Playlisty Kecárna
Reklama

Chemtrails Over the Country Club - text, překlad

playlist Playlist
I'm on the run with you, my sweet love
There's nothing wrong contemplating God
Under the chemtrails over the country club
Wearing our jewels in the swimming pool
Me and my sister just playing it cool
Under the chemtrails over the country club
Utíkám s tebou, má sladká lásko
Není nic špatného na tom, uvažovat o Bohu
Pod chemickými stopami nad country klubem
Máme na sobě šperky v bazénu
Já a má sestra hrajeme to na pohodu
Pod chemickými stopami nad country klubem
Take out your turquoise and all of your jewels
Go to the market, the kids swimming pool
Baby what's your sign?
My moon's in Leo, my Cancer is sun
You won't play, you're no fun
Well I don't care, what they think
Drag racing my little red sports car
I'm not unhinged or unhappy, I'm just wild
Sundej svou tyrkys a všechny své šperky
Běž na trh, k dětskému bazénu
Zlato, jaké je tvoje znamení?
Můj Měsíc je ve Lvu, Rak ve Slunci
Nebudeš si hrát, není s tebou legrace
Dobře, mně je jedno, co si myslí oni
Závodím ve svém malém červeném sporťáku
Nejsem rozrušená nebo nešťastná, jsem prostě divoká
I'm on the run with you, my sweet love
There's nothing wrong contemplating God
Under the chemtrails over the country club
Wearing our jewels in the swimming pool
Me and my sister just playing it cool
Under the chemtrails over the country club
Utíkám s tebou, má sladká lásko
Není nic špatného na tom, uvažovat o Bohu
Pod chemickými stopami nad country klubem
Máme na sobě šperky v bazénu
Já a má sestra hrajeme to na pohodu
Pod chemickými stopami nad country klubem
Meet you for coffee
At the elementary schools
We'll laugh about nothing
As the summer gets cool
It's beautiful, how the steep
Normality settles down over me
I'm not bored or unhappy
I'm still so strange and wild
Sejdeme se na kávu
Na základních školách
Budeme se smát nad ničím
Zatímco léto bude chladnout
Normálnost se nade mnou usazuje
Nejsem znuděná nebo nešťastná
Jsem pořád tak divná a divoká
You're in the wind, I'm in the water
Nobody's son, nobody's daughter
Watching the chemtrails over the country club
Suburbia, Barbara Road Market
What to do next? Baby, we'll love it
White picket chemtrails over the country club
Ty jsi ve vzduchu, já ve vodě
Syn nikoho, dcera nikoho
Pozorujeme chemický stopy nad country klubem
Předměstí, Barbara Road Market
Co dělat dál? Zlato, zamilujeme si to
Bílé chemické stopy jak laťky nad country klubem
My love, my love
Washing my hair, doing the laundry
Late night to be, I want you holding me
Like when we were kids
Under chemtrails and country clubs
Moje lásko, moje lásko
Myju si vlasy, peru prádlo
Pozdě v noci, chci, abys mě držel
Jak, když jsme byli děti
Pod chemickými stopami a country kluby
It's never too late baby, so don't give up
It's never too late baby, so don't give up
Under the chemtrails over the country club
(You're born in the December, I'm born in June)
Yeah (Under the chemtrails, over the country club)
You're born in the December, I'm born in June
Yeah, my Cancer is sun, and my Leo is moon
My Cancer is sun, my Leo is moon
Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah
Nikdy není moc pozdě zlato, tak se nevzdávej
Nikdy není moc pozdě zlato, tak se nevzdávej
Pod chemickými stopami nad country klubem
(Ty ses narodil v prosinci, já v červnu)
Jo (Pod chemickými stopami nad country klubem)
Ty ses narodil v prosinci, já v červnu
Jo, můj Rak je ve Slunci a můj Lev v Měsíci
Můj Rak je ve Slunci, můj Lev v Měsíci
Jo, jo, jo jo
Jo, jo, jo

Text přidal Kuba42

Text opravil LDR-lyrics

Videa přidali Kuba42, TightInSilk

Překlad přidala kat_vxh

Překlad opravil LDR-lyrics

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Chemtrails Over The Country Club

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.