Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist

"Up, M'Lady--Pack your things, this place is not your home.
Nor was it ever, sever every tie, tonight we ride. Tonight we ride."

"And how we've trembled at the way that time's
assembled little fires of desire in the tundra of our skin.
So, do yourself a little favor, savor every time you waver
for that shaking in my voice was only slyly feigned chagrin.
Tonight we ride."

"Oh, Lover, uncover. I know it's warm beneath your sheets
and there is ice along the streets but listen—Lover, we will recover.
But we've no time to waste with meddling in affairs
we've locked so tightly in our dreams.
We are not clean, we are not pure, we can not rest until we're sure.
So, rob your pretty little eyes of sleep's disguise.
I'm at your bedside with a bucket full of lies.
So, clear your ears and listen---

Up, M'Lady--Pack your things, this place is not your home.

But I know what is."

And to the glorious past:

You've opened my window but broken the glass.
And I beseech thee, 'shed thy beauty.'
For as a child leaves the womb and learns the cold,
you have taught us perils in the present,
and you will bring us peril in our surely-soon-to-be. Unless…

The river's not flooded this time.

Oh, Precious Distance,
Oh, Precious Pain,
You've given me a name. And
Etched it in the stones of the river bank.

Oh, Precious Distance,
Oh, Precious Pain,
You've given us a name. You've
Given us a name.

"Rise!" Said the King to the River,
"Never let up! No, bring us a flood and bring it hard!"
"Freeze!" Said the Wind to the Water,
"Never give in! No, build us a bridge!
And build it strong and angry.
Let it stills the King's decree.
Oh, you must contemplate the current,
Boy, and command that coward cease.
The boy breathes for his love says, 'I wait.'
His love says, 'I wait.'
She's shouting out, "I will come back. Yes, I will come back!
I will come—I have lived my life so uncomfortably. Darling, come for me.
Come for me."

"Rise!" Said the Boy to his Lover,
"Darling, get up. I've brought you my love, and brought it far!"
"Leave!" Said the Girl to her lover,
"I've given in. If love is a bridge, we built it wrong!"

Curb your anger.
Still your fists.
She will never come back, she'll never come back, she'll never come—
She will never come back, she'll never come back, she'll never come—

Text přidal Green_Dave

Video přidal Green_Dave

"Vstávat, má paní - sbal si své věci, tohle místo není tvůj domov.
A nikdy nebyl, odřež vše, co tě drží, dnes odjíždíme.
Dnes odjíždíme."

"A jak jsme se třásli po cestě, když čas
sestavil malé plameny touhy v tundře tvé pokožky.
Tak si udělej laskavost, uchovej každou chvíli, co se zapotácíš
proto je ten třepot v mém hlasu jen předstíraným zármutkem.
Dnes odjíždíme."

"Ach lásko, otevři se. Vím, že pod tvými pokrývkami je teplo
a na ulicích je mráz, však poslouchej - lásko, my se spravíme.
Ale nemáme čas na plýtvání vměšováním se do aférek
jsme tak těsně uzamknutí v našich snech.
Nejsme čistí, nejsme ryzí, neodpočineme si dokud si nebudeme jisti.
Tak ukradni své pěkné malé oči přetvářce spánku.
Jsem na kraji tvé postele s kýblem plným lží.
Tak si vyčisti uši a poslouchej --

Vstávej, má paní - sbal si věci, tohle místo není tvůj domov.

Ale já vím, co je."

A pro slavnou minulost:

Otevřelas mé okno, však s rozbitím skla.
A já tě prosil, abys prolila svou krásu.
Tak jako dítě opustí lůno a čelí chladu,
naučilas nás riziku přítomnosti,
a přineseš nám rizika toho, co brzy přijde.
Jedině...

Řeka tentokrát nepřetekla přes břehy.

Ach, drahá vzdálenosti,
Ach, drahá bolesti
Dalas mi jméno a
Vyryla to do kamení na pobřeží řeky

Ach, drahá vzdálenosti,
Ach, drahá bolesti
Dalas nám jméno.

"Vstaň!" řekl král řece,
"Nikdy neoddechuj! Ne, přivoď nám povodně a přiveď je pořádné!"
"Zmrzni!" řekl vítr vodě
"Nikdy se nevzdávej! Ne, postav nám most!
A postav jej silný a zuřivý.
Ať utiší královo nařízení.
Ach, musíš zvážit ten běh,
Chlapče, a zavelit slabochovi vzdát se.
Chlapec dýchá pro svou lásku a říká "Počkám"
Jeho láska říká "Počkám."
Křičí, "Vrátím se. Ano, vrátím se!
Vrátím se - život jsem žila tak nepohodlně.
Drahý, vrať se ke mně.
Vrať se ke mně."

"Vstaň!" řekl chlapec své dívce,
"Drahá, vstávej. Přinesl jsem ti svou lásku a nesu ji z daleka!"
"Odejdi!" řekla dívka svému chlapci.
"Vstala jsem se. Pokud je láska mostem, postavili jsme jej špatně."

Drž svou zuřivost na uzdě.
A také své pěsti.
Nikdy se nevrátí, nikdy se nevrátí, nikdy se nevrátí -
Nikdy se nevrátí, nikdy se nevrátí, nikdy se nevrátí -

Překlad přidala YDGn


Somewhere At The Bottom Of The River Between Vega And Altair

La Dispute texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.