavuje
Vidím tvou tvář a vidím fotky na zdi

Text přidal TheMATESAK

Text opravil Pennywise

Video přidal TheMATESAK

Překlad přidal Pennywise

Překlad opravil Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lost In The Waves

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.