Playlisty Kecárna
Reklama

Fantasy - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I've seen it all before
I've never lied about everything we've got
Let the heartless bleed
I guess that love is a fantasy
Všechno jsem to už viděl
Nikdy jsem nelhal o tom, co máme
Nechť vykrvácí bezcitnost
Hádám, že láska je fantazie
Everyday I'm talking like I'm begging for mercy
Saying' "how the fuck things could be worse?" (It's never been)
You gave me nothing but some pain and regrets
Now I'm done, everything we knew is turning into dust
Každý den mluvím, jako bych prosil o smilování
Říkám 'Jak se, kurva, věci mohly takhle podělat?' (nikdy to tak nebylo)
Nedala jsi mi nic, jen bolest a lítosti
Teď jsem hotov, všechno, co jsem věděl, se změnilo v prach
Do you know what it feels to fight against the man you're not
It's a fantasy every night I'm falling away but it's not waking me up
You said you've never been with me watching the sunset
You cut me open but nothing's beating inside my chest
Víš, jaké to je bojovat proti člověk, kterým nejsi?
Je to fantazie, každou noc zase odpadám, ale neprobouzí mě to
Řekla jsi, že jsi se se mnou nikdy nedívala na východ slunce
Otevřela jsi mě, ale nic v mé hrudi nebije
I've seen it all before
I've never lied about everything we've got
Let the heartless bleeds
I guess that love is a fantasy
This isn't what we want
Will you wait to see me fall ?
If the heartless bleed
I guess that love is a fantasy
Všechno jsem to už viděl
Nikdy jsem nelhal o tom, co máme
Nechť vykrvácí bezcitnost
Hádám, že láska je fantazie
Tohle není to, co chceme
Počkáš, až mě uvidíš spadnout?
Pokud bezcitnost krvácí
Hádám, že je láska fantazie
This should be over it makes me sick am I dreaming, am I living yet ?
Is this a part of me, a part of you ? Am I becoming insane ?
Take me out of this place
Shut the fuck up
I don't know why you defined the rules
When everything I wanted was your darkest truth.
Tohle by mělo skončit, je mi z toho zle, sním, přesto žiju?
Je tohle má část, tvá část? Šílím?
Vezmi mě z tohoto místa
Zavři kurva hubu
Nevím, proč jsi definovala pravidla
Když všechno, co jsem chtěl, byla tvá nejtemnější pravda
You said you've never been with me watching the sunset
You cut me open but nothing's beating inside my chest
Řekla jsi, že jsi se se mnou nikdy nedívala na východ slunce
Otevřela jsi mě, ale nic v mé hrudi nebije
I've seen it all before
I've never lied about everything we've got
Let the heartless bleeds
I guess that love is a fantasy
This isn't what we want
Will you wait to see me fall ?
If the heartless bleed
I guess that love is a fantasy
Všechno jsem to už viděl
Nikdy jsem nelhal o tom, co máme
Nechť vykrvácí bezcitnost
Hádám, že láska je fantazie
Tohle není to, co chceme
Počkáš, až mě uvidíš spadnout?
Pokud bezcitnost krvácí
Hádám, že je láska fantazie
I don't know why why I'm there,
Everything that we had is blown away
It doesn't seem to be okay oh i'll find yeah I'll find another way
I can't rely on all of you
You're a ghost from the inside out
It just feels like I don't know you, underneath the fucking truth.
Nevím, proč proč jsem tady
Všechno co jsme zahnali
Nezdá se to být v pořádku, oh, najdu, oh, najdu jinou cestu
Nemůžu se se vším na tebe spolehnout
Jsi skrz naskrz duchem
Mám pocit, že tě neznám, pod tou zkurvenou pravdou
This life is a fantasy. Život je fantazie

Text přidal LimeCZ

Text opravil DevilDan

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Fantasy

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.