Kecárna Playlisty
Reklama

Believer - text, překlad

playlist Playlist
I can see through the laughter
I know you've cried your share of tears
But you don’t have to do this by yourself
You tell me that you feel abandoned
Carrying the weight of all this pain inside
You trust in someone else
But you’re crying out for help
Vidím skrz tvůj smích
Vím, že jsi už vyplakal svůj podíl slz
Ale nemusíš to dělat sám
Říkáš mi, že se cítíš opuštěný
Neseš tíhu vší té bolesti uvnitř
Věříš v někoho jiného
Ale voláš o pomoc
I’m a believer
That He’s strong enough to hold you now where you are
I’m a believer
In the One who’s always reaching out to your heart
He understands you
There’s not a greater love that you’ll find in this life
I’m a believer in Christ
Věřím,
že On je dostatečně silný na to, aby tě teď podržel, kde jsi
Věřím
v Toho, který se vždy natahuje k tvému srdci
On ti rozumí
Není větší láska, kterou bys v tomto životě poznal
Věřím v Krista
You're trying to escape the landslide
Running from the choices that you’ve made
When will you surrender to His grace
He promises He’ll never leave you
Offering to free you from your past
Cause that’s the sacrifice He’s made
He can be your shelter and your strength
Snažíš se uprchnout ze sesuvu půdy
Utíkáš od rozhodnutí, která jsi udělal
Kdy se poddáš Jeho milosti?
Slibuje, že tě nikdy neopustí
Nabízí ti, že tě osvobodí od tvé minulosti
Protože to je oběť, kterou podstoupil
Může být tvůj přístřešek a tvoje síla
I’m a believer
That He’s strong enough to hold you now where you are
I’m a believer
In the One who’s always reaching out to your heart
He understands you
There’s not a greater love that you’ll find in this life
I’m a believer in Christ
Věřím,
že On je dostatečně silný na to, aby tě teď podržel, kde jsi
Věřím
v Toho, který se vždy natahuje k tvému srdci
On ti rozumí
Není větší láska, kterou bys v tomto životě poznal
Věřím v Krista
No matter what you’ve done
Or how far you’ve run
There is hope for you
For every broken heart
He’ll meet you where you are
He will rescue you
Let Him rescue you
Nezáleží na tom, co jsi udělal
Nebo jak daleko ses vzdálil
Je pro tebe naděje
Pro všechna zlomená srdce
Potká tě tam, kde jsi
Zachrání tě
Nech Ho zachránit tě
I’m a believer
He’s strong enough to hold you now
I’m a believer
That He’s strong enough to hold you now where you are
I'm a believer
In the One who’s always reaching out to your heart
He understands you
There’s not a greater love that you’ll find in this life
I’m a believer in Christ
Yeah, I'm a believer in Christ
Věřím,
že On je dostatečně silný na to, aby tě teď podržel
Věřím,
že On je dostatečně silný na to, aby tě teď podržel, kde jsi
Věřím
v Toho, který se vždy natahuje k tvému srdci
On ti rozumí
Není větší láska, kterou bys v tomto životě poznal
Věřím v Krista
Ano, věřím v Krista

Text přidala nicknack

Video přidal pafko

Překlad přidala nicknack

Je zde něco špatně?
Reklama

Believer

Reklama

Kutless texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.