Playlisty Kecárna
Reklama

Overrated - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Time to watch it burn !Je čas sledovat to hořet!
There's something wrong in me
Ain't got another chance
I never wanted this
Ve mně není nic špatného
Nedostanu další šanci
Nikdy jsem tohle nechtěl
I'm screaming on the inside, about to suffocate
The smoke is getting thick
Uvnitř křičím, dusím se
Kouř houstne
I don't know why I wasted so much time Nevím proč jsem marnil tolik času
This life is overrated, I try to find my way back to (you)
you make things complicated
So lost and isolated, I found you trembling in my room
Is this so hard to make it through?
Tento život je přeceňovaný, snažím se najít cestu zpět k (tobě)
Komplikuješ
Tak ztracený a izolovaný, našel jsem tě třesoucí se v pokoji
Je tak těžké tím projít?
No Ne
Trying to find a way
the fire is getting higher
I'm starting to run out of air and my tongue is bitter.
Snažím se najít cestu
Oheň stoupá
Začíná mít docházet vzduch a můj jazyk je hořký
It will not be my grave
I've got another feeling
I can see shadows on the walls
Everything is fading
Nebude to mým hrobem
Mám jiný pocit
Vidím stíny na zdi
Všechno mizí
It'll no longer be the place we used to know and
The man I used to be
Tohle nadále nebude místo, které jsme znali
Člověk kterým jsem býval
This place is trying to drag me down
I'm gonna watch it burn
Tohle místo se mě snaží stáhnout
Budu ho sledovat hořet
This life is overrated, I try to find my way back to (you)
You make things complicated
So lost and isolated, I found you trembling in my room
Is this so hard to make it through?
Tento život je přeceňovaný, snažím se najít cestu zpět k (tobě)
Komplikuješ
Tak ztracený a izolovaný, našel jsem tě třesoucí se v pokoji
Je tak těžké tím projít?
Cause everything has to change but stories stay the same. Protože se všechno změnilo, ale příběhy zůstávají stejné
Spray it all with kerosene
Up in smoke, I can feel my body smothering
Postříkej to tu všude petrolejem
Nahoru jde kouř, cítím jak se mé tělo dusí
Spray it all with kerosene
Up in smoke it won't DRAG ME DOWN
Postříkej to tu všude petrolejem
Nahoru jde kouř, NESTÁHNE MĚ
I don't feel the pain at all
No the fire won't DRAG ME DOWN
Vůbec necítím bolest
Žádný oheň mě NESTÁHNE
Spray it all with kerosene
Up in smoke, I can feel my body smothering
Postříkej to tu všude petrolejem
Nahoru jde kouř, NESTÁHNE MĚ
This life is overrated
I try to find my way back to
This life is overrated
I found you trembling in my room
Tento život je přeceňovaný
Snažím se najít cestu zpět k
Tento život je přeceňovaný
Našel jsem tě třesoucí se v pokoji
I see the flames and my tongue is bitter
It's no longer the place we used to know
Vidím plameny a můj jazyk je hořký
Už to nadále není místo, které jsme znali

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lost In The Waves

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.