Kecárna Playlisty
Reklama

Reality Bath - text, překlad

playlist Playlist
Anxious steps everyday through the halls of learning
She's watching every corner, she's praying for a warning
She's just a child of 8 years old, already scared to die
And no one's done a fucking thing but watch the bullets fly
Úzkostné každodenní kroky přes haly učení
Ona sleduje každý roh, modlí se za varování
Je jen osmiletým dítětem, přesto už vyděšená k smrti
A nikdo se nezmůže na víc, než na sledování letících kulek
Our nerves are cobwebbed with the dust of atrocity
The deadly daily spectacle erodes humanity
Jaded and desensitized, a spreading apathy
Fast forgotten thoughts and prayers for numbers on a screen
Naše nervy jsou pokryté pavučinami a prachem krutosti
Denní smrtelné atrakce nahlodávají lidství
Vyčerpaní a znecitlivělí, rozšiřujíc apatii
Rychle zapomenuté myšlenky a modlitby za čísla na obrazovce
Another massacre, another day gone by
Is this the new abnormal?
Pursuing illusions as we turn a blind eye
This is the new abnormal
Další masakr, další uplynulý den
Je tohle nová abnormalita?
Sledujíc iluze, zatímco začínáme být slepí
Tohle je nová abnormalita
Anguished steps through the ashes of a blackened plain
He used to walk the jungle there in perfect harmony
He's an old man of 80 years, last of another world
Progress has wiped his people out, they never will return
Mučivé kroky skrz popel začerněného plánu
Procházel džunglí v dokonalé harmonii
Je starým mužem 80 let, poslední dalšího světa
Progres smetl ostatní jako on, nikdy se nevrátí
Out of sight, out of our minds, four thousand miles away
Our willful ignorance will turn this home into a grave
The air is getting thinner, our lungs are set ablaze
We've consumed ourselves to death, catastrophe
Mimo dohled, mimo naše mysli, více než tisíce mil daleko
Naše svévolná ignorance promění tenhle dům v hrob
Vzduch ubývá, naše plíce se obracejí v plameny
Pohltili jsme sami sebe až na smrt, katastrofa
Another massacre, another day gone by
Is this the new abnormal?
Pursuing illusions as we turn a blind eye
This is the new abnormal
Další masakr, další uplynulý den
Je tohle nová abnormalita?
Sledujíc iluze, zatímco začínáme být slepí
Tohle je nová abnormalita
Slip so easily into dull indifference
When horror has been normalized a cynical defense
But I can't sit there silently and watch it all go by
The strongest hearts will raise their voice against the murderous tide
No, It can't go on like this
Millions of voices echo in the darkness, screaming
No, I won't accept this
The faint of heart will fall in line but I will not submit
Hladce upadajíc v mdlou lhostejnost
Když byla hrůza normalizována v cynickou obranu
Ale já tady nemůžu jen tiše sedět a vše sledovat
Nejsilnější srdce pozvednou své hlasy proti vražednému proudu
Ne, takhle to nemůže dopadnout
Ozvěna milionů hlasů v temnotě, křičící
Ne, já tohle nepřijmu
Slabost srdce padne v linii, ale já se nepodvolím
Reject the new abnormal Odmítněte novou abnormalitu

Text přidal Pennywise

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lamb Of God

Reklama

Lamb Of God texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.