Playlisty Kecárna
Reklama

Gods Of Violence - text, překlad

playlist Playlist
We shall kill, we shall kill, we shall kill, we shall killZabíjejme, zabíjejme, zabíjejme, zabíjejme
Rise god of violence in immortal majesty
The forces of separatists to arms
Malicious titans and the fear
Their words can breed
The one commandment echoes forth as clouds of drones attack
Povstaň bože násilí v nesmrtelné velkoleposti
síly separatistů do zbraně
zlomyslní obři a strach jejich slov
Se může množit
ozvěny jediného přikázání postupuje jako mraky
útoku parazitů
We shall kill, we shall kill, we shall kill, we shall kill Zabíjejme, zabíjejme, zabíjejme, zabíjejme
Rise of usurpers, indestructible regimes
And in times of war destroyers of hope
Kings of the earth inject the core of the doctrine
Conflict yield to degradate
The strongest minds of all
Vzestup uchvatitelů, nezničitelných režimů
a v časech války ničitelů naděje
králové Země vstříkávají jádro doktríny
konflikt vynáší ponížení
Nejsilnější mysli ze všech
We shall kill, all as one
We shall kill, these battles can be won
We shall kill until we die
Zabíjejme, všechny jako jednoho
zabíjejme, tyto bitvy můžou být vyhrány
zabíjejme dokud nezemřeme
As the gods of violence
Gods of violence
Gods of violence come alive
Jako bohové nasilí
bohové násilí
bohové násilí ožívají
We shall kill, all as one
We shall kill, these battles can be won
We shall kill until we die
Zabíjejme, všechny jako jednoho
zabíjejme, tyto bitvy můžou být vyhrány
zabíjejme dokud nezemřeme
As the gods of violence
Gods of violence
Gods of violence come alive
Jako bohové nasilí
bohové násilí
bohové násilí ožívají
Dehumanizing killing spree, supported by technology
Women, children everyone will die
Praying there must come a day, the spark of peace enflames again
Heaven through the world into their lives
Protectors of the masterplan, waken darker sides of men
Instigate the war for all to see
Collateral damage in their name posse of luciferian
Commanders of satanic liberty liberty
Znelidšťující vražedné běsnění, podpořené
technologií
ženy, děti, všichni zemřou
ve dne musí přijít modlení, jiskra
míru se znovů zažehá
nebe skrze svět do jejich životů
ochránci mistrovského plánu, probuzené temnější
stránky člověka
podněcovat válku, aby všichni viděli
vedlejší škody v jejich jménu Luciferova sboru
velitelé satanské svobody
We shall kill, we shall kill, we shall kill, we shall kill
We shall kill, we shall kill, we shall kill, we shall kill
We shall kill, all as one
We shall kill, these battles can be won
We shall kill until we die
Zabíjejme, zabíjejme, zabíjejme, zabíjejme
zabíjejme, zabíjejme, zabíjejme, zabíjejme
Zabíjejme, všechny jako jednoho
zabíjejme, tyto bitvy můžou být vyhrány
zabíjejme dokud nezemřeme
As the gods of violence
Gods of violence
Gods of violence come alive
Jako bohové nasilí
Bohové násilí
Bohové násilí ožívají

Text přidal LadisRol

Text opravil FameMonster

Video přidal LadisRol

Překlad přidal philrudd

Překlad opravil FameMonster

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Gods Of Violence

Reklama

Kreator texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.