Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

At times I've shouted out unprovoked, at the world and you
Just to see if the people around me react
Sometimes I think they're all acting
At times I'm scared that I'm acting too. Like
My movements or stage directions?
Was that a change in topic or a beat in a scene?
Have I been taking my emotional cues from a script I wrote at sixteen?
Občas křičím nevyprovokován, na svět a na tebe
Jen abych viděl, jestli lidé okolo mě zareagují
Někdy si myslím, že to všichni jen hrají
Někdy se bojím, že já to taky hraji.
Jako moje pohyby nebo režie?
Byla tam to změna v tématu nebo úder ve scéně?
Beru si moje emocionální narážky ze scénáře, který jsem napsal v šestnácti?
Maybe I just think about it all so much
That the fear stays close to all the ghosts I've touched
Makes me question
Was it love or just lust?
Caked in blood or old rust?
I don't know
Možná že o tom všem jen příliš moc přemýšlím
Že ten strach se drží všech těch duchů, kterých jsem se dotkl
Což mě nutí ptát se
Byla to láska nebo jen chtíč?
Upečená v krvi nebo starém rezu?
Nevím
Don't we remember all the moments we remember the best
Framed in poems and in pictures, sang aloud in refrains?
Does this cycle of pain and disdain for the past
Not work exactly the same?
Copak si nepamatujeme všechny ty okamžiky, které si pamatujeme nejlépe
Zarámované v poezii a v obrazech, zpívané nahlas v refrénech?
Copak tenhle cyklus bolesti a pohrdání kvůli minulosti
Nefunguje úplně stejně?
Maybe it's just as much about what comes our way as it is how we react
Just as much about the things that we've still got as it is about the things we lack
I know, we won't always keep around those we feel we need
Some are fading in frames, some were born to leave
But if we're still here, and we still breathe
At least we've still got time to figure it out
To know what to do
To know how to feel
Know the things that I've been making up inside my head
And to know what's real
I want to believe that the way I am is just the way it goes
For the things that came, not the things I chose to come
I want to know if I had any control
I want to know if it'd comfort me
Možná že je to stejně tak o tom, co k nám přichází jako je to, jakým způsobem reagujeme
Stejně tak o věcech, které stále máme, jako o těch, které postrádáme
Já vím, že se ne vždycky budeme držet u těch, u kterých cítíme, že je potřebujeme
Někteří blednou v rámech, někteří prostě jednou odejít měli
Ale jestliže tu pořád jsme a pořád dýcháme
Alespoň máme stále čas na to přijít
Vědět, co dělat
Vědět, jak se cítit
Vědět, jaké věci si vymýšlím v mé hlavě
A co je skutečné
Chci věřit, že to, jaký teď jsem je jen způsobem, jakým to chodí s věcmi, které přišly, ne věcmi, které jsem si vybral
Chci vědět, jestli jsem nad tím měl vůbec nějakou kontrolu
Chci vědět, jestli by mě to utěšilo
And if my heart just stops, pack my memories in it
I want to know all the love I've got
And if my heart just stops, keep me alive for a minute
I want to know if a curtain drops
A pokud se moje srdce jednoduše zastaví, zabal moje vzpomínky s ním
Chci znát všechnu lásku, kterou mám
A pokud se moje srdce jednoduše zastaví, udrž mě na minutu při životě
Chci vědět, jestli spadne opona

Text přidala Anite

Text opravila Anite

Video přidala Anite

Překlad přidala Anite

Překlad opravila Anite

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Searching for a Pulse/The Worth of the World

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.