Kecárna Playlisty

Francia - text, překlad

playlist Playlist
Let's go, children of the fatherland,
Our day of glory has arrived.
Against us Tyranny
Has raised its bloody flag.
Pojďme, děti vlasti,
Nastal náš den slávy
Tyranie proti nám
vytáhla svou krvavou vlajku.
Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrive!
Contre nous de la tyrannie
L'etendard sanglant est leve!
Allons enfants de la Patrie,
Le jour de Gloire est arrivé!
Contre nous de la tyrannie
L'Etendard sanglant leve est!
Do you hear it in the fields
And on the streets,
The howling of the savage force?
They come right into our house
To cut the throat of our mother -
France.
Slyšíš to v polích
a v ulicích
vytí armády divochů?
Přijdou přímo do našeho domu
proříznout hrdlo naší matce -
Francie.
Amour sacre de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs!
Liberte, Liberte cherie,
Combats avec tes defenseurs!
Amour sacre de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras Vengeur!
Liberte, Liberte chérie,
Combats avec tes défenseurs!
Traitors, criminals, delinquents, slaves,
What do they want - these foreign hordes?
Why do they carry chains,
Molotovs, iron stakes
And all their weapons?
Is it really us they dare to touch?
Do they want to be US so much?
Zrádci, zločinci, delikventi, otroci,
Co chtějí - tyto cizí hordy?
Proč nesou řetězy,
Molotovy, železné kolíky
A všechny jejich zbraně?
Vážně se nás chtějí dotknout?
Chtějí tak moc být jako my?
Listen to the sound on the streets
And in the ghetto, listen!
Listen to these mercenaries,
Stone-throwers, pyromaniacs, listen!
Un-named barbarians, traitors,
The rabble, listen!
Listen to the roaring
Of this fearsome force, listen!
Under their flag of Victory and Freedom!
It's never too late
Let's go!
Poslechněte si zvuk ulic
poslouchejte v ghettu!
Poslechněte si tyhle žoldáky
vrhače kamenů, žháře, poslechněte!
bezejmenné barbary, zrádce,
lůzu, poslechněte!
Poslouchejte řev
té strašlivé síly, poslouchejte!
Pod jejich vlajkou vítězství a svobodu!
Nikdy není pozdě
Jdeme!

Text přidal Reddi

Video přidal odas

Překlad přidal Reddi

Překlad opravil voidIP


Volk

Laibach texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.