Playlisty Kecárna
Reklama

Deep in the Night - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Long time ago a legend is born
Falling stars are coming down
Once a year all treasures are shown
That earth w as hiding for so long
Kdysi dávno se narodila legenda
Padající hvězdy přichází dolů
Jednou ročně se ukážou všechny poklady
Které Země schovávala tak dlouho
You've got no right - only fools have a try
Even the best have passed away
Don't take no risk - there is no return
You'll be the loser of the game
Nemáš žádné právo - jenom blázni mají pokus
Dokonce i ten nejlepší zklamal
Neriskuj - není návratu
Budeš poražený hry
I take a chance, I touch the gold
The angry earth is shaking
Sometimes dreams are built on sand
Don't you remember?
Beru šanci, dotýkám se zlata
Rozzlobená Země se třese
Někdy jsou sny z písku
Nevzpomínáš si?
Deep in the night
In a golden cage
No sign of light
I'm suffering - can't get away
I'm crawling on my knees
Hluboko do noci
Ve zlaté kleci
Žádný náznak světla
Trpím - nemůžu se dostat pryč
Plazím se na kolenou
In the deep - an awful creature
Like I have never seen it before
The spiderknight - he shows no mercy
All the wealth I'd give to escape alive
V hloupce - hrozné stvoření
Které jsem nikdy předtím neviděl
Pavoučí rytíř - nemá slitování
Všechno bohatství bych dal za útěk naživu
Look around you've got no choice
Down in the lair of Kreyson - OOH Kreyson
No chance to get away
You better surrender
Podívej se kolem, nemáš na výběr
Dole v doupěti Kreyson - OHH Kreyson
Žádná šance dostat se pryč
Radši se vzdej
Deep in the night
In a golden cage
No sign of light
What have I done?
Hluboko do noci
Ve zlaté kleci
Žádný náznak světla
Co jsem udělal?
Deep in the night
In a golden cage
No sign of light
I'm wondering is it a dream
Or is it real life?
Hluboko do noci
Ve zlaté kleci
Žádný náznak světla
Zajímá mě zda je to sen
Nebo reálný život?
Deep in the night
In a golden cage
No sign of light
What have I done tonight?
Kept in darkness - I'm suffering
Can't get away - I'm crawling on my knees
Hluboko do noci
Ve zlaté kleci
Žádný náznak světla
Co jsem dneska v noci udělal?
Pořád v temnotě - trpím
Nemůžu se dostat pryč - plazím se na kolenou
This night I feel
In a cage of gold
No place to stay
What have I done?
Just let me know
How to find my way back home
I'm really feeling down
What have I done?
Tuhle noc se cítím
Ve zlaté kleci
Není místo na stání
Co jsem udělal?
Jen mi dej vědět
Jak najít cestu zpátky domů
Opravdu se cítím dole
Co jsem udělal?

Text přidal sehnal

Video přidal sehnal

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Angel On The Run

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.