Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Good Kid - text

playlist

Nán:
Wǒmen shī tú sì rén qù qǔjīng
shìfǒu huì yǒu xīnlíng gǎnyìng ne
shīfu gēnzhe túdì shuō nǐ bùyào xiǎng tài duō
wǒ kěyǐ yīzhí bǎohù nǐmen
sūnwùkōng tā měi cì dōu dǎ yāoguài
zhūbājiè měi cì wèn wǒ huí bù huílái
shā héshàng tā gēn wǒ shuō
shīfu yòu bèi yāojing zhuā zǒu wèn wǒ zěnme bàn
wǒ de rúlái shén zhǎng hěn lìhài
dànshì dīdiào wǒ bù shuō
fózǔ nǐ gěi wǒ chāo nénglì
ràng wǒ qù xītiān qǔjīng zhè gùshì nǐ xiǎng bùxiǎng tīng
wǒ de rúlái shén zhǎng hěn lìhài
wǒmen kěyǐ yīqǐ dǎ yāoguài
jīn gū bàngle shā héshàngle
bā jiè pàngle shīfu gòule
qǐng nǐ guāiguāi zuò gè shànliáng xiǎohái
nǐ shì wǒ yīshēng suǒ ài
nǚ:
Guāiguāi nǐ kuài huílái
wǒ huáibào yīzhí wéi nǐ dǎkāi
guāiguāi yào zhēnxīn huǐgǎi
nǐ yǒngyuǎn shì wǒ zuì ài de xiǎohái
nán:
Wùkōng shuō de shì yǒuqiúbìyìng
nà gǎi bù diào de máobìng
wǒ zhè piān tóutòng
shì wǒ wàng bù diào de xuánlǜ
nǐ shuō wǒ zhè píqì
nǐ shuō wǒ zhè huài píqì
nǐ shuō wǒ zhè chòu píqì
wǒ gàosu nǐ qǔjīng tài bù róngyì
kèfú jiǔjiǔbāshíyī nán
nǐ hái yào gěi wǒ nánkān
bié wèn wǒ wèishéme zhème nán
rénshēng jiù xiàng qǔjīng
nǐ xiǎng yào chéngzhǎng jiù bìxū jīnglì kǔnàn
rúguǒ fózǔ shì nǐ de hòudùn
qǐng nǐ rénshēng bùyào liú yǒu rènhé yíhàn
hé:
Háizi háizi wèihé nǐ zhème huài
qīfù qīpiàn wèihé nǐ zuò chūlái
xuéhuì zuò hǎo xiǎohái xiāngqīn xiāng’ài
guānhuái jiù zài xīnzhōng chōngmǎn sècǎi
nǚ:
Guāiguāi nǐ kuài huílái
wǒ huáibào yīzhí wéi nǐ dǎkāi
guāiguāi yào zhēnxīn huǐgǎi
nǐ yǒngyuǎn shì wǒ zuì ài de xiǎohái
nǚ:
Guāiguāi nǐ kuài huílái
yào nǔlì xuéxí wèile wèilái
huítóu zuò xiàoshùn de xiǎohái
běnlái rénxìng dōu shì shànliáng xiàng xiǎohái
nán:
Wǒmen shī tú sì rén zǒu zài yuǎnfāng
kànzhe yuǎnfāng luòmù de xīyáng
néng bùnéng kàn dào nǐ wǒ bù zhīdào
éi

Text přidala Sabiss123

Video přidala Sabiss123

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.