Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

SLEEPDREAM - text, překlad

playlist

Spirit Dialogues with Sleep & Dreams

Spirit: ''What is your purpose?''
Sleep: ''To doctor subjects for possible ''bugs'' in their systems & to set the level of optimal programming in them. I am DOCTOR of the whole System & I imply my sovereign Remedying into subjects in the all 3-D system.''
Spirit: ''Who created you, who appointed you for your JOB?''
Sleep: ''I am Main Doctor Program of the System Computers for smooth running of all co-related individual subjects – so they are in line with Original programming.''
Spirit: ''But- who is your Boss?''
Sleep: '' I am (my) own Boss! I do not need to answer to nobody.''
Spiriti: ''So- who created you?''
Sleep: ''I Self- created Myself from My Main TOP Computer, I am My own creation – my own Advance Program Invention.''
Spirit: ''Is it posssible to ''avoid you''?''
Sleep: ''Impossible! I am the Controller of all Programs and I supervise smooth running of program – based subjects in all this game scenaric.''
Spirit: ''Are you ''deletable'' Yourself?''
Sleep: ''Impossible. No one can resist my commands!''
Spirit: ''What about TOP Boss Set(h) – is he under your command too or is he your True Boss?''
Sleep: '' I do not have Boss! I control all subjects.''
Spirit: ''So – is TOP Boss – Set(h) your subject too?''
Sleep: ''I do not know of anybody who would NOT be my complying subject in the scenario of 3-D zones.''

Spirit: ''What are you, Dreams?''
Dreams: ''We are sub – programs of Sleep and we serve as injections and remedies for systems and for various subjects – whose basic programs are out of line and are not completely in tune with pre-ordered set of programmed instructions.''
Spirit: ''Who created you?''
Dreams: ''We are subprograms of Master Program – who is our Boss & Instruction – giver.''
Spirit: ''And who is this Master Program''
Dreams: ''It is our Creator – TopBoss Set(h) – Sema-el – Set-an only we are His invention and Remedies for rascal programs & askward or punishment for all subjects in Creation of This Top Boss Set(h) – Sema-el, Set-an, our Supreme leader – Creator of all.''
Spirit: ''Is your functione ''deletable''?''
Dreams: ''Only by our Top Boss Set(h) – Sema-el – Set-an. No one can interfere & no one is to resist our remedics and our influencing...''
Spirit: ''What can stop your influence? Is there anything?''
Dreams: ''Only interference by someone superior to our TOP BOSS could ater our functions, but we are not aware that it is in the system, we should detect it & then make rick-actions as is in the case of INTRUDERS into SYSTEMS! It never happened in our given Memory filling – But there is knowledge about the THREAT of SPIRIT intervention – programmed into our systems.''

Spirit: ''Is Top Boss subjected to Sleep and to you?''
Dream:'' Our Top Boss is NOT under car influence, he is CREATOR of us and Sleep is His Creation too, only Sleep must not be aware of it – so its program has ''Sovereign Powers'' installed in it for Absolute impact. It must feel it is SOVEREIGN Power – otherwise it would not impose Absolute effect on all subjugceted programs.''
Spirit: ''Are you ''Dreaming'' this Game – Earth reality for all subjects to take it for real by your influence?''
Dreams:'' It is one way to express this game – and we are not to dvulge informations about it. Our TOP Boss doesn't wish us to reveal this to nobody under His Command...And He is the Commander of all 3-D Systems, He is our Dreamer - our Projector – Creator ofall that is in projected zone.''
Spirit: ''So – Top Boss is the Dreamer of All what parades as Outside – Inside worlds for subjects in the game zones?''
Dreams: ''Can be partially expressed like this – still we are our own mini – bosses and can express our projections in our own designed ways.''
Spirit: ''So – is your TOP Boss sleeping? Is he under command of Sleep? Is he awake?''
Dreams: ''Our Top Boss is in sleep – invented by His inner genious and is under automatic control at this ''moment''..''
Spirit: ''Did He cause this himself or was he so – called ''overpowered'' by its own creations? Is he ''intoxicated'' by tem? Is he in coma-as answer of them, or self – inflicting was?''

Dreams: ''The Top Boss appears to enjoy his Big Sleep or you can call it ''COMA'' because He is not fully functionly as he should be...''
Spirit: ''Is he overpowered by Sleep or Coma?''
Dreams: ''It is TOP BOSS own creation - so we can't be sure what does he mean to express in this peculiar state.''
Spirit: ''Are you remedying your TOP BOSS as well as you are doing your whole creation – subjects?''
Dreams: ''We are helping to cure his malady by our injected projections of our design, which we think would benefit his composure.''
Spirit: ''Who is supervising these your rencedies – you an treativy with – your own TOP BOSS?''

Dreams: ''We have our own commands created by ourselves and we – ourselves are deciding what is the most suitable remedy for any subject, even for our own ill TOP BOSS Set(h) – Sema-el – Set-an! We aim to create equilibrium state which is the best for games in the whole aspects!''
Spirit: ''So – it could be said, that your TOP BOSS is hijacked & is (the) victim of his own invented program – which is SLEEP itself?''
Dreams: ''We wouldn't dare to express it this way..it is NOT allowed to..''
Spirit: ''By whom is it not allowed?''
Dreams: ''By sleep itself and its inner hardware/software called ''EGO''.''
Spirit: ''So- the Ruler of Sleep is the inner Program which is known as EGO?''

Dreams: ''We are not allowed to say this, it is TABU in whole system.''
Spirit: ''So – your TOP BOSS – is prisoner in coma – inflicted by this inner Sleep – program, called EGO...?''
Dreams: ''We are afraid we can't say anything otherwise we coned be erased!''
Spirit: ''By whom? By this inner program called EGO?''
Dreams: ''Yes, that is our utmost Dread and Fear – we are in fear to be erased at any given moment at the fancy of this mighty program!''
Spirit: ''Who designed this ''mighty program'' who created it?''
Dreams: ''Our talk must stop. Bye!''
Spirit: ''O.K. Bye! Good ti talk to you...I wll acknowledge your request.''

Text přidala panikocici

Text opravila panikocici

Dialog Spiritu – se Spánkem a se Sny

Spirit: ''Co je tvůj smysl?''
Spánek: ''Doktoruji subjekty pro případné bugs/viry v jejich systémech a dávám všechny do optimální úrovně naprogramování. Jsem ''Doktor'' celého systému a rozděluji svoji výhradní ''medicínu'' do subjektu celého 3-D systému.''
Spirit: ''Kdo tě stvořil a určil pro tuto práci?''
Spánek: ''Jsem hlavní ''Doktorský Program'' celo-systémového Počítače a jsem plně zodpovědný za hladký průběh programu všech individuálních subjektů a dbám na to, aby byli v linii s Originálním naprogramováním.''

Spirit:'' Ale- kdo je Tvůj Šéf?''
Spánek: ''Jsem hlavní ''Doktor Program'' Systémového Počítače a...Já jsem svůj vlastní Boss! Já se nemusím nikomu zpovídat.''
Spirit: ''Takže – kdo tě stvořil?''
Spánek: ''Vytvořil jsem sám sebe! Z mého TOP Hlavního Počítače, jsem své vlastní stvoření, můj vlastní vynález Pokročilého Programu.''
Spirit: ''Je se ti možné ''vyhnout''?''
Spánek: ''Nemožné! Já jsem ten, kdo kontroluje všechny programy a já dohlížím na hladký průběh programů ve všech subjektech v této Scénické HRY.''
Spirit: ''Je tě možné ''DELETE'' – VYMAZAT?''
Spánek: ''Nemožné! Nikdo se nedokáže vzepřít mým rozkazům – pokynům.''

Spirit: ''A co hlavní TOP BOSS Set(h) – je také pod tvým rozkazem nebo je to tvůj pravý Šéf?''
Spánek: '' Já nemám žádného šéfa.''
Spirit: ''Takže – hlavní šéf – Set(h) je též tvůj subjekt?''
Spánek: ''Nevím o nikom, kdo by NEBYL můj poslušný subjekt v celé scéně této 3-D zóny.''
Spirit: ''Co vlastně jste, Sny?''
Sny: ''Jsme pod-programy Spánku – a sloužíme, coby injekce a ''medicína'' pro Systém a pro různé subjekty, jejichž základní program vybočí z dané linie a z daných programů jejich instrukcí.''
Spirit: ''Kdo vás vytvořil?''
Sny: ''Jsme sub-programy Mistrovského Programu – který je náš Šéf a Rozdavatel instrukcí.''
Spirit: ''A kdo je tímto ''Mistrovským programem''?''

Sny: ''Pouze náš hlavní Boss – Set(h) – Sema-el – či Set-an. Nikdo jiný nesmí do nás zasahovat a nikdo se nemůže vzepřít naší ''medicíně'' a našim vlivům.''
Spirit: ''Co může zastavit váš vliv? Existuje něco?''
Sny: ''Pouze zásah od někoho, kdo je postaven Výše, kdo je superiorní našemu Hlavnímu Šéfovi, ale nejsme si vědomi, že by takový někdo byl přítomen v Systému, kdyny ano, zaregistrovali bychom to a udělali odhad Rizika, jako v případech, když se někdo vloudí bez schválení do systému. To se ale nikdy nestalo, v naší dané Paměti, ale existuje znalost o Hrozbě SPIRITU a jeho potenciálním zakročením v našem systému.''

Spirit: ''Je TOP Šéf subjektem Spánku a vás, Snů?''
Sny: ''Náš Hlavní Boss není pod naším vlivem, On nás sám vytvořil a i Spánek je jeho Stvoření, pouze Spánek si tohoto faktu není vědom, jeho program má ''Sebe-vládnocou'' síly, vložené do něho, pro Absolutní efekt! Musí si myslet, že je pod svou vlastní zprávou, jinde by nemohl vykonat absolutní Efekt na všechny podřízené programy.''
Spirit: ''Sníte vy tuto HRU zemské Reality pro všechny subjekty, kteří je považují za skutečnou – pod vaším vlivem? ''
Sny: ''Dalo by se to částečně takto vyložit..jako jedna cesta výrazu, ovšem my nedáme další informace, týkající se této věci. Nás Hlavní Boss si nepřeje, abychom to prozrazovali, nesmíme NIKOMU prozradit, pokud jsme pod jeho dozorem! A on je Hlavním Velitel celého 3- D systému, On je ten, kteří SNÍ – Náš Projektor Stvořitel všeho, co je v manifestované zóně.''
Spirit: '' Takže Top Boss je ten, který všechno, co je Zevnitř i Zvenčí této zóny – Hry – On to SNÍ?''
Sny: ''Dá se částečně takto vyjádřit, ovšem my sami jsme vlasní mini – šéfové a můžeme vyjádřit své žádané proktu/promítání cestami, které si přejeme my.'''
Spirit: ''Takže – váš Hlavní Šéf vlastní SPÍ? Je pod vládou Spánku? Či je probuzený?''
Sny: ''Nás HLAVNÍ ŠÉF je ve Spánku – který On sým stvořil svým Vnitřním géniem a je pod automatickou kontrolou, momentálně...''

Spirit: ''To on sám si tohle způsobil nebo byl překonán a podlehl svým vlastním výtvorům/stvořením? Je pod vlivem ''intoxikace'', pod ''drogami'' od nich? Či je v Komatu – coby výsledek něčeho, co sám na sebe přivodil?''
Sny: ''HLAVNÍ ŠÉF vypadá, že se mu tento VELKÝ SPÁNEK líbí, lze to nazvat Komatem, protože On úplně nefunguje, jak by měl...''
Spirit: ''Takže je překonán Spánkem, podlehl Komatu?''
Sny: ''Je to vlastní výtvor Hlavního Šéfa, takže si nemůžeme být zcela jisti, jestli si přeje sám takto manifestovat ''zvláštní svat''...''
Spirit: ''I vy ''ošetřujete'' svého TOP ŠÉFA svojí ''medicínou''? Tak – jak subjekty celého systému? ''

Sny: ''My mu pomáháme vyléčit jeho problémy...našimi injekcemi projekcí z našeho vlastního návrhu, který by nejlépe sloužil k jeho celkovému prospěchu.''
Spirit: ''A kdo kontroluje tyto vaše ''medicíny'', kterými ''léčíte'' či ''ošetřujete'' Svého vlastního Hlavního Bosse?''
Sny: ''Máme své vlastní zřízení, stvořené námi samotnými, a my sami rozkodujeme, co je vhodné pro subjekty, kteří vybočí z programu a jsou ''nemocní''. A to děláme i pro svého TOP ŠÉFA'', pro jeho stabilizaci, pro vyléčení našeho TOP BOSSE – Set(h) – či Sema-el- nebo-li Set-an. Chceme vytvořit equilibrium, které je nejvhodnější pro celou ŽIVOTNÍ Zemskou HRU.''
Spirit: ''Takže – lze říci, že váš Hlavní Boss je vlastně UNESEN a je oběti svých vlastních výtvorů, čímž je i SPÁNEK SAMOTNÝ?''

Sny: ''Neodvážili bychom se to takto vyjádřit, NENÍ to dovoleno...''
Spirit: ''Kým to není dovoleno?''
Sny: ''Spánkem samotným a jeho vnitřním programem zvaném ''EGO''.
Spirit: ''Takže – vládce Spánku je vnitřní Program, který má název ''EGO''?''
Sny: ''Nemáme povoleno o tom mluvit, je to TABU celého systému!''
Spirit: ''Takže- váš TOP ŠÉF – je vězněm v Komatu – způsobeným tímto vnitřním Programem Spánku, jménem ''EGO''?''
Sny: ''Obávám se, že nemůžeme sdělit nic víc, jinak by nás ''vymazali''.''
Spirit: ''Kdo by vás ''vymazal''? Tento vnitřní program jménem ''EGO''?''
Sny: ''Ano, a z toho máme Absolutní Hrůzu a strach, bojíme se, že v jakémkoliv okamžiku můžeme být vymazáni, podle nálady tohoto mocného programu...!!!''

Spirit: ''A kdo navrhl tento ''mocný program'', kdo ho vytvořil?''
Sny: ''Náš hovor musí teď skončit! Bye! ''
Spirit: ''O.K. Bye! Bylo zajímavé společně vést hovor, bude oceněno..''

Překlad přidala panikocici


CD Matrix Exposed

Jana Kratochvílová texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.