Kecárna Playlisty
Reklama

On The Boderline - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
There's a chill on this evening
The night´s right for grieving
Darkness surrounds him as he wanders alone
Tento večer je venku chladno
Noc stvořená pro truchlení
Temnota ho obklopuje, jak se toulá sám
He walked past the dim lights
The pathways and street lights
They remind him of nights long ago
Prošel okolo tlumených světel
Chodníky a pouliční lampy
Mu připomínají dávné noce
When his love was strong and his muscles hard
His whiskey throat was beery marred
Seeking misfortune in the lies that he told
Když jeho láska byla silná a svaly pevné
Svoje hrdlo opilecky ničil whiskou
Hledá ránu osudu ve lžích, které řekl
Then a brokin´ heart brought him to his knees
In the hour of his greatest need
Lost and forsaken by the love he could not hold
Pak ho zlomené srdce dostalo na kolena
V hodině jeho největší nouze
Ztracený a opuštěný láskou, kterou si nedovedl udržet
On the Borderline of love again
It´s bound to make you pay
On the Borderline we'll make our stand
Then watch it far away
Na hranici lásky znovu
To zavazuje, abys platil
Na hranici uděláme naše stanoviště
Pak to budeme sledovat z dálky
And he stands in quiet solitude
The night reflects upon his mood
Seeking the vision that had once been so clear
A on stojí v klidné samotě
Noc odráží jeho špatnou náladu
Hledá obraz, který kdysi byl tak jasný
When he felt the touch of his women's love
His pounding heart was warm and young
Now locked inside him with his anger and fear
Když cítil dotek lásky svojí ženy
Jeho tlukoucí srdce bylo teplé a mladé
Teď je uvnitř něho zamčené s hněvem a strachem
As he moves on slowly past the trees
Down the pathway home through fallen leaves
He can't believe how he'd sunken so low
Jak se pomalu pohybuje kolem stromů
Po cestě domů přes spadané listí
Nemůže uvěřit, jak mohl tak hluboko klesnout
So he learned to live with his injured pride
His purple heart hidden deep inside
The only reward for a love he could not hold
Tak se naučil žít se svou poraněnou hrdostí
Svoje květnaté srdce skrývá hluboko uvnitř
Jedinou odměnu pro lásku, kterou si nedovedl udržet
On the Borderline of love again
It´s bound to make you pay
On the Borderline we'll make our stand
Then watch it far away
Na hranici lásky znovu
To zavazuje, abys platil
Na hranici uděláme naše stanoviště
Pak to budeme sledovat z dálky
On the Borderline of love again
It´s bound to make you pay
On the Borderline we'll make our stand
Then watch it far away
Na hranici lásky znovu
To zavazuje, abys platil
Na hranici uděláme naše stanoviště
Pak to budeme sledovat z dálky

Text přidala EmJen

Text opravila EmJen

Video přidala bedasong

Překlad přidala EmJen

Je zde něco špatně?
Reklama

Too Late To Cry

Reklama

Alison Krauss texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.