Playlisty Akce
Reklama

Delicious - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

I don’t know why you’re,
Looking at those other girls,
I’m delicious.
Nevím proč ,
koukáš na jiný holky,
Já jsem k nakousnutí.
They’re disgusting, I’m delicious,
They disgust me, I’m delicious,
Let’s discuss this, I’m delicious,
Delicious.
Jsou nechutné,Já jsem k nakousnutí,
Jsou mi odporné, Já jsem k nakousnutí,
Poďme diskutovat,Já jsem k nakousnutí,
k nakousnutí.
They’re disgusting, I’m delicious,
They disgust me, I’m delicious,
Let’s discuss this, I’m delicious,
Delicious.
Jsou nechutné,Já jsem k nakousnutí,
Jsou mi odporné, Já jsem k nakousnutí,
Poďme diskutovat,Já jsem k nakousnutí,
k nakousnutí.
My, my, apple of my eye,
Think you’re really hot,
And I want you to me mine.
I like the way the brain,
On your pinky ring shine,
Aye, aye, aye!
Moje, moje jablko mého oka(zornička),
si myslí že jsi vážně sexy,
a já chci abys byl můj,
Líbí se mi způsob myšlení,
na tvém malíčku prstene lesk,
jo, jo,jo!
Keep them other girls at bay,
Oh, I would blow them all away.
Keep them other girls at bay,
Oh, I would blow them all away.
Držet ostatní holky na uzdě,
Oh, Odfoukla bych je všechny pryč.
Držet ostatní holky na uzdě,
Oh, Odfoukla bych je všechny pryč.
They’re disgusting, I’m delicious,
They disgust me, I’m delicious,
Let’s discuss this, I’m delicious,
Delicious.
Jsou nechutné,Já jsem k nakousnutí,
Jsou mi odporné, Já jsem k nakousnutí,
Poďme diskutovat,Já jsem k nakousnutí,
K nakousnutí.
They’re disgusting, I’m delicious,
They disgust me, I’m delicious,
Let’s discuss this, I’m delicious,
Delicious.
Jsou nechutné,Já jsem k nakousnutí,
Jsou mi odporné, Já jsem k nakousnutí,
Poďme diskutovat,Já jsem k nakousnutí,
K nakousnutí.
I’m in South Beach,
In my white-T,
I see this bad thing,
I think she like me.
Jsem na South Beach,
v mém bílém triku,
Vidím tu zlou věc,
Myslím že mě má ráda.
He’s from South Beach,
In his white-T,
Said that I could,
Be his wifey.
On je ze South Beach,
V jeho bílým triku,
Řekl že bych mohla,
být jeho paní.
My, my, think you’re really fly,
Don’t look at all the other girls,
Bye, bye.
Můj, můj, myslím že opravdu létáš,
Nedívej se na všechny ostatní dívky,
sbohem,sbohem.
Kiss me really hard,
Baby holds me really tight,
Aye, aye, aye!
Polib mě opravdu silně,
Baby drž mě velmi těsně,
jo,jo,jo!
Keep them other girls at bay,
Oh, I would blow them all away.
Keep them other girls at bay,
Oh, I would blow them all away.
Držet ostatní holky na uzdě,
Oh, Odfoukla bych je všechny pryč.
Držet ostatní holky na uzdě,
Oh, Odfoukla bych je všechny pryč.
They’re disgusting, I’m delicious,
They disgust me, I’m delicious,
Let’s discuss this, I’m delicious,
Delicious.
Jsou nechutné,Já jsem k nakousnutí,
Jsou mi odporné, Já jsem k nakousnutí,
Poďme diskutovat,Já jsem k nakousnutí,
K nakousnutí.
They’re disgusting, I’m delicious,
They disgust me, I’m delicious,
Let’s discuss this, I’m delicious,
Delicious.
Jsou nechutné,Já jsem k nakousnutí,
Jsou mi odporné, Já jsem k nakousnutí,
Poďme diskutovat,Já jsem k nakousnutí,
K nakousnutí.
I’m free and I’m fresh and I’m fine,
I’m wild as can be and I want,
Want you boy, I want you boy.
Jsem volná a Jsem svěží a Jsem v pohodě,
Jsem divoká jak jen můžu být a chci,
Chci tebe kluku,Já chci tebe kluku.
I’m cool and I’m calmer, dangerous,
Saw me everyone and I caught,
Caught you boy, I caught you boy.
Jsem cool a Jsem klidnější,nebezpečná,
Viděl mě každý a Já zachytla,
zachytla tebe kluku, Já zachytla tebe kluku.
I’m delicious, you can’t touch this,
I’m that bitch that, you can’t fuck with.
Jsem k nakousnutí, Ty nemůžeš se toho dotknout,
Jsem ta mrcha se, kterou nemůžeš vyjebávat.
She’s delicious, I’m-a cuff it,
She’s the bitch that, I’m-a go fun with.
Ona je k nakousnutí, Pohlavek dám jí.
Ona je ta mrcha, se kterou se pobavím.

Text přidala pajinka13

Video přidala Anniiiie

Překlad přidala 30megann

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Unreleased

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.