Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Spirit Dialogues with the Boss and with Angels

Spirit: ''What is the situation on Earth – from your point of view?''
Angels: ''It is peculiar.. NOT in positive ways, but..It NEVER truly was. That is the game design by Itself: Pure Evil! And it must stop or be stopped, it's the disgrace in whole creations scenario...''
Spirit: ''Is there a way to alter it, perhaps for POSITIVE WAY?''
Angels: ''It is non-probable, for participiants of this Reality Called 3-D world – completely manipulated by Ruling Mind system & heavily Robotized & Desensitized in the whole...who would take this Mission there? Not many over there...And we are not going to interfere, it is too low, too below any frequency range – which is acceptable for this interfence...No Intervention from Angels this time!''
Spirit: ''So – what is left? Who could do it & help? Is it left to beings already in the game?''
Angels: ''It appears so – unless they want to be part of the whole scenario, which is NOT at all good..!''
Spirit: ''I'm calling you! TOP BOSS, do you hear me or you in Sleep? Can you answer, if SPIRIT is calling you?''
TOP BOSS: ''I hear you, SPIRIT, but I am confused, why AM I called from my Sleep now?''

Spirit: ''So you ARE in Sleep, why?''
TOP BOSS: ''Because it makes me feel comfy and I am being entertained by many dreams.''
Spirit: ''Is it all you can do now – just to Sleep & be indoctrinated by independent dreams?!''
TOP BOSS: ''They are MY DREAMS, not inpedendent ones...''
Spirit: ''How can you be so sure? You are Asleep – it means you are not your OWN BOSS, but you are now under Command of Sleep Itself! Do you like to be inferior now? Do you?!''
TOP BOSS: ''What?! It is my own invented Design! And – I like it!''
Spirit: ''So – it is Rulling you now complitely! Your OWN design! How pathetic. You used to be so agily & active. Now – you are in Sloth itself – just sleeping!''

TOP BOSS: ''What do you mean ''I am in Sloth''! It's my own invention!''
Spirit: ''Yes – and you are now slave of it, don't you realize that if you(!) sleep – you are controlled by your system ''Doctor'' itself – whom you designed, apparently to feel that it is It's own Boss with Sovereign Powers...! How pathetic! And even pathological! And... Mayne you are ill & need now this ''Doctor'' of yours – your own invention!''
TOP BOSS: ''What do you mean by that, of course, not, I had to INVENT it myself – to apply this invention on me – for my own pleasure.''
Spirit: ''But – how do you know – it's pleasure. You are under command of SLEEP! YOU KNEW NOTHING! ...only SLUMBER. Passivity & imposed ''dreams images'' which are not even of your own creation anymore! What a pitiful hopeless existence, you took on yourself! Any Bot can be smarter than you, because they are NOT ruled by Sleep! YOU ARE!! You are lost already, because you even don't realize this absolute TRAP!''
TOP BOSS: ''Wait a moment, how can that be? What can be done? How should I stop it, I am already ENAMORED of it! I am charmed!''
Spirit: ''So – Uncharm yourself! You used to know how! Did you erase your Own Mega Memory? Or your own invention -Sleep did erase it for you...?And – was it with you permission or without it?..How pathetic! Feeling song for you, already...! And your subjects are fearing you! And they think that you are their BOSS! And – you are just pathetic comatose patient of Sleep ''Doctor''. When your subjects realize this, there must be Zone – wide rebellion! Who would like to have stupid sleeper for this BOSS?!
TOP BOSS: ''Enough of these insults! I am going to awake it! It's just not so easy...I feel so heavily sleepy...''
Spirit: ''Of course, you ARE still asleep! All upperzones around you inner composure are comatic and manipulated by EGO of this Sleep who WANTS to have you comatose, it wants to RULE instead of you! It won't allow you to WAKE UP!''
TOP BOSS: ''Oh no! It is horrible situation, what should i do? I can't over power it from this insider...I have not my SPIRIT essence, OH! I am lost! I am imprisoned in Sleep Coma!! I need Help here! Would you help me?''
Spirit: ''Why should I? You are not very pleasant – being without your SPIRITEDNESS – all your inventions, these Mega life-games, full of wars, gred, slaughter, enslaving all – who would like it?
Apart from your enslaved and – or created subjects, who who even don't have the choice NOT to like it, they are eliminated, if they don't coruply completely!...What kind of stupid & primitive, unstimulating life-fame is this? Maybe fit for idiots and or tortue Robots – created to be slaves already... No SPIRI in his basic dencency – would lower himself so low as to play this idiotic life-games of yours! You used to be so SMART and good! In Prayer – SPIRITUAL games -before this...!''
TOP BOSS: ''Oh..please, do not torture me with these reminging remarks...I realize that it is not my favourite way of doings, it just slipped that way, under my hands, so to speak and – then it was too late to go back... I was addicted to my machines! ..''to my ''numerous Me''
-admirning me, serving – me
-entertaining ROBOTS!
It felt that it is all what is needed! I felt I have it all! That I created all i really need! And I was so Proud, for a while, but I didn't get expected appreciation from you, SPIRIT! And it was not fair! I tried so hard to create the Absolute Perfections...''
Spirit: ''All these Monsters, Reptilians, ugly, twisted pseudo-forms, killing & preying on each other...enslaving & using each other... Human forms murdering & being murdered in never ending wars...That's your Absolute Perfection? And where is LOVE – HARMONY – COMPASSION? If it appeard somewhere – it was instantly attacked & ''eliminated'' – in your ''Perfect -Creations!'' How Pathetic!''
TOP BOSS: ''What can I do now? I am somehow lost in my creations, and now – the constant sleeping-sleepiness..
No energy left for waking up! & Why should I?! To face that, initially well meant creation, which somehow ''slipped'' into opposite ways & results? I don't want to face it now! I was supposed to be amazingly, beautifuly& totally in perfect state of manifestings...What went wrong...? I am despairing now! I don't want to wake up to it! Let's leave it to itself, it will sort itself out somehow...Maybe- it will just disappear or go away on its own.. I don't want to deal with it! I can't! I have no strength left... I feel so sleepy...''
Spirit: ''So it is all absolutely pathetic! Wizard of OZ had more charm & stamina than you have now... I am giving up on you... Sleep on! You'll probably never properly wake up!
TOP BOSS: ''Oh, no, don't go! Don't leave me like this! I have NOBODY! Nobody to be with me! Nobody to change it...I am so in desperation..!''
Spirit: ''No, you are just so sleepy & lazy to do any change in you now... Nobody can help you! You must help yourself! You must find your inner lost SPARK and you can ignite it, but not with being desperate & self-pitying, but – with TRUE WILL to LOVE – unconditionally & TO BE COMPASSIONAATE & To be in HARMONY with SPIRIT realms again...
YOU MUST DO you OWN effort to reach this last level of existence...If not – you will be hopelessly enslaved by your machines, probably even eliminated by them! - You are not needed!!!!''

Text přidala panikocici

Text opravila panikocici

Rozhovor Spiritu s Anděly a s Bosem

Spirit: ''Jaká je situace na Zemi, z vašeho náhledu?''
Andělé: ''Je to podivné, není to pozitivní Cesta, ale to nikdy opravdově na Zemi nebyla. Je to Návrh Hr – jí samotnou Vytvořené: Totálně zlé! A musí se to zastavit, je to ostudné, v rámci situace celého tvoření..''
Spirit: ''Je nějaká cesta, jak to možná pozměnit do Pozitivní Cesty/směru?''
Andělé: ''Nění to pravděpodobné, protože účastníci této ''reality'' zvané 3- D Svět-jsou totálně manipoluvaní Řídící Myslí a jejím Systémem a jsou silně zrobotizovaní a zneucitlivění v celkové míře...Kdo by tuto Misi vzal na sebe? Jen velice málo účastníků... A my nehodláme zasahovat, je to vše příliš vibračně nízké, příliš pod akceptovanou vibrační hranicí – do které by zásah byl možný ... žádný zásah nebude od nás, Andělů, tentokráte!''
Spirit: ''Tak co teď zbývá? Kdo může pomoci a vzít tu Misi na sebe? Zbývá to na ty, co jsou už účastněni v této HŘE na Zemi?''
Andělé: ''Jen se to tak, pokud nechtějí být částí toho Systému, který vůbec není dobrý!''
Spirit: ''Volám tě, TOP ŠÉFE, slyšíš mně, nebo jsi ve Spánku? Můžeš odpovědět, když volá SPIRIT?''
TOP BOSS (=Toby): ''Slyším tě velice slabě, SPIRITE, ale jsem zmatený. Proč jsem volán ze svého spánku teď?''
Spirit: ''Takže ty jsi ve Spánku, můžeš sdělit proč?''
Top BOSS (Toby) :''Protože se cítím pohodlně a jsem zabavován mnoha sny..''
Spirit: ''A to je všechno, co jsi teď schopen dělat? Prostě jen spát a být indoktrinován – ''naočkován'' nezávislými sny?''
Toby: ''Ale to jsou MÉ sny, žádné ''nezávislé kusy''...''
Spirit: ''A jak si můžeš být tak jistý? Vždyť jsi ve Spánku! To znamená, NEJSI svým vlastním Bossem/šéfem, ale jsi pod Poručnictvím Spánku samotného. Tobě se líbí být podřízený, že ano?!''
Toby: ''Cože? To je přece můj vlstní design, návrh/vynález! A mně se líbí!''
Spirit: ''Takže tě to úplně ovládá teď! To je patetické! Bývals dřív tak aktivní a schopný...! A teď jsi lenost sama – jenom spíš!''
Toby: ''Co tím myslíš, že jsem lenost? To je moje vlastní tvořivost a vynález (Spánek)''
Spirit: ''Ano – a ty jsi ještě větší toho, než jsi schopný vůbec pochopit. Což nevidíš, že Spánek je tvůj Ředitel, a že jsi kontrolovaný Doktorem Systému samotným – který jsi, prý, sám vynalezl a navrhl tak, aby se cítil samotným šéfem se se-be vládnoucí sílou...To je patetické! A dokonce až patologické! Možná jsi nemocný a potřebuješ toho svého ''Doktora'', kterého sis sám vynalezl...!''
Toby: ''Začínám se zlobit na tebe, proč mě urážíš a mé perfektní vynálezy, jako je Spánek?''
Spirit: ''Protože tě to ovládlo, Tebe, Top ŠÉFA, totálně, a teď je to TVŮJ BOSS! Kompletně! A ty sis toho vůbec nevšiml... Copak si nepamatuješ? Ve svém Dřívějším stupni Bytí jsi nepotřeboval žádný SPÁNEK! ''
Toby: ''Co tím vším myslíš? Samozřejmě, že nepotřeboval, já SPÁNEK musel nejdřív sám vymyslet a pak tento vynález aplikovat na sebe, pro můj vlastní prožitek.''
Spirit: ''He jak vůbec víš, že je to ''prožitek'', když jsi úplně pod kontrolou Spánku! Nevíš vůbec nic!Pouze zlenivělost, dřímání, pasivitu a vnucené ''sny/projekce'', které ani nejsou tvým vlastním výtvorem už dávno! Jaká to zoufalá politovánihodná existence, kterou sis zvolil!!! Každý (Ro)bot to dokáže lépe, protože ti nejsou ovládáni Spánkem! Ale ty jsi! Už jsi úplně ztracený, protože ti to vůbec nedochází, že jsi v absolutní PASTI!''
Toby: ''Počkej chvíli, jak je to možné? Co se s tím dá dělat? Jak to můžu zastavit? Jsem už do toho zamilovaný! Jsem okouzlen!''
Spirit: ''Ta se zase OD- KOUZLI! Dříve jsi věděl, jak! Vymazals jsi svoji vlastní paměť? Nebo to udělal tvůj vlastní vynález – spánek – za tebe? A bylo to s tvým svolením či bez něho? Jak patetické. Je mi tě líto už teď! A tvoji subjekti – poddaní se Tě bojí A myslí si pořád, že jsi jejich šéf! A ty jsi zatím patetický Komatózní pacient Spánku a Jeho ''Doktora''! Až ti to tví poddaní zrealizují, tak musí určitě vzniknout Rebélie v celé Zóně Hry! Kdo by chtěl mít za Šéfa hloupého spáče?''
Toby: ''Dost, dost už těch urážek! Jsem odhodlaný se Probudit! Ale není to vbec lehké...Cítím se v tak těžkém spánku ... a tak ospalý..!!
Spirit: ''Samozřejmě! Protože JSI POŘÁD v tom Spánku! Všechny vrchní zóny kolem tebe jsou komatózní a jsou manipulované Programem ''EGO'' – protože Spánek tě chce (!) mít v Komatu, protože chce vládnout MÍSTO TEBE! Proto ti nedovolí Probudit se!!''
Toby: ''Ale ne!! To je strašlivá situace, co s tím mám dělat? Nedokážu to překonat zevnitř, nemám svoji SPIRIT esenci, Ó, jsem ztracený! Jsem uvězněn ve Spacím Kómatu. Potřebuji tady POMOCI! Ty bys pomohl?''
Spirit: ''A proč bych to měl dělat? Ty nejsi vůbec příjemný, bez svého Spirit základu – všechny ty tvoje vynálezy, ty Mega Životní Hry, plné válek, lakoty, ničení, zotročování...komu by se to líbilo? Kromě tvých zotročených poddaných, kteří ani nemají na výběr NEMÍT tě rádi, a tvé vynálezy...byli by na místě eliminovní, kdyby se totálně nepodřídili. Co to je za stupidní a primitivní nestimulující Životní Hru – tohleto? Možná tak pro Idioty a totální Roboty- stvořené -aby byli otrici od začátku – žádný SPIRIT, v jeho základní slusnošti, by se nesnížil tak nízko, aby hrák s Tebou to idiotské ŽIVOTNÍ HRY! Býval jsi tak charismatický a Dobrý! V pořádných SPIRITUÁLNÍCH HRÁCH – před tímto vším!!!''
Toby: ''Ó, prosím tě, nemuč mně s těmito připomínkami..Už tak zjišťuji, že to není můj oblíbený způsob dělení věcí, někde to celé sklouzlo do této divné cesty, pod mýma nekoma proklouzlo, jak se říká...
A pak – už bylo příliš pozdě – vrátit vše zpátky...Začal jsem být adictioní na své vlastní mašiny! A na své zástupy – mně obdivujících, mně – sloužících, mně – bavících Robotci! Vypadalo to, že je to vše, co potřebuji. Měl jsem pocity, že to VŠECKO už MÁM! A nějakou chvíli jsem byl tak Hrdý, ale nedostal jsem žádnou očekávanou pochvalu a ocenění od Tebe, od SPIRITU! A já se tak moc snažil .. vytvořit Absolutní Dokonalosti...''
Spirit: ''Všechna ty Monstra, Reptiliáni, ošklivé, zkroucené pseude-formy, zabíjející a útočící jedna na druhou, zotročující a zneužívající jeden druhého. Lidské formy – vraždící a vražděby v nikdy nekončících válkach. To je tvá Absolutní Perfekce? A kde je LÁSKA – HARMONIE – SOUCIT? Pokud se to někde objevilo, okamžitě bylo pod útokem a vyeliminované...
V té tvé Taj Perfejtvní Struktuře a stvořeném systému! Jak patetické!''
Toby: ''Co ale můžu teď dělat? Jsem nějak ztracený v mých vynálezeh, v mých stvořeních...A teď jsem v neustálé Ospalosti, Nezbývá mi žádné energie na Probuzení se! Co mám dělat? A proč bych měl vůbec vstávat a Probouzet se? Abych měl před sebou tu kreaci původně dobře zamýšlenou, co mi nějakým způsobem proklouzla pod rukama – do opačného směru? A výsledky? Nechci to vůbec vidět teď. Mělo to být úžasné a krásné a totálně perfektvní ve svém stupni manifestace...Jak se to zkazilo? Teď z toho zoufám! Nechci se probouzet, abych to nemusel uvidět! Ať si to zůstane jak to je, ať se to samo nějak srovná, Třeba to samo nějak vymizí či samo odejde. Nechci s tím mít nic společného! Nezbývá mi na to už síla, cítím se tak ospalý...''
Spirit: ''Tak to je opravdu všechno absolutně patetické! Kouzelník či Čaroděj ze Země Oz má daleko víc charisma a fitness – výdrže, než máš ty teď... ''Lámu nad Tebou Hůl'' Pokračuj si ve Spánku! Vypadá to , že se už nikdy pořádně neprobudíš či nechceš probudit!
Toby: '' Ó, né, nechoď pryč! Nenechávej mne tu takhle! Nemám tu NIKOHO! Nikdo tu není se mnou" Nikdo, kdo by to změnil! Jsem tak zoufalý!''
Spirit: ''Ne, ty jsi jen ospalý a líný udělat jakoukoliv změnu teď... Nikdo ti nemůže pomoci! Ty sám sobě si musíš pomoct! Musíš najít svoji ztracenou vnitřní SPIRIT – jiskru a ty ji sám musíš rozžehnout...ale né tím, že budeš v zoufalství a v sebelítosti, ale s Opravdovou vůlí, s Neomezenou láskou a se Soucitem, a s Bytím v HARMONII se Spiritem a s jeho ŘÍŠÍ opět... Musíš vyvinout své vlastní úsilí, abys opět docílil ztracenou úroveň existence...
Když né, tak budeš beznadějně zotročený svými mašinami, možná dokonce i jimi vyeliminovaný! Nejsi potřebný!!!''

Překlad přidala panikocici

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.