Playlisty Kecárna
Reklama

Kreyson (English Version) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Relentless town - in the haze of the night
Running around - their eyes dissatisfied
Neúnavné město - v mlze noci
Běžící kolem - jejich nespokojené oči
Spidergod Kreyson thought out an evil plan
Creating baby beasts and spreading them around
Pavoučí Bůh Kreyson promýšlel zlý plán
Vytvářející malé nestvůry a šířící je kolem
He called his breeding the 'Spider of luck'
He knew that people couldn't get enough
Říkal svému chovu "Pavoučí štěstí"
Věděl, že lidi nebudou mít nikdy dost
After a while you could see them growing
The reign of terror - it started now
Po chvíli jsi je mohl vidět růst
Vláda teroru - právě začala
OOH KREYSON - like the devil
OOH KREYSON - lost forever?
OOH KREYSON - jako ďábel
OOH KREYSON - navěky ztraceni?
Without defence - under cover of night
The spiderhost captured the land
Bez ochrany - pod skrytem noci
Pavoučí host přepadl zemi
With a good grace they followed their god
The human race was drowned in blood
S dobrou milostí následovali jejicho boha
Lidská rasa byla utopena v krvi
Only a few got ready to fight
Roving about like ancient knights
Jen pár bylo připraveno k boji
Toulaví jako dávní rytíři
The fairly brave got no respite
And since that time nothing has changed
Docela odvážní bez oddechu
A od té doby se nic nezměnilo
Once in a while it seems like a nightmare
Maybe this war will end up never
Jednou se to chvíli zdá jako noční můra
Možná tahle válka nikdy neskončí
OOH KREYSON - like the devil
OOH KREYSON - lost forever?
OOH KREYSON - jako ďábel
OOH KREYSON - navěky ztraceni?

Text přidal sehnal

Video přidal sehnal

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Angel On The Run

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.