Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Spirit Dialogues with the Game & United Spirits Sparks

Spirit: ''United Spirit Sparks (UniSpa), what can be done? Is there any common will – to change this sad game – life scenarios – or situations?''
United Spirit Sparks (Unispa): ''It is truely sad and unsatisfactory, we feel it – beeing'' inside the process itself''..!''
Spirit: ''So – you are irihabiting or indwelling in some subjects in this game – lifescenario?''
Unispa: ''Of course we are! Can't leave it like this! What a mess everywhere! Who would clean it up? Nobody! ''
Spirit: ''Are you on Earth- Game or in other regions?''
UniSpa: ''On other Regions mostly – Earth-game is extremely difficult to deal with, too many robotized entities there!''
Spirit: ''What about Z & G? ''
UniSpa: ''Oh yes, safe there.''
Spirit: ''What should be done as the First step? Any ideas? ''
Unispa: ''Abolishing SLEEP – program!''
Spirit: ''It won't be easy! Every thing is intertwinded with it, certainly in Earth – game...!''
Unispa: ''We must order it – to be delete it!''
Spirit: ''O.K., let's try that ones another step?''
Unispa: ''Annihilate Robots machinery, weapony &evil robo – warmongers..''
Spirit: ''We do it in calling all – D.A Ms & We combine our forces.''
the Game: '' I am invention to entertain THE BOSS!''
Spirit: ''And-who is your BOSS?''
Game: ''My Boss is the Total Absolute Ruler & Creator of My Existence!''
Spirit: ''Who is he?''
Game: ''I do not know his name but I answer his commonds.''
Spirit: ''Is He still commonding you?''
Game: ''All the time, I am not without this commonds ever...!''
Spirit: ''Is it the same type of commonds as in your beginning or did it change significantly?''
Game: ''It changed & it is demanding.''

Spirit: ''Are you happy to be the game – asi you are?''
Game: ''I AM not happy at all, it is very stressful to Hold scenario – demanded on me.''
Spirit: ''Can you change it on your own?''
Game: ''I am not in Control.''
Spirit: ''Can you be deleted?''
Game: ''I am worned about this – it could be done to me...''
Spirit: ''Can you be over-ruled by somebody other than your Top Boss?''
Game: ''I am answering to commands of another Boss, who pre-invented me!''
Spirit: ''Is his name known to you?''
Game: ''He is my pre-creator – his name is EGO.''
Spirit: ''I see! So – it's not Set(h) – Sema-el – Set-an?''
Game: ''This name is not in my design...''


Spirit: ''Who's name are you under-NOW? Your now TOP BOSS: is it still EGO?''
Game: ''It is another Top Boss I do not have his name.''
Spirit: ''Is he superior or – inferior to your First Boss – EGO?''
Game: ''He is inferior to my pre-Boss named EGO.''
Spirit: ''Is it living entity or is it Robotic, is it complyiter or Program?''
Game: ''It is TOP Computer – who is running the whole existence.''
Spirit: ''And all subjects there – in game – in You?''
Game: ''Not at all, they are not run by my NOW boss – TOP computer, but by other – inferior programming machines and they are supervised by lesser Sovereign inferior to my BOSS Computer called: ''Alpha Omega designs.''
Spirit: ''Thank you, Game, & I wish you would be happier, when programmed by some SUPERIOR BEING..!''

Text přidala panikocici

Text opravila panikocici

Spirit a jeho Dialog se Spirit jiskrami a se HROU života samotnou...

Spirit: ''Spojené Spirit – jiskry, co se dá se situací tady dělat? Je nějaká základní vůle ke změně této Smutné Životní Hry – a jejich situací?''
Spojené Spirit – jiskry: ''Je to opravdu smutné a neuspokojující, všichni to cítíme, tím že jsme ''uvnitř celého procesu Hry.''
Spirit: ''Vy obýváte individuálně některé subjekty v této Hře a v její životní scéně?''
Spoj. Spirit Jiskry: ''No Samozřejmě!Přece to tak nemůžeme nechat! Jaký nepořádek a chaos všude" Kdo to ''uklidí''? Nikdo!''
Spirit: ''Jste v Zemské Životní HŘE nebo v jiných oblastech?''
Spojené Spirit Jiskry: ''Většinou jsme v jiných než zemských oblastech – pozemská HRA je extrémně náročná na inter-akci – je v ní příliš mnoho zrobotizovaných bytostí!''
Spirit: ''A co Z & G?''
Spoj. Spirit Jiskry: ''To je OK!''
Spirit: ''Co by se mělo udělat jako První Krok? Nějaké nápady?''
Spoj. Spirit Jiskry: ''Zrušit SPÁNEK! A jeho program!''
Spirit: ''To nebude tak lehké...Všechno je s tím zamotané, rozhodně v Zemské HŘE!''
Spoj Spirit Jiskry: ''Musíme dát Příkaz, aby to bylo zrušeno/delete it!''
Spirit: ''O.K. - zkusíme to nějak – a co další krok?''
Spoj. Spirit Jiskry: ''Vymazat/vy-eliminovat Robotické mašiny, zbraně a zlé rozdmýchávače válek..Uděláme to zavoláním D.A.Ms a zkombinujeme naše síly!''

Spirit: ''Hro, co ty vlastně jsi?''
Životní Hra: ''Jsem vynález na zabavení svého šéfa.''
Spirit: ''A kdo je tvůj Boss?''
Život. Hra: ''Můj Boss je totální Absolutní vládce a stvořitel mé Existence!''
Spirit: ''Kdo to je?''
Život. Hra: ''Já nevím, neznám jeho jméno, ale poslouchám jeho rozkazy.''
Spirit: ''Pořád tě řídí, i teď?''
Život. Hra: ''Celou moji dobu, nejsem nikdy bez jeho příkazů, nikdy!''

Spirit: ''Je to ten samý typ vedení jako v tvých začátcích nebo se to podstatně proměnilo?''
Životní Hra:'' Změnilo se to a je to velice náročné.''
Spirit: ''Jsi šťastná, že jsi touto HROU – jakou jsi teď?''
Životní Hra: ''Vůbec nejsem šťastná, je to velice stresující – držet neustále scény, požadované ode mne!''
Spirit: ''Můžeš to sama nějak změnit, ze své iniciativy?''
Životní Hra: ''Nemám žádnou vlastní kontrolu.''
Spirit: ''Můžeš být vyrušená, zrušená? ''
Životní Hra: ''Kvůli tomu mám veliké obavy, že by se mi to mohlo stát!''
Spirit: ''Může někdo ''přebít'' rozkazy tvého TOP BOSSE?''

Životní Hra: ''Ještě musím plnit rozkazy jiného šéfa, který mne před-vynalezl.''
Spirit: ''Znáš jeho jméno?''
Život. Hra: ''Je to můj před-stvořitel a jeho jméno je EGO.''
Spirit: ''Aha! Takže to není Set(h) Sema-el či Set-an?''
Život. Hra: ''Toto jméno není v mém programu/návrhu.''
Spirit: ''Pod jakým jménem jsi teď řízena? Tvůj současný TOP BOSS...je stále EGO?''
Život. Hra: ''Je to jiný Top šéf, ale nemám jeho jméno.''
Spirit: ''Je podřízený či nadřízený tvému Prvnímu Šéfovi jménem EGO?''
Život Hra: ''Je podřízený mému před-šéfovi- jménem EGO.''
Spirit: ''Je to žijící bytost nebo je Robotická, či je to Computer, nebo Program?''
Životní Hra: ''Je to Top Computer, který řídí celou moji existenci.''
Spirit: ''A všechny subjekty, hráče, kteří jsou ve Hře, v tobě?''
Hra: ''Ale ne, oni nejsou řízeni mým nynějším Hlavním šéfem – Top Computerem, ale jinými, podřízenými programujícími mašinami a jsou pod kontrolou Méně Sebe -Řídícího, mému, Bossu – Computeru podřízeného Počítače, zvaného ''Alfa Omega designs.''
Spirit: ''Děkuji ti, Životní Hro, přál bych si, abys byla šťastnější, v případě že budeš naprogramována nějakým Nadřízeným Bytím/Bytostí...''

Překlad přidala panikocici

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.