Playlisty Kecárna
Reklama

Cherry - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Love
I said real love, it's like feeling no fear
When you're standing in the face of danger
'Cause you just want it so much
A touch
From your real love
It's like heaven taking the place of something evil
And lettin' it burn off from the rush
Yeah, yeah
(Fuck)
Láska,
Řekla jsem pravá láska, je jako necítit strach
Když stojíš tváří v tvář nebezpečí
Protože ho jednoduše chceš tak moc
Dotek
Od tvé pravé lásky
Je jako kdyby nebe zastupovalo něco zlého
A jen to nechat tím napětím hořet
Jo, jo
(Kurva)
Darlin', darlin', darlin'
I fall to pieces when I'm with you, I fall to pieces
My cherries and wine, rosemary and thyme
And all of my peaches (are ruined)
Miláčku, miláčku, miláčku
Tříštím se na střípky, když jsem s tebou, tříštím se na střípky
Moje třešně a víno, rozmarýn a tymián
A všechny moje broskve (jsou zničené)
Love, is it real love?
It's like smiling when the firing squad's against you
And you just stay lined up
Yeah
(Fuck)
Lásko, je to pravá láska?
Je to jako usmívat se, když stojíš před ozbrojenými vojáky, kteří na tebe míří
A ty jednoduše zůstáváš jen stát
Jo
(Kurva)
Darlin', darlin', darlin'
I fall to pieces when I'm with you, I fall to pieces (bitch)
My cherries and wine, rosemary and thyme
And all of my peaches (are ruined, bitch)
Miláčku, miláčku, miláčku
Tříštím se na střípky, když jsem s tebou, tříštím se na střípky (děvko)
Moje třešně a víno, rozmarýn a tymián
A všechny moje broskve (jsou zničený, děvko)
My rose garden dreams, set on fire by fiends
And all my black beaches (are ruined)
My celluloid scenes are torn at the seams
And I fall to pieces (bitch)
I fall to pieces when I'm with you
Moje sny o růžových zahradách, zažehly plamenem nepřátel
A všechny moje černý pláže (jsou v troskách)
Moje celuloidový scény jsou rozervaný ve švech
A já se tříštím na střípky (děvko)
Tříštím se na střípky, když jsem s Tebou
(Why?) (Proč?)
'Cause I love you so much, I fall to pieces
My cherries and wine, rosemary and thyme
And all of my peaches (are ruined, bitch)
Protože tě tolik miluju, rozpadám se na střípky
Moje třešně a víno, rozmarýn a tymián
A všechny moje broskve (jsou zničený, děvko)
Are ruined (bitch)
Are ruined (fuck)
Jsou zničený (děvko)
Jsou zničený (kurva)

Text přidala lizzygrant

Video přidala TightInSilk

Překlad přidala lizzygrant

Překlad opravila lizzygrant

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lust for Life

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.