Playlisty Kecárna
Reklama

Golden Ark - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

What makes the real life, my friend?Co tvoří skutečný život, příteli?
Sinner of the day - sinner of the night
You wanna be a king - but you've got no right
You're carryin' a weapon - it makes you feelin' strong
Life is not a game - can't you see?
Hříšník dne - hříšník noci
Chceš být král - ale nemá právo
Neseš zbraň - díky ní se cítíš silný
Život není hra - nevidíš?
Money is your god - your heart is made of stone
If your life's a lie - you're the one to blame
What you think is precious - I cannot understand
You're gonna miss the train - can't you see?
Peníze jsou tvůj Bůh - tvé srdce je z kamene
Jestli je život lží - jsi na vině
Co si myslíš, že je vzácné - nemůžeš porozumět
Propásneš vlak - nevidíš?
Can't you see that you worship
Worship a golden ark?
Nevidíš, že uctíváš
Uctíváš zlatou archu?
What makes the real life?
You don't know - you're so poor
You worship a golden ark
It's your only friend
Co tvoří skutečný život?
Nevíš - jsi tak chudý
Uctíváš zlatou archu
Je to tvůj jediný přítel
You're actin' like a fool - you're always tellin' lies
You wanna be a king - but you've got no right
You're gonna stick at nothing - no love in your eyes
Jednáš jako blázen - vždycky povídáš lži
Chceš být král - ale nemá právo
Lpíš na ničem - žádná láska není ve tvých očích
What makes the real life?
You don't know - you're so poor
You worship a golden ark
It's your only friend
Co tvoří skutečný život?
Nevíš - jsi tak chudý
Uctíváš zlatou archu
Je to tvůj jediný přítel
What makes the real life?
You don't know - you're so poor
You worship a golden ark
It's your only friend
Co tvoří skutečný život?
Nevíš - jsi tak chudý
Uctíváš zlatou archu
Je to tvůj jediný přítel

Text přidal sehnal

Video přidal sehnal

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Angel On The Run

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.