Kecárna Playlisty
Reklama

Don't Make Me Hold Your Hand - text, překlad

playlist Playlist
Why won’t you let me love you in the best way I know?
We won’t go out to dinner and we won’t see a show.
You’ll know just how I love you when I got you alone.
Baby it’s true I’m in love, but I’m too shy.
Proč mě nenecháš milovat tě jak nejlíp umím?
Nebudeme chodit ven na večeři a nebudeme sledovat show.
Budeš vědět, jak tě miluji, když budem o samotě.
Baby je to pravda, miluji tě, ale jsem příliš stydlivá.
People are voyeurs darling, one thing on their minds
I hear their whispers, darling, and I feel their eyes
staring at our affection in a way most unkind
Lidé jsou voayeři miláčku, jednu věc mají na mysli
Slyšela jsem jejich šeptání, miláčku, a cítím jejich pohledy sledující naši náklonnost způsobem nejvíce nevlídným..
Baby don’t mistake me
I’m in love, but please don’t make me
oh, now baby please
Don’t make me hold your hand; you don’t seem to understand how it makes me feel
when people stop and stare
Baby nesnaž se mě splést
Jsem zamilovaná, ale prosím nenuť mě
oh, teď Baby prosím
Nenuť mě držet tě za ruku; nezdá se že to chápeš, jak se potom cítím
když se lidé zastaví a zírají
I swear, their are other ways to show it, baby please
Don’t make me hold your hand; there are few things i demand of you
it’s the one thing I won’t do
so don’t make me hold you hand
Why won’t you let me love you where we’ll never be found
‘way on some distant island or a hole in the ground
no one will see our lovin’ and they won’t hear a sound
Přísahám, že jsou jiné způsoby, jak to vyjádřit, Baby, prosím
Nenuť mě držet tě za ruku; existuje několik věcí o které tě žádám
to je ta jedna věc, kterou nebudu dělat
tak mě nenuť abych tě držela za ruku
Proč mě nenecháš milovat tě tam, kde nikdy nebudeme nalezeni
"jak na nějakém vzdáleném ostrově, nebo v díře v zemi
nikdo neuvidí naše milování a neuslyší jediný zvuk
Baby I can’t show it
I’m in love but no one knows it
Baby já to nemohu ukázat
Jsem zamilovaná, ale nikdo to neví

Text přidala kachnickau

Video přidala kachnickau

Překlad přidala kachnickau

Je zde něco špatně?
Reklama

Lake Street Dive

Reklama

Lake Street Dive texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.