Playlisty Kecárna
Reklama

No Blue Skies - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You're like the sunshine - you're like a rainbow
You're the star of stars since ever
Jsi jako slunce - jsi jako duha
Jsi hvězda hvězd
And from the distance it is the deep blue
Of your eyes that make me shiver
A v dálce je tmavě modrá
Tvých očí, které mě nutí se třást
The stars I have left behind are still unknown
And out - out of the darkest night
I'm coming home
Hvězdy, které jsem nechal za sebou jsou stále neznámé
A venku - venku o nejtemnější noci
Přicházím domů
Did I cross the seven seas of space and time
To see the pain in your broken eyes
Sweet Valentine - Sweet Valentine?
Přešel jsem sedm moří prostoru a času
Abych viděl bolest ve tvých zlomených očích
Sladká Valentýnko - sladká Valentýnko?
Gone - No blue skies evermore
No - No way back to your shore
Pryč - už žádné modré nebe
Ne - žádná cest zpátky ke tvému břehu
There's nobody left to tell who killed the sky
And why your beauty was sent to hell
Sweet earth of mine - Sweet earth of mine
Není tu nikdo, kdo by řekl, kdo zabil nebe
A proč tvá krása byla poslána do pekla
Sladká má země - sladká má země
Gone - No blue skies evermore
No - No way back to your shore
Pryč - už žádné modré nebe
Ne - žádná cest zpátky ke tvému břehu
Gone - No blue skies evermore
No - No way back to your shore
No blue skies
Pryč - už žádné modré nebe
Ne - žádná cest zpátky ke tvému břehu
Žádné modré nebe
I miss the sunshine - I miss the rainbow
Lost in space for now and ever
Postrádám slunce - postrádám duhu
Ztracen ve vesmíru teď a navždy

Text přidal sehnal

Video přidal Kuba-H

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Angel On The Run

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.