Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist

"I've come here as a man in shambles
Worn out from begging on my knees
Please, I'm just trying to
Keep my family together
Now, when you saw your lover
Wore a ring around her finger
Why didn't you stop?

I have half a mind to make you hurt
To make you bleed, to make you suffer
I swear, if you've touched her
Oh, heaven, forgive what
I would do to you, you monster!
And think about your children?
They'll never believe what you've done

Listen, I'm begging you, back off
Let me rebuild all the things that you shattered

She meant it, I swear that she meant it
She whispered so often
'Husband, I'll always be here with you.'

But always is always and always is valueless.
I wish I'd never heard her speak a word.

And I hope you see us
Your wife and your children and I
Buried in the wreckage of your crime
While you're laying down your sins
Softly leaning in to kiss your guilt goodnight."

She is mine.
You stole her, somehow tricked her
But we'll survive. We will.
She loves me dearly - you'll see.
You are blind. She loves me dearly.

Breathe in.

He finally paused to take a breath
Then looked down - it felt like staring into hell.
The man was seated in a chair before him, silent,
A statue framed in pain and flesh. He thought,
"Oh, what more can I say to sway him?
To make this statue speak?
I swear he's made of stone
And I am barely stirring up a breeze."

And after waiting in the silence
Finally turned around to leave
Broken and barely through the doorway
Breathing slowly, beating hard
He heard him speak:

"I guess love's a funny thing
The way it fades away without a warning.
It doesn't ask to be excused.
And when it's gone, oh, it's gone
And it ain't ever comin' back

There is nothing you can do to save it,
To make it breathe the way it did
When you were sliding on the ring.
Trust me: It's gone for good.

Now there is nothing you can do to stop me.
She is happy when she is with me
And I am finally alive. I'm sorry."

Text přidal Green_Dave

Text opravil DevilDan

Video přidal Green_Dave

"Přišel jsem sem jako troska
Odraný z toho, jak jsem prosil na kolenou
Prosím, jen se snažím
Udržet svou rodinu pohromadě
Když jsi viděl, že tvoje milenka
Nosí prsten na svém prstě
Proč jsi s tím nepřestal?

Polovinou mé mysli bych ti způsobil bolest
Krvácel bys a trpěl
Přísahám, jestli ses jí dotknul
Bůh mi odpusť
Co bych s tebou udělal, ty zvíře!
Myslel jsi vůbec na svoje děti?
Ty nebudou moct věřit tomu, cos udělal

Poslyš, žádám tě, vypadni
Vypadni a nech mě spravit ty věci, cos zničil

Myslela to vážně, přísahám, že to myslela vážně
Když tak často šeptala
'Zlato, vždycky tu pro tebe budu.'

Ale vždycky je vždycky a vždycky je bezcenné.
Přeju si, abych neslyšel nic z toho, co říkala.

A doufám, že nás vidíš
Tvou ženu, děti a mě
Pohřbené v troskách tvého zločinu
Zatímco ukládáš ke spánku své hříchy
Abys je políbil na dobrou noc s pachutí viny

Je moje.
Tys ji ukradl, nějakým způsobem jí zamotal hlavu
Ale my to přestojíme.
Mě miluje doopravdy - uvidíš.
Jsi slepý. Mě miluje doopravdy.

Nádech.

Konečně udělal pomlku a nadechl se.
Pak se podíval dolů - jako by zíral přímo do pekla.
Ten muž seděl na židli před ním jako němý,
Jako socha z masa a bolesti. Myslel si
"Co bych tak jen mohl říct, abych ho rozhoupal?
Aby tahle socha promluvila...
Je jako z kamene
A já sotva dělám vítr."

A po chvíli ticha to vzdal
A zvedl se k odchodu.
Zlomený, sotva se vpotácel do dveří,
S těžkým dechem, těžkým srdcem
Slyšel toho druhého říkat:

"Láska je zvláštní věc
Jak mizí, aniž by to předem dala vědět.
Vůbec se tě neptá.
A když je pryč, oh, pryč
Už se nenamáhá vrátit

Není tu nic, co bys mohl udělat pro její záchranu.
Jak ji přivést k životu, tak jako
Když sis navlékal prsten.
Věř mi: Je nadobro pryč.

Teď už tu není nic, čím bys mě mohl zastavit.
Je se mnou šťastná
A já s ní jakbysmet. Je mi líto."

Překlad přidal Green_Dave

Překlad opravil DevilDan


Somewhere At The Bottom Of The River Between Vega And Altair

La Dispute texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.