Playlisty Akce
Reklama

Power of The Horde - text, překlad

karaoke Karaoke
Storm, Earth and Fire, heed my call!Bouře, Země a Ohni, vyslyšte můj hlas!!
I am the son of the wind and rain,
Thunder beckons and I heed the call.
If I die upon this day,
In battle I will fall.
Jsem synem větru a deště,
hrom mě láká a já ho vyslyším.
Jestli zemřu během tohoto dne,
pak chci padnout v bitvě.
Hear me brothers gather up the wolves,
To battle, we will ride.
War drums echo the beating heart,
Pounding from inside.
Slyšte mě bratři, svolejte vlky,
vyrazíme do bitvy.
Válečné bubny jsou ozvěnou bijícího srdce,
tlukoucího z nitra.
STORM
Black clouds fill the sky.
EARTH
I hear my battle cry.
FIRE
Thunder will bring forth...
DEATH
From the power of the Horde...
BOUŘE
Černé mraky zahalí oblohu.
ZEMĚ
Slyším svůj bojový pokřik.
OHEŇ
Hrom přenese dále..
SMRT
Od síly Hordy..
Far Seer to the Warsong Clan,
To no man will I yield.
Feel the power and the energy,
Born of black blood, honour and steel.
I feel the fire burning in my veins,
Lightning strikes at my command.
By storm and earth, axe and fire,
We come to claim this land.
Prorok Warsong Clanu,
pro nikoho nepokleknu.
Pociť sílu a energii,
Zrozen z černé krve, cti a oceli.
Cítím oheň spalující v mých žilách,
blesk uhodí na můj příkaz.
Z bouře a země, sekyry a ohně,
Přicházíme pokořit tuto zemi.
STORM
Black clouds fill the sky.
EARTH
I hear my battle cry.
FIRE
Thunder will bring forth...
DEATH
From the power of the Horde...
BOUŘE
Černé mraky zahalí oblohu.
ZEMĚ
Slyším svůj bojový pokřik.
OHEŇ
Hrom přenese dále..
SMRT
Od síly Hordy..
Yeeeeaaaahhhh! Yeeeeeeeaaah!
Surrounded by the enemy,
The wolf among the hounds.
Thunder turns to silence it,
Took the hundred to bring me down.
Obklopen nepřáteli,
vlk mezi psy,
Hrom vše obrátí k tichu,
vzal stovky, aby mě srazil.
Wolf brothers falling at my side,
With honour I will die.
Upon the Altar of the Storms,
I will be reborn.
Vlčí bratři padají po mém boku,
hodlám zemřít se ctí.
Na oltáři Bouře,
budu znovuzroren.
STORM
Black clouds fill the sky.
EARTH
I hear my battle cry.
FIRE
Thunder will bring forth.
DEATH
For I have been reborn!
BOUŘE
Černé mraky zahalí oblohu.
ZEMĚ
Slyším svůj bojový pokřik.
OHEŇ
Hrom přenese dále..
SMRT
Proto jsem byl znovuzrozen!
STORM
EARTH
FIRE
DEATH
BOUŘE
ZEMĚ
OHEŇ
SMRT
The power of the Horde........ Síla Hordy........

Text přidal Ezzon

Text opravil Jirvo4

Videa přidali WarpfireW, Hateful

Překlad přidala Letty

Překlad opravil Jirvo4

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.