Playlisty Akce
Reklama

Express Yourself - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I say the same thing twice I'm awkward when I speak
Ain't got the perfect smile don't turn heads on my street
Trying to be a superstar like everybody else
But being myself is something I do well
Whatever you do, do it good
Whatever you do, do, do, do, lord, lord, lord
Do it good, alright
Říkám stejnou věc dvakrát, sem nemotornej když mluvím
Nemam perfektní úsměv neodvracejte hlavy v mý ulici
Zkoušim bejt superstar jako každej druhej
Ale bejt sám sebou je něco co mi de
Cokoli co děláš, dělej to dobře
Cokoli co děláš, děláš, děláš, děláš, děláš, pane, pane, pane
Dělej to dobře, oukej
Express yourself, express yourself, whoa do it
See it's not what you look like, when you doing what you doing
Express yourself, whoa do it
I don't make the papers I am far from JLS (JLS)
Ain't got the x factor I'm not what they expect (Listen)
But it won't be long before my turn is next, to express
Now without you expect
See whatever I do, I do it good
Do, do, do, do, do, do, do
So whatever you do, do, do, do, lord, lord, lord
Do it good,
Reprezentuj se, reprezentuj se, whoa udělej to
Podívej není tím jak vypadáš, když děláš to co děláš
Reprezentuj se, whoa udělej to
Já netočím prachy mám daleko do JLS (JLS)
Já nemám X Faktor nejsem tím co čekali (Poslouchej)
Ale nebude to dlouho, dokud to nebudu já další na řadě, se reprezentovat
Teď bez tebe, očekávám
Podívej cokoli co děláš, dělej to dobře
Děláš, děláš, děláš, děláš, děláš, děláš, děláš
Takže cokoli co děláš, děláš, děláš, děláš, pane, pane, pane
Dělej to dobře
Express yourself, express yourself, whoa do it
See it's not what you look like, when you doing what you doing
Express yourself, whoa do it
Reprezentuj se, reprezentuj se, whoa udělej to
Podívej není tím jak vypadáš, když děláš to co děláš
Reprezentuj se, whoa udělej to
Loose myself in time, tearing... too high
Shooting what you got, whoa
It's nothing wrong with perfect and perfect
Now it's your time to shine
Express yourself, click your fingers now
Express yourself, come on,
Ztrácím sám sebe v čase, se roztrhávám ... příliš vysoko
Pal tím, co máš, whoa
Neni nic špatnýho na dokonalosti a dokonalosti
Reprezentuj se, luskejte prsty teď
Reprezentuj se, poďte
See it's not what you look like, when you doing what you doing
Express yourself, whoa do it
See it's not what you look like, when you doing what you doing
Express yourself, come on now, yeah, come on, now,
Come on now, yeah, come on, now,
Come on now, yeah, come on, now,
Come on now, yeah, come on, now
Podívej není tím jak vypadáš, když děláš to co děláš
Reprezentuj se, whoa udělej to
Podívej není tím jak vypadáš, když děláš to co děláš
Reprezentuj se, tak poď teď, yeah, dej se do toho, teď,
Tak poď teď, yeah, dej se do toho, teď,
Tak poď teď, yeah, dej se do toho, teď,
Tak poď teď, yeah, dej se do toho, teď

Text přidal croolman

Text opravila hobelka

Video přidal croolman

Překlad přidal AndreStrnad

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Electronic Earth

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.