Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Death Becomes My Light - text, překlad

playlist

I can't believe this is happening to me
Like the ultimate lucid dream
From dust to dust, to where I belong
Into the void, I'm coming home

A disembodied voice - a whisper in my ear
"Tell me why, why are you here?"

As we sail across the river Styx
Into Elysium or into the dark abyss?
The dark abyss!

My body separating from my soul
First time I can see
For the first time I am whole
Brightness, like shiny chromium
As I leave this pandemonium
No mourning for the one I left behind
The source of everything
No more space and time
A universe, yet for you to see
All is one, and all is you and me

This must be my destiny
Death becomes my light
The only true reality
Death becomes my light
And in fear devils take my life away
And in peace all the angels sing to me
"Let us free YOU from this earth"
Death becomes me
Death becomes my light

Noli timere messorem
The beginning existence without end
Looking down as I become the light
The ones that went, before me in my sight
In this bleak, faceless entity
Religions will be joined a shamanic odyssey
Extol into a higher atmosphere
All my doubts and worries disappear

This must be my destiny
Death becomes my light
The only true reality
Death becomes my light
And in fear devils take my life away
And in peace all the angels sing to me
"Let us free you from this earth"
Death becomes me
Death becomes my light

Noli timere messorem
The beginning existence without end
Looking down as I become the light
The ones that went, before me in my sight
In this bleak, faceless entity
Religions will be joined a shamanic odyssey
Extol into a higher atmosphere
All my doubts and worries disappear

This must be my destiny
Death becomes my light
The only true reality
Death becomes my light
And in fear devils take my life away
And in peace all the angels sing to me
"Let us free you from this earth"
Death becomes me
Death becomes my light

All of the roles I have chosen to play
Now they mean nothing at all
All my celestial knowledge returns
Reviving as I leave the ground
The exhibit's open as I see my life
Pictures in ten golden frames
The end of the tunnel is leading a way
To where life and death are the same
I hear the voices, surrounding my soul

Feeling the words they're repeating:
" You're not alone"
"You're never alone"

I hear the voices surrounding my eternal soul
Feeling the words they're repeating
"Your time has not come"
"Back to earth your time is yet to come"

I can't believe this is happening to me
Why have I returned to hate and tragedy?
Where confusion turns the world into hell
Back to famine, jealousy and greed
Tell me now, can no one see
This is all we have, we only fall as deep as
Into the arms of the universe
Don't be scared, please don't be afraid
Don't be afraid
Please, don't be afraid

Text přidal pyrocker

Text opravil FameMonster

Video přidal krewel

Nemůžu uvěřit, že se mi tohle děje
Jako poslední živý sen
Z prachu do prachu, tam kam patřím
Do prázdnoty, přicházím domů

Odtělesněný hlas - šeptá mi do ucha
"Řekni mi proč, proč jsi tu?"

Tak jako se plavíme přes řeku Styx
Do ráje nebo do temné propasti?
Temná propast!

Mé tělo se odděluje od mé duše
Poprvé mohu vidět
Poprvé jsem celý
Zářivý jako lesklý chrom
Když opouštím tuto vřavu
Beze smutku za ty, které jsem tu zanechal
Původ všeho
Bez místa a času
Vesmír, už ho můžeš vidět
Všichni jsou jeden a všichni jsou ty a já

Tohle musí být můj osud
Smrt se stává mým světlem
Jen pravdivá realita
Smrt se stává mým světlem
A bojím se, že ďáblové odnesou můj život
A nebojím se, všichni andělé mi pějí
"Nech nás vysvobodit tě z této země"
Smrt se stává mnou
Smrt se stává mým světlem

Nebojme se smrtky
Začínající existence bez konce
Shlížím dolů, jak se stávám se světlem
Ti, kdož šli přede mnou mým směrem
V této mrzuté, beztvaré subjektivnosti
Náboženství budou přijata šamanskou odyseou
Velebena do vyšší atmosféry
Všechny mé obavy a starosti zmizely

Tohle musí být můj osud
Smrt se stává mým světlem
Jen pravdivá realita
Smrt se stává mým světlem
A bojím se, že ďáblové odnesou můj život
A nebojím se, všichni andělé mi pějí
"Nech nás vysvobodit tě z této země"
Smrt se stává mnou
Smrt se stává mým světlem

Nebojme se smrtky
Začínající existence bez konce
Shlížím dolů, jak se stávám se světlem
Ti, kdož šli přede mnou mým směrem
V této mrzuté, beztvaré subjektivnosti
Náboženství budou přijata šamanskou odyseou
Velebena do vyšší atmosféry
Všechny mé obavy a starosti zmizely

Tohle musí být můj osud
Smrt se stává mým světlem
Jen pravdivá realita
Smrt se stává mým světlem
A bojím se, že ďáblové odnesou můj život
A nebojím se, všichni andělé mi pějí
"Nech nás vysvobodit tě z této země"
Smrt se stává mnou
Smrt se stává mým světlem

Všechny role, které jsem se rozhodl hrát
Teď nejsou nic
Všechny mé nebeské znalosti se vrací
Oživování ačkoliv opouštím zemi
Ukázky se otvírají abych viděl svůj život
Obrázky v deseti zlacených rámech
Konec tunelu vyúsťuje v cestu
Tam, kde život a smrt jsou jedním
Slyším hlasy, obklopující mou duši

Cítím slova, která opakují:
"Nejsi sám"
"Nikdy nejsi sám"

Slyším hlasy, obklopující mou věčnou duši
Cítím slova, která opakují
"Tvůj čas ještě nepřišel"
"Vrať se na zem, tvůj čas ještě nepřišel"

Nemůžu uvěřit, že se mi tohle děje
Proč se mám vrátit do nenávisti a tragédie?
Kde zmatení obrací svět v peklo
Zpět do hladomoru, závisti a chamtivosti
Teď mi řekni, nikdo nevidí?
Tohle je vše, co máme, jen padáme tak hluboko
Do náručí vesmíru
Nebuď vyděšený, prosím neboj se
Neboj se
Prosím, neboj se

Překlad přidal FameMonster

Překlad opravil FameMonster

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.