Playlisty Akce
Reklama

The Number Of The Beast (Iron Maiden Cover) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I left alone, my mind was blank
I needed time to think
To get the memories from my mind
Zůstal jsem sám a moje mysl byla prázdná
Potřeboval jsem čas
Na to abych si mohl projít své vzpomínky
What did I see, can I believe
That what I saw that night was real
And not just fantasy
Just what I saw, in my old dreams
Co jsem to viděl? Můžu věřit
Že to, co jsem viděl té noci bylo skutečné
A ne pouhá představa?
Were they reflections of my warped mind
Staring back at me
'Cause in my dreams, it's always there
The evil face that twists my mind
And brings me to despair
Co jsem vídal ve svých starých snech?
Byly to stíny mé pokřivené mysli
Zírajíc zpět na mě
Protože v mých snech je vždycky
Tvář zla, která si pohrává s mou myslí
A přivádí mě k zoufalství
Yeah! Yeah!
The night was black, was no use holding back
'Cause I just had to see, was someone
Watching me
In the mist, dark figures move and twist
Was all this for real, or just some kind of hell
Six, six, six the number of the beast
Hell and fire was spawned to be released
Noc byla černá a bylo zbytečné se bránit
Protože jsem musel vidět, zda mě někdo
Sledoval
V mlze se svíjí a kroutí tmavé postavy
Bylo vše skutečné, nebo to bylo jakýmsi druhem pekla
Šest, šest, šest číslo Bestie
Peklo s ohněm bylo zplozeno, aby bylo osvobozeno
Torches blazed and sacred chants were praised
As they start to cry, hands held to the sky
In the night, the fires burning bright
The ritual has begun, Satan's work is done
Six, six, six the number of the beast
Sacrifice is going on tonight
Pochodně plály a svaté nápěvy byly odříkány
Když začali křičet, ruce zdvižené k obloze
Do noci hořely jasné ohně
Rituál začal, Satanovo dílo bylo dokonáno
Šest, šest, šest číslo Bestie
Dnes v noci se obětuje
This can't go on, I must inform the law
Can this still be real or just some crazy dream
But I feel drawn towards the evil chanting hordes
Takhle to nemůže jít dál, musím informovat zákon
Je možné, že je to pravda, nebo nějaký šílený sen?
Ale cítím, že jsem přitahován zlými zpívajícími hordami
They seem to mesmerize
Can't avoid their eyes
Six, six, six the number of the beast
Six, six, six the one for you and me
Vypadá to, že mě očarovali
Nemohu se vyhnout jejich očím
Šest, šest, šest číslo Bestie
Šest, šest, šest číslo pro tebe a mne
I'm coming back, I will return
And I'll possess your body and I'll make you burn
I have the fire, I have the force
I have the power to make my evil take its course
Vrátím se zpátky
A posednu tvé tělo a zapálím tě
Mám oheň, mám sílu
Mám moc způsobit, aby se mé zlo dalo do pohybu

Text přidal Pennywise

Text opravil Pennywise

Video přidal Pennywise

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Phantom Antichtist (Single)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.